-A +A

Overzicht rechtspraak. Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en akten inzake echtscheiding en onderhoudsverplichtingen (2010-17)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Den Haese S
Tijdschrift: 
T. Fam
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/8
Pagina: 
202
Samenvatting

Het voorwerp van dit rechtspraakoverzicht is onderworpen aan twee afbakeningen. Enerzijds bespreekt de auteur de materies echtscheiding en onderhoudsverplichtingen.

De nietigverklaring van het huwelijk valt buiten het bestek van deze bijdrage. Anderzijds beperkt de auteur zich in dit overzicht tot het behandelen van één luik van de klassieke driedeling van het internationaal privaatrecht (IPR). De internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht worden in deze bijdrage niet besproken. Enkel de erkenning en tenuitvoerlegging in België van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake echtscheiding en onderhoudsverplichtingen komen aan bod.

Temporeel gaat het om een overzicht van gepubliceerde rechtspraak voor de periode 2010 tot 2017. De materie is bijgehouden tot 1 juni 2017.

Het opzet van voorliggend rechtspraakoverzicht is dubbel. Eerst en vooral wil de auteur de lezer vertrouwd maken met de internationaal privaatrechtelijke bronnen die van toepassing zijn op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse echtscheidingen (I) en onderhoudsbeslissingen (II).

Eenmaal duidelijk welke bron moet worden toegepast, gaat de auteur in op de algemene principes en de pijnpunten aan de hand van gepubliceerde rechtspraak. 

Inhoudstafel tekst: 

I. Afbakening en opzet 204
II. Echtscheiding 204
A. Europese echtscheidingen: Brussel IIbis-Verordening 205
B. Bilateraal verdrag met Zwitserland 206
C. Echtscheidingen van buiten de EU en Denemarken: WIPR 206
D. Verstotingen: artikel 57 WIPR 210
III. Onderhoudsverplichtingen 218
A. Europese onderhoudsbeslissingen: Brussel I-Verordening en Onderhouds-Verordening 218
B. Beslissingen inzake onderhoud uit IJsland, Noorwegen en Zwitserland: Verdrag van Lugano van 2007 223
C. Beslissingen uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Montenegro, de Verenigde Staten van Amerika en Turkije: Verdrag van Den Haag van 2007 224
D. Beslissingen uit China, Liechtenstein en Suriname: Verdrag van Den Haag van 1958 225
E. Beslissingen uit andere landen: WIPR 225
IV. Besluit 225

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 28/03/2018 - 17:22
Laatst aangepast op: wo, 28/03/2018 - 17:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.