-A +A

prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over EU-regelgeving na het verdrag van Lissabon

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het verdrag betreffende de Europese Unie (EU) van 1992 en het EG verdrag van 1957 werd door het Verdrag van Lissabon  herschreven. Het EG verdrag heet thans "Verdrag betreffende de Europese Unie"  . Het vedrag van Lissabon is in werking sinds 1 december 2009.

Rechtsleer:

Piet VAN NUFFEL, Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie: leidraad voor de rechtspraktijk na het Verdrag van Lissabon,  RW 2009-2010, 1154, lees deze bijdrage met het paswoord RW

Deze bijdrage gaat in op de gevolgen die het Verdrag van Lissabon heeft voor de prejudiciële procedure in het algemeen, maar kijkt vooral naar de wijze waarop deze procedure in de Belgische rechtspraktijk wordt en moet worden toegepast. Na een situering van de prejudiciële procedure in de nieuwe Verdragen (I) worden de prejudiciële vragen doorgelicht die de Belgische rechtscolleges aan het Hof van Justitie stellen, met aandacht voor welke rechtscolleges het meeste vragen stellen, in welke taal en in welke domeinen (II). Vervolgens wordt nagegaan hoe deze vragen door het Hof te Luxemburg worden behandeld en welke wijzigingen het Verdrag van Lissabon en andere recente ontwikkelingen aan de procedure hebben aangebracht (III). Ten slotte probeert de bijdrage hieruit nuttige aanwijzingen te trekken, zowel voor de rechter die een vraag aan het Hof van Justitie wil voorleggen als voor de raadslieden die in de prejudiciële procedure hun cliënt vertegenwoordigen (IV).

• J.-V. LOUIS, «Le Traité de Lisbonne», J.T.D.E. 2007, 289-298;
• J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (red.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken(?), Antwerpen, Intersentia, 2008, 114 p.;
• R.H. VAN OOIK, «Het Verdrag van Lissabon: structuur en overzicht», S.E.W. 2008, 38-42;
• A.T.J.M. JACOBS, «Het Verdrag van Lissabon en de Europese Grondwet», N.J.B. 2008, 320-334;
• M. DOUGAN, «The Treaty of Lisbon 2007: Winning Minds, Not Hearts», C.M.L.Rev. 2008, 617-703;
• K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Maklu, 2008, 45-49.

Tekst van het verdrag: geconsolideerde teksten, zie de EUR-Lex website onder «Verdragen» http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/index.htm  

• Johan MEEUSEN en Christine JANSSENS, Het verdrag van Lissabon: Europa dichter bij de burger, RW 2011-2012, 119

I. Vijftig jaar Europese integratie... en waar staat de burger?
II. De burger in de Europese Unie na Lissabon
III. Democratie in de vernieuwde Europese Unie: een concept van gelaagde en bijzondere representativiteit en participatie
IV. Europees strafrecht in de vernieuwde ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en de centrale positie van de burger

 

 

 

• De toekomst van de Europese Unie – Verklaring van Laken), beschikbaar op: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/68827.pdf  

Tekst verklaring van Laken

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 10/03/2010 - 07:16
Laatst aangepast op: vr, 09/09/2011 - 14:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.