-A +A

onachtzaamheidsmisdrijven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Onopzettelijke misdrijven worden verdeeld in twee categorieƫn:


- onachtzaamheidsmisdrijven-

-  reglementaire misdrijven

Onachtzaamheidsmisdrijven zijn misdrijven waarvoor de wet de onachtzaamheid als schuld vorm bepaald. De onachtzaamheid wordt omschreven in artikel 418 van het strafwetboek als een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. De onachtzaamheidsmisdrijven kennen ook een vorm die niet bij onachtzaamheid werd gepleegd. Zo is bijvoorbeeld de onopzettelijke brandstichting een onachtzaamheidsmisdrijf, terwijl daarnaast de opzettelijke brandstichting bestaat. Onachtzaamheidsmisdrijven worden lichter bestraft dan het basismisdrijf.

Het moreel element bij het onachtzaamheidsmisdrijf is het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid (418 SWB). Hiervoor komt elke fout, hoe licht ook, in aanmerking.

Reglementaire misdrijven of technische wanbedrijven zijn misdrijven waarbij de schending van de wet volstaat voor de strafbaarstelling. Het maakt bij deze misdrijven niet uit of er al dan niet opzet aanwezig is. De de bij wet voorziene straf is dezelfde om de dader met of zonder opzet handelde (al kan de rechter bij de beoordeling van de concrete straf hiermee natuurlijk wel rekening houden). Typische voorbeelden van reglementaire misdrijven zijn verkeersmisdrijven.

Bij onopzettelijke misdrijven of reglementaire misdrijven dient de vervolgende partij niet het bewijs te leveren van het opzet. Bij de overige (opzettelijke misdrijven), waarbij het opzet een essentieel bestanddeel is van het misdrijf zal steeds door de vervolgende partij het opzet moeten bewezen worden,

Er kan ook geen sprake zijn van poging of deelneming bij onopzettelijke of reglementaire misdrijven omdat zowel de poging als de deelneming steeds opzet vergen.

Algemeen opzet:

algemeen opzet betekent dat de dader van het misdrijf wetend en willen niets gehandeld heeft, dan de dader wist dat hij strafbare feiten gepleegd heeft en dit ook wilde. Voor het algemeen opzet is vereist dat de dader zowel de gedragingen als de gevolgen wilde.
Bij het algemeen opzet moeder dus geen bedrieglijk inzicht zijn of een oogmerk om te schaden. Hij die een computersysteem kraakt, maakt zich schuldig aan hacking. Een verdediging stellende dat hij enkel worden aantonen dat het systeem onveilig was leidt niet tot straffeloosheid van de dader omdat voor het misdrijf van hacking het algemeen opzet volstaat.

Onrechtstreeks opzet

onrechtstreeks opzethoudt in dat het plegen van een misdrijf de gedragingen wilde maar niet de gevolgen

Bijzonder opzet (dolus specialis)

Bijzonder opzet impliceert dat de dader kwaadwillige handelde, of met het bedrieglijk opzet, of met het oogmerk te schaden. Het loutere weggenemen van een zaak maakt geen diefstal uit omdat als constitutief element van diefstal het bijzonder opzet geldt, dit wil zeggen dat de dief handelde met bedrieglijk opzet. Wanneer een bijzonder opzet een constitutief element van een misdrijf uitmaakt wordt dit uitdrukkelijk in de wet voorzien en wordt bij de omschrijving van het misdrijf in de wet ook uitdrukkelijk voorzien waaruit de kwade bedoeling dient te bestaan, weze het op een algemene wijze omschreven . Indien kan aangetoond worden dat deze bij wet bepaalde kwade bedoeling niet voorhanden is dan is er geen sprake van een misdrijf

Gans bijzonder opzet

Gans bijzonder opzet impliceert dat in de delictsomschrijving niet alleen de kwade bedoeling wordt aangeduid naar deze op een zeer specifieke in plaats van algemene wijze wordt omschreven.

Bijvoorbeeld:
- om van de gijzeling te kunnen spreken moeten de bedoeling zijn van de dader dat het slachtoffer borg stond voor de voldoening van een bevel om een voorwaarde. Bij gebreke hieraan is er sprake van een misdrijf met de lichtere bestraffing, zijnde onrechtmatige vrijheidsberoving.
- om van terrorisme te kunnen spreken moet het bewijs geleverd worden dat de dader handelde met de bedoeling de bevolking vreest aan te jagen, de overheid om een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, om de ontwrichting van een land op een internationale instelling te ontwrichten of te vernietigen. Indien dit bewijs niet wordt geleverd is er geen sprake van terrorisme naar bijvoorbeeld wel van doodslag, moord, vernielingen, beschadiging, gijzelneming...

Voorbeelden van andere misdrijven die bijzonder opzet vergen: laster en eerroof, valsheid in geschrifte, misbruik van inzage in het strafdossier (artikel 460 ter SW), hacking van computergegevens door een persoon bevoegd toegang te hebben tot het systeem (enkel strafbaar indien hij bij de overschrijding van zijn bevoegdheid handelden met bedrieglijk inzicht).

Rechtstreeks opzet: is voorhanden wanneer de dader zowel de daad als de gevolgen een van zijn daad heeft gewild.

Onrechtstreeks opzet: is voorhanden wanneer de dader gewild de handelingen heeft gesteld met ongewilde neveneffecten of gevolgen.
 

0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:13
Laatst aangepast op: vr, 22/01/2010 - 18:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.