-A +A

Nederlandse notaris

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Registratierechten vermijden via de kaasroute, lees vie de Nederlandse Notaris leek een Belgische sport of Belgenmog bij uitstek tot VLABEL (De Vlaamse belastingsdienst) de achterpoort dicht deed.

De Nederlandse Notaris werd voornamelijk ingeschakeld voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Imeers een handgift kan geen voorbehoud van vruchtgebruik bevatten, enkel een notariële schenkingsakte kan dit. Op notariële akten inhoudende schenking zijn schenkingsrechten verschuldigd en die schenkingsrechten kunnen dan weer vermeden worden door een beroep te doen op een Buitenlandse (Nederlandse maar bv. ook Zwitserse) Notaris. Om te vermijden dat er schenkingsrechten dienden betaald te worden diende de schenker dan wel nog 3 jaar te leven. Deze achterpoort is sinds 2016 dicht.

Vanaf 1 juni 2016 betaalt de begunstigde ook erfbelasting wanneer een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik werd gedaan voor een Nederlandse Notaris,  en dit bij overlijden binnen de 3 jaar of na 3 jaar. De successierechten worden dan berekend op de waarde van de volle eigendom, ook al zijn er intussen meer dan drie jaar verstreken. De kaasroute verliest aldus haar nut. Weliswaar moeten geen schenkingsrechten in België betaald worden, maar de begiftigden betalen wel altijd successierechten.

De deur wordt niet gesloten voor schenkingen van roerende goederen in volle eigendom. OP dit punt is er sinds 2016 niets veranderd.

Op een schenking van € 50.000 in volle eigendom voor een Nederlandse notaris betaalt u ook na 1 juni 2016 geen Belgische schenkbelasting en op deze schenking worden er geen successierechten in rekening gebracht mits de schenker nog minstens drie jaar blijft leven. Maar waarom nog naar Nederland gaan aangezien zulks bij gewone handgift toch ook kan?

Een schenking voor een Belgische notaris  is nog zo dwaas niet. Notariële schenkingen, zijn dan wel onderworpen aan schenkingsrechten, maar deze zijn voor in de regel lager dan successierechten en eens schenkinsrechten betaald is er 100% zekerheid dat de begiftigden geen successierechten zullen verschuldigd zijn.. Liggen successierechten hoger dan de 3% of 7% schenkingsrechten (wat meestal het geval is), dan is de Belgische notaris nog altijd een goede zaak.
Dit brengt ons tot de overweging dat het niet zo ver en niet zo exotisch moet gezocht worden in estate-planning en dat de meest extravagante goed gevonden fiscaal gunstige trucjes zuur kunnen opbreken. Bij vermogensplanning is gemeodsrust misschien toch één van de belangrijkste redenen van de ouder wordende mens en dat wordt te vaak vergeten.

 

 

Nog dit: 

Rechtsleer Martin Jan van Mourik, De Nederlandse Notaris en de vermogenssplanningTEP 2011/4, 200

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 28/08/2017 - 19:19
Laatst aangepast op: ma, 28/08/2017 - 19:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.