-A +A

Modellen strafrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtstreeks bestellen van een modelcontract of modelbrief online: U kan de hierna vermelde modellen bij ons bestellen tegen een voorafgaande storting van 50 euro per model op rekening 000-0172957-06 met vermelding van referte "1259 gevolgd door de referte van het model". Hierna dient u een mail te sturen naar elfri@elfri.be met vermelding van het gewenste model en referentienummer en het betalingsbewijs als bijlage. U kan het betalingsbewijs ook faxen naar 055/31.14.03. De basisprijs van een model is 50 euro. Indien naast het model een andere prijs (hoger of lagere) vermeld staat, dan geldt deze hogere of lagere prijs.

U ontvangt het model dan per kerende.

Beschikbare modellen en voorbeelden:

modelbrief: hoe een PV betwisten? (gratis)

modelbrief verklaring van benadeelde (gratis)

Rechtstreekse dagvaarding (1)

Verzet tegen verstekvonnis (2) 5

Verzoekschrift tot staving van een Cassatieberoep (3)

Verzoekschrift tot voorlopige in vrijheidstelling (4)

Conclusie na een vordering tot onmiddellijke aanhouding (5)

Genadeverzoek (6)

Klacht rechtstreeks gericht aan het parket (7)

Aanvraag herstel in eer en rechten (8)

Klacht met BP stelling voor de OR (9)

Verzoek tot inzage strafdossier in een gerechtelijk onderzoek uitgaande van de inverdenkinggestelde (10)

Beroep tegen beslissing mbt inzage strafdossier door de verdachte (11)

Conclusie beroep door verdachte tegen beslissing inzage dossier (12)

Aanhangig maken door de verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing mbt de inzage  (13)

Verzoek tot inzage strafdossier in een gerechtelijk onderzoek uitgaande van de burgerlijke partij (BP) (14)

Beroep tegen beslissing mbt inzage strafdossier door BP (15)

Conclusie beroep door BP tegen beslissing mbt inzage dossier (16)

Aanhangig maken door BP dader bij de KI bij uitblijvende beslissing (17)


Verzoekschrift tot opheffing van een opsporingshandeling artikel 28 SEXIES SV (een opsporingshandeling betreft een zaak die geleid wordt door het parket zonder dat er een onderzoeksrechter werd gevat) (18)

Beroep tegen afwijzing opheffing opsporingshandeling (19)

Conclusie beroep tegen weigering opheffing opsporingshandeling (20)

Aanhangig maken bij de KI bij uitblijvende beslissing (21)

Verzoekschrift uitgaande van de verdachte tot opheffing van een onderzoeksdaad (dus in het kader van een onderzoek geleid door een onderzoeksrechter) ARTIKEL 61 QUATER SV (22)

Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door verdachte (23) 37

Conclusie in beroep door verdachte tegen beslissing over verzet tegen een onderzoekshandeling (24)

Aanhangig maken door verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing (25)

Verzoek tot opheffing van een onderzoeksdaad door BP (26)

Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door BP (27)

Conclusie Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door BP (28)

Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (29)

Verzoekschrift tot opheffing van een onderzoekshandeling door een derde ARTIKEL 61 QUATER SV, (30)

Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door derde (31)

Conclusie Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door derde (32)

Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (33)

Verzoek tot bijkomend gerechtelijk onderzoek door verdachte (34)
 
Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door verdachte (35)

Conclusie Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door verdachte (36)

Aanhangig maken door verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing (37)

Verzoek tot bijkomend onderzoek door BP (38)

Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP (39)

Conclusie Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP (40)

Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (41)

Verzoek tot bijkomend onderzoek door verdachte bij een dossier ter inzage (42)

Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek. door verdachte bij dossier ter inzage (43)
 
Conclusie door inverdenkinggestekde aanvullend onderzoek beslissing bij dossier ter inzage (44)

Aanhangig maken door verdachte bij KI bij uitblijv. beslis. bij dos. ter inzage (45)

Verzoek tot bijkomend onderzoek door BP bij dossier ter inzage (46)

Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP bij dossier ter inzage (48)

Conclusie door BP Beroep aanvullend onderzoek beslissing bij dossier ter inzage (49)

Aanhangig maken door BP bij KI bij uitblijvende  beslissing bij dossier ter inzage (50)

Conclusie na vordering tot verwijzing door de verdachte (51)

Beroep tegen verwijzing door de raadkamer door de verdachte (52)

Beroep tegen beslissing tot buitenvervolgingstelling door de BP (53)

Langdurig onderzoek >1 j vordering van de verdachte (54)

Langdurig onderzoek > 1j vordering van de BP (55)

Verzoek om toezicht op een Gerechtelijk Onderzoek (56)

schadevergoeding voor de strafrechter bekomen na afhandeling van de zaak art 4 voorafgaande titel wetboek strafvordering
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:14
Laatst aangepast op: zo, 20/03/2016 - 20:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.