-A +A

Modelbrief verzet tegen evenredige verdeling na beslag op grond van verjaring

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
92.00€
Bestelcode: 
W403

Middels deze modelbrief inhoudende verzet tegen de evenredige verdeling, wordt de gelegenheid geboden bezwaren aan te tekenen tegen toekenning van de opbrengst  van beslag aan een schuldeiser.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder tot beslag is overgegaan dient hij de gelden te verdelen. Hiertoe stelt hij een ontwerp van verdeling op zoals dit ter kennis wordt gebracht aan de schuldenaar.

De schuldenaar heeft het recht om hiertegen verzet aan te tekenen. Zo kan de schuldenaar bezwaren aantekenen tegen de aanspraken van bepaalde schuldeisers. Deze bezwaren kunnen onder meer bestaan uit de verjaring van de schuldvordering. Wanneer er wordt uitgevoerd ingevolge een vonnis, kan dit slechts gedurende een periode van 10 jaar na de laatste betekening van het vonnis of na het laatste bevel tot betaling. Na verloop van deze termijn is de vordering die ontstaan is ingevolge de gerechtelijke uitspraak verjaard en kan de verjaring met succes worden ingeroepen.

Dit model begeleidt de advocaten maar ook de burger bij de correcte formulering van het verzet waarbij de argumentatie wordt aangehaald waarom een dergelijk verzet ook anders dan middels deurwaardersexploot kan geschieden door een verklaring voor de gerechtsdeurwaarder en dit dus onder meer middels brief, fax, aangetekende zending en elektronische communicatie.

In het model wordt ook de rechtspraak en de rechtsleer aangehaald met betrekking tot de verjaring van de vorderingen ingevolge een vonnis.

Meer bepaald wordt zeer gedetailleerd geargumenteerd dat de gedwongen betalingen (door beslag of overdracht, dan wel gedwongen inhouding) geen erkenning van een schuld inhouden en derhalve de verjaring niet stuiten. Verder wordt geargumenteerd dat partiële betalingen geen erkenning inhouden voor een gebeurlijk saldo. Hierdoor is het model zeer hanteerbaar voor een zeer oude schuldvorderingen waarbij jarenlang inhoudingen gebeuren alsof er precies geen einde aan komt.

Het model bestaat ook in de versie van een door een gerechtsdeurwaarder te betekenen exploot: zie model exploot van tegenspraak tegen evenredige verdeling op grond van verjaring (klik hier).

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: di, 12/06/2018 - 16:49
Laatst aangepast op: wo, 13/06/2018 - 12:46

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.