-A +A

Onroerende goederen door bestemming

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Onroerende goederen door bestemming zijn roerende goederen die fysiek verplaatsbaar zijn, maar als accessorium van een onroerend goed ook als onroerend worden beschouwd.

Deze goederen worden door hun aard, lees bestemming onroerend, zo zegt het Hof van Cassatie, wanneer de roerende goederen door de eigenaar voor de exploitatie van het erf dat speciaal daartoe is ingericht, worden aangewend, onverschillig of die voorwerpen noodzakelijk dan wel gewoon nuttig zijn voor de genoemde exploitatie (Cass. 11 september 1980, Arr.Cass. 1980-81, 32, noot, RCJB 1981, 173, noot J. Hansenne, RW 1980-81, 1663).

Bestaansreden van deze categorie goederen is de economische eenheid tussen het roerend goed en het onroerend goed, juridisch te bezegelen. Aldus bieden de roerende goederen een meerwaarde aan het onroerend goed; deze blijft behouden door eenzelfde juridisch statuut aan beide goederen toe te kennen (Gent 22 oktober 1958, RW 1959-60, 1951; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, V, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 645 E; R. Dekkers en E. Dirix, Handboek Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 33).

Voor de onroerendmaking door bestemming gelden drie voorwaarden,

(1) dat de onroerende hoofdzaak en de roerende (bij)zaak aan dezelfde eigenaar toebehoren;
(2) dat het onroerend goed op bijzondere wijze is ingericht voor de exploitatie waarbij ook het roerend goed wordt ingezet en
(3) dat het roerend goed op duurzame wijze op het onroerend goed staat, waar het dienstbaar is bij de exploitatie van het onroerend goed of op duurzame en uitwendig zichtbare wijze door de eigenaar met het onroerend goed is verbonden.

Zie V. Sagaert, Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming, noot onder Cass. 12 april 2010, RW 2011-2012, 177

 

Commentaar: 

Erfpacht en onroerende goederen door bestemming

Het recht van erfpacht kent geen eigendomsrecht toe op het erf. Derhalve, kunnen de voorwerpen die de erfpachter daarop plaatst niet onroerend door bestemming zijn.

Zie Cass. 12/04/2010, RW 2011-2012, 177

S.D.G.H.B. t/ Stad Luik

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 januari 2009 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Luidens art. 524, eerste lid, BW zijn voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft, onroerend door bestemming.

Krachtens art. 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, is erfpacht een zakelijk recht om het vol genot te hebben van een aan een ander toebehorend onroerend goed, op voorwaarde dat aan laatstgenoemde, als een erkentenis van zijn eigendom, een jaarlijkse pacht voldaan wordt, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten.

Aangezien het recht van erfpacht geen eigendomsrecht op het erf toekent, kunnen de voorwerpen die de pachter daarop plaatst niet onroerend door bestemming zijn.

Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres het genot had van het erf waarop zij het litigieuze hotel had gebouwd in het raam van een erfpachtovereenkomst, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing waarin het voor recht zegt “dat het meubilair en de accommodatie van (dat) hotel onroerend zijn geworden door bestemming en op de datum van beëindiging (van de voormelde erfpacht) in het bezit van de (verweerster) zijn gekomen, zonder dat zij verplicht is de waarde ervan te betalen”.

Het onderdeel is gegrond.

...

NOOT onder dit arrest – V. Sagaert Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming RW 2011-2012, 177

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: za, 10/09/2011 - 11:44
Laatst aangepast op: do, 30/11/2017 - 15:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.