-A +A

Mini-trial

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Mini-trial» of mini-trage» is die vorm van AGB (ADR in het Engels) waarbij een panel wordt samengesteld (a) uit een vertegenwoordiger van elke partij bij het geschil, welke vertegenwoordiger volledig handelingsbekwaam moet zijn om een dading aan te gaan, en (b) uit een bemiddelaar die het voorzitterschap van het panel waarneemt. Tegenover dit panel zal eerst door elk van de partijen bij het geschil een uiteenzetting over het geschil gedaan worden, waarna het panel zich terugtrekt en de rol van de bemiddelaar er alsdan in zal bestaan te trachten de beide andere leden van dit panel tot een dading te bewegen, waarbij alle technieken geschetst inzake «facilitatieve» en «evaluatieve» bemiddeling aangewend kunnen worden.

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution, in het Nederlands, Alternatieve geschillenbeslechting.

ADR wordt in het Nederlands vertaald met de afkorting AGB (Alternatieve geschillenbeslechting) of AGR (Alternatieve geschillenregeling)

Geschillen kunnen via de rechtbank worden opgelost maar ook op een alternatieve wijze, door onderhandeling, bemiddeling, bindende derdenbeslissing verzoening of arbitrage.

«Alternative Dispute Resolution» is een syntheseconcept en verschaft een onuitputtelijke waaier van methoden van conflictbeslechting met eigen dynamiek gebruikmakend van moderne onderhandelingstechnieken, psychologische beïnvloedingsvaardigheden, gedragswetenschappen en linguïstiek.

ADR staat voor Alternative Dispute Resolution, in het Nederlands, Alternatieve geschillenbeslechting.

ADR wordt in het Nederlands vertaald met de afkorting AGB (Alternatieve geschillenbeslechting) of AGR (Alternatieve geschillenregeling)

Geschillen kunnen via de rechtbank worden opgelost maar ook op een alternatieve wijze, door onderhandeling, bemiddeling, bindende derdenbeslissing verzoening of arbitrage.

ADR technieken hebben de voordelen dat ze vlugger werken, goedkoper, vertrouwelijk (en dus geen behandeling in publieke zitting) en er ook vaak kunnen voor zorgen dat de relaties tussen partijen kunnen behouden of hersteld worden.

In heel wat gevallen kunnen partijen zelf vooraf bepalen dat hun geschillen via bemiddeling en/of arbitrage og mini-trial dienen beslecht worden en aldus in een contract de bevoegdheid van de rechtbank uitsluiten.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 13/10/2017 - 16:30
Laatst aangepast op: vr, 13/10/2017 - 17:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.