-A +A

Kracht en gezag van gewijsde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wat betekent kracht van gewijsde?

Wanneer een zaak niet meer vatbaar is voor een rechtsmiddel zoals hoger beroep, verzet of cassatie zegt men dat de uitspraak definitief is en dus kracht van gewijsde heeft. Dit wil zeggen dat recht is gewezen waardoor desnoods met kracht de uitspraak definitief kan uitgevoerd.

Wat betekent gezag van gewijsde?

Eens een zaak definitief geworden is (en dus niet meer vatbaar is voor een rechtsmiddel zoals hoger beroep) kan men niet opnieuw de zelfde zaak aan de zelfde of aan een andere rechter voorleggen. Men kan geen tweemaal uitspraak doen over dezelfde zaal. Men zegt dan dat de zaak gezag van gewijsde heeft gekregen.  

Eens in een zaak recht werd gewezen kan behoudens het instellen van een rechtsmiddel hiervan niet meer kan worden afgeweken, door het instellen van een nieuwe vordering. Eens de betwisting afgehandeld is in beroep en de termijn van cassatie is verstreken, dan wel indien een partij formeel berust in een uitspraak, of wanneer de termijnen tot instellen van een rechtsmiddel verstreken zijn, heeft de beslissing kracht van gewijsde..Een verklaring van berusting wordt meestal opgesteld om de kosten van een betekening te vermijden. Een partij heeft immers pas zekerheid dat haar vonnis definitief is van zodra de termijn verstreken is om een rechtsmiddel in te stellen. De termijn om een rechtsmiddel in te stellen loopt in de regel pas vanaf de betekening. Zonder betekening of berusting is men derhalve vaak niet zeker over het definitief karakter van de uitspraak.

voor meer uitleg over het verschil tussen het gezag van rechterlijk gewijsde en kracht van gewijsde, zie Piet Taelman, het gezag van rechterlijk gewijsde, Kluwer 2001, pagina 133 tot 152;

voor meer uitleg over het onderscheid tussen het gezag van gewijsde en uitputting van de rechtsmacht, zie Piet Taelman, het gezag van rechterlijk gewijsde, Kluwer 2001, pagina 95 tot 130;

voor meer uitleg over het onderscheid tussen het gezag van gewijsde en de werking jegens derden van de uitspraak, zie Piet Taelman, het gezag van rechterlijk gewijsde, Kluwer 2001, pagina 155 tot 323;
voor meer uitleg over het onderscheid tussen het gezag van gewijsde en de uitvoerbare kracht, zie Piet Taelman, het gezag van rechterlijk gewijsde, Kluwer 2001, pagina 327 tot 346.

Wanneer er geen rechtsmiddel tegen een uitspraak meer open staat, is de beslissing in kracht van gewijsde gegaan: ze is als het ware definitief.

Hierop bestaat één uitzondering die slechts uitzonderlijk wordt toegepast, met name het buitengewone rechtsmiddel van 'herroeping van gewijsde'.

De herroeping van gewijsde kan ingesteld worden door de partijen in de aangevochten uitspraakstaat ter beschikking in burgerlijke gedingen of door zij die burgerlijke belangen hebben in een strafrechtelijk proces.

Het rechtsmiddel kan bijvoorbeeld aangewend worden wanneer een getuigenis vals blijkt te zijn, of wanneer er alsnog doorslaggevende bewijsstukken worden ontdekt, of nog wanneer de burgerrechtelijke beslissing gebaseerd blijkt te zijn op een strafrechtelijke uitspraak die sindsdien werd vernietigd.

De bevoegde rechtbank is deze die de aangevochten beslissing heeft geveld.

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek

Art. 28. Iedere beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen. 

 

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: ma, 19/10/2009 - 21:58
Laatst aangepast op: vr, 03/03/2017 - 14:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.