-A +A

Modellenboek beslagrecht schuldoverlast en insolventie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
135.00€
Bestelcode: 
W221

Auteur: Elfri De Neve Advocaat te Oudenaarde

Uitgave: e-book te bestellen via deze pagina of middels mail naar elfri@elfri.be met vermelding van "referte W221 Modellenboek beslagrecht" en bewijs van storting op rekening en bewijs van storting van 135 euro op rekening 000-0172957-06, met vermelding van "referte W221 Modellenboek beslagrecht". U ontvangt dan het e-boek per e-mail ten laatste de eerst volgende werkdag.

Omvang: 100 pagina's onmiddellijk bruikbare modellen

Uitgave datum: 10 februari 2010

Inhoudstafel

Afbetalingsregelingen en onvermogen 3
Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure 3
Model afbetalingsvoorstel na vonnis 4
Model afbetalingsvoorstel 5
Model dagvaarding tot het bekomen van betalingsfaciliteiten betreffende hypothecair krediet 6
Model melding onvermogen uitgaande van een advocaat 9
Model rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling 11
Model vraag om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 12
Model houdende vraag uitstel verkoopsdag 13
Beslag en middelen van tenuitvoerlegging 14
• Beslag onder derden 14
Model dagvaarding gericht tot de derde beslagene die weigert de in beslaggenomen gelden of zaken vrij te geven 14
Model dagvaarding op verzoek van de beslagene tot opheffing van een derdenbeslag (art. 1445 en 1420 Ger. W.) 15
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag onder derden op grond van gewijzigde omstandigheden 17
Model dagvaarding tot veroordeling van de derde beslagene als gewoon schuldenaar (art. 1456 en 1542 Ger. Wetboek) 18
Model verklaring derde-beslagene loon werknemer (art. 1452 Ger. W.) 20
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag onder derden door dagvaarding schuldeiser 21
Model verzoekschrift ten einde toestemming te bekomen tot het leggen van bewarend beslag onder derden 23
Model verzoekschrift tot vernieuwing van een derdenbeslag (art. 1459 Ger. W.) 25
• Beslag tot terugvordering 27
Model verzoekschrift om verlof tot het leggen van beslag tot terugvordering (art. 1462-1465 Ger. W.) 27
• Bewarend beslag 29
Model aanzegging van het proces-verbaal van bewarend beslag aan de schuldenaar met dagvaarding 29
Model dagvaarding strekkende tot wijziging of intrekking van een bewarend beslag op grond van gewijzigde omstandigheden 31
Model verzet van een beslagene met dagvaarding tot opheffing van een bewarend beslag op onroerend goed (art. 1432-1435 Ger.W.) 32
Model verzoekschrift om machtiging te bekomen toegang te verlenen aan een Gerechtsdeurwaarder bij de uitoefening van een beslag 34
Model verzoekschrift teneinde machtiging te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op roerend goed. 35
Model verzoekschrift ten einde verlof te bekomen tot het leggen van bewarend beslag op onroerend goed (art. 1429-1431 Ger. W) 37
Model verzoekschrift tot benoeming van een sekwester over in beslag genomen onroerend goed (art. 1440-1444 Ger. W.) 39
Model verzoekschrift tot vernieuwing van bewarend beslag op onroerend goed 41
• Collectieve schuldenregeling 43
Model aangifte van de schuldvordering 43
Model verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling art. 1675/4 § 2 Ger. Wetb. 44
• Kantonnement 48
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 48
Model dagvaarding met aanbod tot consignatie in geval van gedaan of toegestaan bewarend beslag (art. 1403-1407 Ger. W.) 50
Model dagvaarding tot kantonnement na bewarend beslag 51
Model dagvaarding in geval van een uitvoerend beslag bij verzet of hoger beroep met aanbod op consignatie 52
• Loonoverdracht 53
Model loonoverdracht en overdracht van schuldvorderingen: 53
Model verzet tegen loonoverdracht 56
Modelbrief van advocaat ter verzending van projectverzetsakte aan diens cliënt 57
Model oproeping voor de Vrederechter tot bekrachtiging van loonoverdracht bij onderhandse akte waartegen verzet 58
• Onbeslagbare goederen 60
Model bezwaar uitgaande van de beslagene tegen beslag op onbeslagbare goederen Artikel 1408, § 3, Ger.W. 60
Model overeenkomst bruiklening 61
Model verzet tegen beslag (art. 1408, § 3, Ger.W) 62
• Roerend beslag 64
Model dagvaarding in revindicatie (art. 1514 Ger. W.). 64
Model verzet van de beslagene tegen een uitvoerend beslag op roerend goed met dagvaarding tot opheffing (Art. 1513 en 1498 Ger. W.) 67
Model kennisgeving van een voorstel tot verkoop in der minne (art. 1526bis Ger. W.) 69
Model protest aan gerechtsdeurwaarder na beslag op goederen die al eerder verkocht werden conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek 70
• Pandbeslag 71
Model bevel voor pandbeslag betreffende huur 71
Diverse 72
Model betekening van een nog niet uitvoerbare beslissing om een bewarend in een uitvoerend beslag te doen overgaan (art. 1489-1493 Ger. W.) 72
Model dagvaarding door de schuldenaar tot opheffing/opschorting/vermindering van de dwangsom 73
Model dagvaarding schuldeiser om betalingsgemak te bekomen voor een hypothecair krediet 73
Model klacht bij algemene directie controle en bemiddeling (economische inspectie) 76
Model melding onvermogen door onvermogende aan schuldeiser 78
Model melding onvermogen (variant) 79
Modelbrief door schuldenaar te versturen naar incassokantoren 80
Modelinhoud van een rondschrijven aan alle schuldeisers met ontwerp minnelijke aanzuiveringsregeling opgesteld door advocaat of erkend schuldbemiddelaar 85
Modelinhoud van een verzoek aan incassobureau door advocaat om cliënt niet meer te verontrusten (met melding onvermogen) 86
Modelinhoud van een brief houdende verzoek van een advocaat of erkend schuldbemiddelaar om zijn cliënt niet verder te verontrusten 90
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat om inlichtingen aan schuldeiser met oog op aanzuiveringsregeling 92
Modelinhoud van een verzoek tot opheffing beslag na eerder beslag met minnelijke verkoop conform art. 1526 bis gerechtelijk wetboek uitgaande van de schuldenaar 93
Modelinhoud van een verzoek van een advocaat tot uitstel van verkoopsdag 94
Model verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie conform art. 17 WCO 95
Model verzoekschrift om machtiging om zich toegang te verschaffen na machtiging beslag tot terugvordering (art. 1466 Ger. W.) 96
Model verzoekschrift tot dagstelling gericht aan de beslagrechter teneinde beschikking te bekomen met betrekking tot moeilijkheden gerezen bij het beslag. 98
Model verzoekschrift betreffende onderhoudsgeld (art. 203 B.W.) 100

 

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: do, 11/02/2010 - 00:44
Laatst aangepast op: wo, 19/02/2014 - 17:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.