-A +A

Minikredieten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Ook kredieten van zeer korte duur zijn thans onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet.

Voorheen vielen kredieten onder de 49 euro onder de toepassing van de wet. Dit bedrag werd verminderd tot een indexeerbaar kredietbedrag van 4,17 euro.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 3, § 1, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, vervangen bij de wet van 13 juni 2010, wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt :
" 3° de kredietovereenkomsten zonder interest waarbij het opgenomen krediet binnen een termijn van 2 maanden wordt terugbetaald en de kredietgever kosten vraagt die lager zijn dan 4,17 euro op maandbasis. Die kosten omvatten de kosten bedoeld in artikel 1, 5°, zo nodig berekend op basis van de elementen bedoeld in artikel 1, 6°.
Het drempelbedrag wordt geïndexeerd op 1 januari van elk jaar op basis van de volgende formule : 4,17 euro vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. De nieuwe index is de index van de consumptieprijzen van de maand december van het vorige jaar en de aanvangsindex is de index van de consumptieprijzen van de maand december 2010. Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond overeenkomstig de regelen die gelden voor de afronding van de debetrentevoet op grond van artikel 1, 8°. De Koning kan het bedrag van deze drempel wijzigen; ".

Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.


 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: zo, 10/03/2013 - 19:26
Laatst aangepast op: zo, 10/03/2013 - 19:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.