-A +A

verzekering voor wie het aanbelangt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

de verzekering voor wie het aanbelangt is een verzekering dan wel een term in een verzekeringscontract die erop wijstdat het voor de verzekeraar onverschillig is wie het voordeel van de verzekering opeist, voor zover hij aan de voorwaarden van het contract voldoet, meer bepaald, dat hij aantoont dat hij de schade heeft geleden op het ogenblik dat hij de verzekeringsvergoeding vordert;
Om uitkering te bekomen dient:
- "de beneficiaris ... zijn belang bij het behoud van het verzekerd voorwerp (moet) aantonen";
- "(de verzekeringsnemer) zal moeten aantonen dat hij een belang heeft bij het verzekeringscontract, of met andere woorden, dat het sinister hem schade heeft toegebracht";
- "de aflevering van de goederen (...) plaats(vindt) op het ogenblik dat de goederen ter beschikking van de cognossementhouder worden gesteld; (...) bijgevolg moet (...) worden aangenomen dat het eigendom en het risico van de goederen zijn overgegaan op (de cognossementhouder)";
- "bij het beding ‘voor rekening van wie het aanbelangt' (...) de polis een accessorium uit(maakt) van de goederen, die met deze overgedragen wordt, en (...) de overdracht van de titel de overdracht van het verzekerbaar belang op het ogenblik van de schade (bewerkstelligt)".

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 24/01/2010 - 17:47
Laatst aangepast op: zo, 20/11/2011 - 09:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.