-A +A

Lijfrente

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Rechtsleer: Koop met lijfrente. Vernietigbaarheid herbekeken, N. Carette, RW 2006-2007, 702  

 

Bij een verkoop op lijfrente wordt een goed verkocht  tegen betaling van een periodieke uitkering.

varianten:

1. De verkoop op lijfrente van volle eigendom. Hierbij doet de verkoper volledig afstand doet van het verkochte goed, mits betaling van een maandelijkse (meestal) of anders periodieke lijfrente. De lijfrente is meestal maandelijks betaalbaar, zoals een huurprijs. De ontvanger van de lijfrente wordt niet belast op de lijfrente, gezien de lijfrente een modaliteit is om de prijs te betalen. Let wel de ontvanger van de lijfrente zou wel belast worden indien de koper de lijfrente fiscaal aftrekt.

2. De verkoop op lijfrente van de naakte eigendom. In dit geval behoudt de verkoper zich het vruchtgebruik (meestal om er zelf nog in te kunnen wonen of het eventueel te kunnen blijven verhuren). Indien er meerdere verkopers zijn (b.v. echtgenoten) wordt meestal bepaald dat zij er het volledige genot van hebben tot bij het overlijden van de langstlevende.

mogelijkheden die in een lijfrente kunnen worden voorzien:

- maximum duurtijd van de lijfrente
- verval van het vruchtgebruik indien de woning verlaten wordt (bij verkoop op lijfrente van naakte eigendom), al dan niet met vervanging van het vruchtgebruik in de betaling van een bepaalde maandelijkse som;
- eventuele indexering van de de lijfrente;
- partiële betaling van een geldsom en de rest in lijfrente.

De verkoop op lijfrente is ideale techniek voor oudere personen zonder erfgenamen om een mogelijkheid te scheppen om zich van een extra (belastingvrij) pensioen te voorzien en tegelijkertijd het genot van hun vertrouwde woning te bewaren.

Hoe bepalen we het bedrag van de lijfrente bij verkoop op lijfrente?

Zie onderstaande link:

berekeningsmethode lijfrente

verkoop op lijfrente - berekening van lijfrente op basis van de sterftetafels MR-FR min drie jaar

Alternatieve, vereenvoudigde en vaak toegepaste berekening:
 

Bij een verkoop op lijfrente voor personen net onder de 70 jaar (maar ook soms voor oudere verkopers)  wordt vaak gewerkt met een boeket of zogeheten voorschot van ongeveer € 50.000, waarna er jaarlijks tot de langstlevende sterft een bedrag betaald wordt van 3% op de eigenlijke waarde van de woning bij de vestiging van de lijfrente verminderd met dit boeket van € 50.000. Indien de verkopers op lijfrente in de woning blijven wonen wordt de maandelijks te betalen lijfrente verminderd met een bedrag dat overeenstemt met de huurwaarde van het verkochte goed op lijfrente.
 

Rechtspraak:

Hoewel de verkoop op lijfrente een kanscontract is en in de regel niet aanmerking komt voor vernietiging wegens benadeling, kan hierop een uitzondering bestaan wanneer vaststaat dat de verkoper in elke hypothese voor meer dan 7/12 benadeeld zou zijn. De verkoper draagt hiervan de bewijslast. (Hof van Beroep te Antwerpen 18/11/2003, R.W. 2006-2007, 965).

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 09/05/2016 - 18:11
Laatst aangepast op: ma, 16/05/2016 - 14:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.