-A +A

Modellenboek Strafrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
100.00€
Bestelcode: 
W258

Inhoudstafel

Dagvaardingen 1
Rechtstreekse dagvaarding (1) 1
Aanzegging rechtstreekse dagvaarding 4
Verzet tegen verstekvonnis (2) 4
Verzoekschriften 7
Verzoekschrift tot staving van een Cassatieberoep (3) 7
Verzoekschrift tot voorlopige in vrijheidstelling (4) 10
Conclusies 12
Conclusie na een vordering tot onmiddellijke aanhouding (5) 12
Genadeverzoek (6) 14
Klacht 15
Klacht aan het OM (7) 15
Eerherstel 16
Aanvraag herstel in eer en rechten (8) 16
Het strafrechtelijk onderzoek (Franchimont) 18
Klacht met BP stelling voor de OR (9) 18
Inzage strafdossier 23
VERZOEKSCHRIFT TOT INZAGE IN HET STRAFDOSSIER 23
ARTIKEL 61 TER SV UITGAANDE VAN EEN INVERDENKINGGESTELDE (10) 23
Inzage strafdossier door de BP (14) 24
Beroep tegen beslissing mbt inzage strafdossier door de verdachte (11) 26
Beroep tegen beslissing mbt inzage strafdossier door BP (15) 28
Conclusie beroep door verdachte tegen beslissing inzage dossier (12) 30
Conclusie beroep door BP tegen beslissing mbt inzage dossier (16) 32
Aanhangig maken door de verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing (13) 34
Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (17) 36
Opheffing opsporingshandeling 38
Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling 38
VERZOEKSCHRIFT TOT OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING 38
ARTIKEL 28 SEXIES SV (18) 38
Verzoek tot opheffing van een onderzoeksdaad door BP (26) 40
Beroep tegen afwijzing opheffing opsporingshandeling (19) 42
Conclusie beroep tegen weigering opheffing opsporingshandeling (20) 45
Aanhangig maken bij de KI bij uitblijvende beslissing (21) 47
Opheffing onderzoeksdaad 49
Verzoek tot opheffing van een onderzoeksdaad door verdachte ARTIKEL 61 QUATER SV (22) 49
Verzoek tot opheffing van een onderzoeksdaad door derde ARTIKEL 61 QUATER SV 51
Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door verdachte (23) 53
Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door BP (27) 56
Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door derde (31) 58
Conclusie VAN IN VERDENKING GESTELDE in beroep tegen beslissing over verzet tegen een onderzoekshandeling (24) 60
Conclusie Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door BP (28) 62
Conclusie Beroep tegen afwijzing opheffing onderzoeksdaad door derde (32) 64
Aanhangig maken door verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing (25) 66
Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (29) 69
Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing (33) 71
Vordering tot bijkomend gerechtelijk onderzoek 73
Verzoek tot bijkomend onderzoek door verdachte (34) 73
Verzoek tot bijkomend onderzoek door BP (38) 75
Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door verdachte (35) 77
Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP (39) 79
Conclusie Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door verdachte (36) 81
Conclusie Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP (40) 83
Aanhangig maken door verdachte bij de KI bij uitblijvende beslissing NOPENS BIJKOMEND ONDERZOEK (37) 85
Aanhangig maken door BP bij de KI bij uitblijvende beslissing NOPENS AANVULLEND ONDERZOEK(41) 87
Dossier ter inzage -> bijkomend gerechtelijk onderzoek 89
Verzoek tot bijkomend onderzoek door verdachte bij een dossier ter inzage (42) 89
Verzoek tot bijkomend onderzoek door BP bij dossier ter inzage (46) 91
Beroep tegen afwijzing bijkomend oNDERZOEK door verdachte bij dossier ter inzage (43) 93
Beroep tegen afwijzing bijkomend onderzoek door BP bij dossier ter inzage (48) 95
Conclusie door inverdenkinggestekde aanvULLEND ONDERZOEK beslissing bij dossier ter inzage (44) 97
Conclusie door BP Beroep aanvULLEND ONDERZOEK beslissing bij dossier ter inzage (49) 99
Aanhangig maken door verdachte bij KI bij uitblijvENDE beslisSING bij dosSIER ter inzage (45) 101
Aanhangig maken door BP bij KI bij uitblijvENDE. beslissing bij dossier ter inzage (50) 103
Verwijzing 105
Conclusie na vordering tot verwijzing door de verdachte (51) 105
Beroep tegen verwijzing door de raadkamer door de verdachte (52) 106
Beroep tegen beslissing tot buitenvervolgingstelling door de BP (53) 108
Langdurig onderzoek >1 j vordering van de verdachte (54) 110
Langdurig onderzoek > 1j vordering van de BP (55) 111
Verzoek om toezicht op een Gerechtelijk Onderzoek (56) 113
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 22/11/2010 - 00:34
Laatst aangepast op: ma, 22/11/2010 - 01:52

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.