-A +A

Handelspraktijken De vordering tot staking

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Prijs (in euro): 
85.00€
Bestelcode: 
W378

Een stakingsvordering wordt ingesteld "zoals in kortgeding" is voorbehouden voor een aantal procedures waarvan de urgentie wordt verondersteld en waarbij dus het hoogdringend karakter niet meer dient bewezen. Anders dan in de echte kortgedingprocedure, behandelt de rechter "zoals in kortgeding" de zaak ten gronde.

Naast stakingsvorderingen worden ook andere procedures "zoals in kortgeding" gevoerd zoals onder meer:
- geschillen inzake lijkbezorging
- een aantal geschillen ruimtelijke ordening en leefmilieu
- geschillen m.b.t. de zogeheten "zwarte lijsten"
- geschillen inzake auteursrechten
- geschillen met de ambtenaar van burgerlijke stand die een huwelijk zou weigeren
- stakingsvorderingen conform het wetboek van economisch recht
- bepaalde vorderingen op basis van de privacy en het auteursrecht

Het model is een hulpmiddel bij de redactie van een "stakingsvordering zoals in kortgeding"


Voorwaarden van de stakingsvordering:

Hoewel de vordering tot staking het mogelijk maakt om op te treden tegen zowat elke wetsovertreding die bij de uitoefening van een handel wordt begaan (ook administratiefrechtelijke voorschriften), voor zover de beroepsbelangen van een andere onderneming geschonden zijn of kunnen zijn, gelden een aantal voorwaarden voor de toepassing van de leer van de onwettige mededinging, namelijk (zie: J. Stuyck, Handels- en economisch recht. Deel 2. Mededingingsrecht A. Handelspraktijken in Beginselen van Belgisch privaatrecht , XIII, Mechelen, Kluwer, 2015, p. 208-211, nrs. 203 e.v.):

– de wetschending dient plaats te vinden ter gelegenheid van de uitoefening van een handel of beroep. Wanneer de ondernemer buiten zijn handel om een wet overtreedt, is er geen sprake van onwettige mededinging;

– de wetschending moet de plano vaststaan. Wanneer de stakingsrechter niet zelf kan vaststellen of de ingeroepen norm al dan niet geschonden is, kan hij niet vaststellen dat er onwettige mededinging is. De onwettigheid van het besluit dient hierbij klaarblijkelijk te zijn;

– de schending van een wettelijke of reglementaire norm is geen met de eerlijke gebruiken strijdige daad wanneer die norm in strijd is met een hogere rechtsnorm;

– er moet potentiële schade en een oorzakelijk verband aanwezig zijn; wanneer de wetsovertreding weliswaar bij de uitoefening van de handel plaatsvindt, maar geen enkele schade vermag te berokkenen, is er geen onwettige mededinging;

– ten slotte zal de stakingsvordering wegens wetsovertreding ook moeten afgewezen worden wanneer zij, hoewel gegrond, misbruik van recht uitmaakt, wat o.m. het geval kan zijn bij kennelijke onevenredigheid tussen de ernst van de wetschending en de vordering tot staking.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 23/05/2015 - 12:35
Laatst aangepast op: ma, 15/05/2017 - 10:24

Een model bestellen

Wenst u een modeldocument te ontvangen stuur dan een e-mail naar elfri@elfri.be met vermelding van de bestelcode of de omschrijving van het document. U stort dan het aangegeven bedrag op rekening 001-3128095-18 met referte 1259 + aanduiding van het gewenste document nadat u ons het betalingsbewijs per fax (055/311403) of e-mail heeft overgemaakt, ontvangt u het model per kerende

U kan ook betalen via PayPal en hierna onmiddelijk het model ontvangen.

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.