-A +A

Nieuwe erfrecht - wet 31/07/2017

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wet 31/07/2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake

Publicatie in het Belgisch Staatsblad: 01-09-2017

Inwerkingtreding : 01-09-2018

Alle parlementaire teksten
Advies van de Raad van State

Er zijn essentiële aanpassingen met betrekking tot:
:
• de erfrechtelijke reserve;
• de inbreng van giften;
• de verdeling;
• de niet-opengevallen nalatenschappen;
• het evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen.

 
Documenten
pdfWetgevingsdossier VI: Hervorming erfrecht 23.11.2017 *.pdf
pdfWet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 23.11.2017 *.pdf

Wijzigingen in grote lijnen:

1. Grotere vrijheid. Het beschikbare deel wordt verhoogd tot 50% onafgezien van het aantal kinderen. Hierdoor kan de van helft van het vermogen worden weggeschonken of bij testament vermaakt zonder inkorting ongeacht het aantal kinderen. De rest van de nalatenschap (dus de overblijvende helft) vormt de globale reserve reserve. Deze globale reserve wordt in gelijke reservedelen voor de kinderen verdeeld.

2. Ouders kunnen een familiepact met hun kinderen afsluiten waarin bindende afspraken staan over hun latere erfenis.

3. Wie geen kinderen heeft kan zijn ouders volledig onterven. In dit gevzal rust op de nalatenschap wel een onderhoudsplicht wanneer de ouders behoeftig zijn.

4. Schenkingen worden verondersteld een voorschot op nalatenschap uit te maken en dus verondersteld schenkingen binnen deel of binnen part te zijn, tenzij uitdrukkelijk bepaald is dat de schenking buiten erfdeel, [buiten deel/buiten part geschiedt].

5. Schenkingen aan andere erfgenamen dan kinderen worden vermoeden buiten part/buiten deel te sgeschienden met bedoeling dus te bervoordelen. Evenwel kan in de schenking bepaald worden dat de schenking te aanzien is als een schenking als voorschot op de erfenis.

Om te beoordelen het beschikbaar deel tijdens het leven van de erflater middels schenkingen niet werd overtroffen  moeten erfgenamen gedane schenkingen 'inbrengen'. Voor de inbreng van roerende én onroerende goederen geldt hierbij de regel dat de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd wordt tot aan de dag van het overlijden van de erflater.

Wanneer de reserve is aangetast door shenkingen die de reserve overtreffen dan gebeurt de inkorting voortaan eveneens in waarde en niet meer in natura. Daardoor moet de begiftigde niet langer het geschonken goed afstaan, maar moet hij de erfgenaam een vergoeding betalen ter waarde van het bedrag dat de erfgenaam te weinig gekregen heeft.

Evenwicht van de reserve tussen langstlevende echtgenoot en de kinderen

Deze nieuwe wet van 31 juli wijzigt ondermeer de regelgeving met betrekking tot  de reserve van de langstlevende echtgenoot .

De reserve van langstlevende echtgenoot bezwaart op proportionele wijze de reserve van de mede-erfgenamen en het beschikbaar gedeelte.

Onder de nieuwe wet geldt een 3 ledige regel:.

1. Indien de langstlevende echtgenoot gerechtigd is op het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap, bezwaart hij zowel het voorbehouden erfdeel als het beschikbaar gedeelte;
2. Indien de langstlevende echtgenoot gerechtigd is op het vruchtgebruik van een deel van de nalatenschap, bezwaart hij bij voorrang het beschikbaar gedeelte en slechts voor het overschot het voorbehouden erfdeel;
3. Indien de langstlevende echtgenoot gerechtigd is op het vruchtgebruik van bepaalde goederen die, als gevolg van de verdeling, worden toegewezen aan de kinderen: mogen de kinderen een compensatie eisen in de vorm van een kapitaal.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 05/09/2017 - 15:36
Laatst aangepast op: ma, 27/11/2017 - 12:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.