-A +A

Potpourri II Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204 Grievenformulier

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het recht op hoger beroep in strafzaken werd grondig hervormd door de de Potpourri II: wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering). Hierna geven wij de nieuwe actuele en thans vigerende regeling.

Het recht op hoger beroep in strafzaken werd grondig hervormd door de de Potpourri II: wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering). Hierna geven wij detekst van het grievenformulier.
Let wel het oorspronkelijke grievenformulier werd heropgesteld bij KB van 23 november 2017, zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 1 december 2017.

 

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering
Artikel 1. Voor het instellen van hoger beroep kan overeenkomstig artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, gebruik worden gemaakt van het formulier zoals bepaald in bijlage 1 van dit besluit.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016.
Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
Artikel 1. Voor het instellen van hoger beroep kan overeenkomstig artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering, gebruik worden gemaakt van het formulier zoals bepaald in bijlage 1 van dit besluit.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016.
Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
MONITEUR BELGE - 01.12.2017 - Ed. 2 - BELGISCH STAATSBLAD
Bijlage aan het koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering

Model Grievenformulier hoger beroep
Verplichte, bindende en nauwkeurige opgave van de grieven tegen het eerste vonnis
(artikel 204 Wetboek van Strafvordering)

De bestreden beslissingsonderdelen van het beroepen vonnis aankruisen en beknopt de redenen opgeven waarom de in eerste aanleg gewezen beslissing meet worden gewijzigd.

Niet nauwkeurig bepaalde grieven leiden tot het verval van het hoger beroep.
Naam van de partij(en) waarvoor
 
 
 
 
 
 
 
 
u optreedt:
 
 
 
 
 
 
 
 
Eiser in beroep:
Openbaar ministerie - burgerlijke partij(en) -
 
beklaagde( n)
-
burgerlijk
aansprakelijke
 
partij(en) - tussenkomende partij(en)
 
 
(schrappen wat niet past)
 
 
 
Hoedanigheid:
in
persoon
-
advocaat
-
bijzonder
 
gemachtigde
(in
dat
geval
moet
een
 
volmacht bij het formulier worden gevoegd}
 
(schrappen wat niet past)
 
 
 
Rechtbank en datum bestreden vonnis :
 
 
 
 
 
 
 
 
Vonnisnummer:
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauwkeurige bepaling van de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht:
 
Aankruisen
Onderdeel van de beslissing met beknopte opgave van de reden(en)
indien van
 
toepassing
 
 
Procedure (bevoegdheid, verjaring, rechten van verdediging, e.a.)
 
Reden(en):
 
Schuld (verplicht te vermeldenden tenlastelegging(en) waarvoor de
 
schuldigverklaring of de vrijspraak wordt betwist)
 
Reden(en):
 
 
 
Straf en/of maatregel (verplicht te vermeden straffen en/of maaatreqelen die
 
worden betwist)
 
Reden(en):
 
Burgerlijke rechtsvordering (verplicht te vermeden beslissing(en) op
 
burgerlijk vlak die worden betwist)
 
Reden(en):
 
Andere (herroeping van (probatie )opschorting of (probatie )uitstel,
 
herstelvordering en/of teruggave, gerechtskosten, e.a.)
 
Precisering:
 
Reden(en):
Voor U te voorziene pleitduur (facultatief en indicatief}: ------------
Gedaan                        te op 
Naam:
-------------------------------
 
Handtekening : 
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 11/05/2016 - 16:33
Laatst aangepast op: vr, 01/12/2017 - 12:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.