-A +A

Kostprijs van een procedure

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
De kostprijs van een procedure voor de rechtbank Het hoofdgerecht. kosten en honoraria bij het instellen van een procedure voor de rechtbank 

 

Het dagloon van een gemiddelde werknemer zou sinds 2000 jaar overeenkomen met de summiere dienst verleend door het oudste beroep ter wereld. De erelonen en kostenrekeningen van advocaten, verhouden zich evenzeer sinds Breughel De boerenadvocaat schilderde tot de inkomsten van de loontrekkende en de overige zaken- en ambachtslieden.

Net zoals elke vakman bestaat het ereloon van een advocaat uit een vergoeding van zijn prestaties en de aanrekening van de door hem gemaakte kosten. Een advocaat zal de in rekening gebrachte prestaties met de cliënt vooraf bespreken, waarbij rekening gehouden wordt met het belang van de zaak.

Advocaten blijven op hun websites meestal vaag over hun honoraria. Anderen bieden wel richttarieven aan.

In een vrij beperkt aantal zaken kan het ereloon hiervan afwijken, door complicaties of door de ongewone omvang van de zaak. Het loon van een advocaat is een honorarium dat volgens zeer oude traditie zoals vastgelegd in de wet, door een partijbeslissing wordt bepaald. Dit wil zeggen dat in tegenstelling tot bijna alle andere ondernemers, de advocaat zijn ereloon eenzijdig bepaalt. De burger kan evenwel onmiddellijk gerust zijn, gezien de wet er onmiddellijk aan toevoegt dat deze ereloonstaat met een billijke gematigdheid dient opgesteld (en niet met een billijke gematigdheid zoals mijn mooi gevormde secretaresse verstrooid typte). Dat aldus deze tarieven in een waas van mystiek omgeven zijn, is vrij begrijpelijk, niettegenstaande dat door de voormelde aloude praktijken zij al sinds honderden jaren in grote lijnen onveranderd zijn gebleven. In praktijk zijn er weinig betwistingen over deze onkosten en erelonen. Zijn die er toch dan kan de burger zich zowel tot de stafhouder als tot de door de orde opgerichte arbitragecommissies wenden. Tenslotte kan ook de rechtbank oordelen over de staat van onkosten en erelonen van een advocaat.

 

Minder gebruikelijk, maar daarom niet minder interessant is dat u vooraf met uw advocaat concrete afspraken gaat maken over de onkosten en erelonen. Voor een en dezelfde zaak tot invordering van een betwiste schadevergoeding van 75.000 euro zou u met uw advocaat op verschillende wijze kunnen afspreken:

Voorbeeld 1 (uurloon) Berekening van onkosten en erelonen in zaak A c/B

Voor te schieten gerechtskosten geraamd: 500 euro

Briefwisselingkosten: 9 euro per brief met een maximum van 25 brieven

Kopiekosten: 0,25 euro per kopie met een maximum van 200 kopies

Verplaatsingen: 0,50 euro per km

Ereloon te berekenen aan uurloon van 150 euro per uur

Voorbeeld 2 (palmarium) Berekening van onkosten en erelonen in zaak Ac/B

Een vaste som van 1.250 euro die op forfaitaire wijze de onkosten en erelonen dekt, met uitzondering van een eventuele procedure in graad van beroep waarvoor alsdan aanvullend 700 euro wordt in rekening gebracht. Indien door de tussenkomst van de advocaat het resultaat kan bekomen worden dat de cliënt een som van 75.000 euro bekomt dan zal het ereloon aangevuld worden met een aanvulling (palmarium genoemd) van 15.000 euro.

Voorbeeld 3 (vaste prijs). Berekening van onkosten en erelonen in zaak Ac/B

Een vaste prijs van onkosten en erelonen ten bedrage van 8.000 euro

Voorbeeld 4 (per prestatie)Berekening van onkosten en erelonen in zaak Ac/B

Dossierkost: 35 euro

Kopiekost: 0,25 euro per kopie

Telefoonkost: 1,5 euro per telefoon

Faxkost: 0,5 euro per faxbericht

Briefwisselingkost 9 euro per brief

Verplaatsing: 0,50 euro per km

Verplaatsingstijd: 25 euro per uur

Opstelling van dagvaardingen en besluiten: 35 euro per bladzijde

Vergoeding per terechtzitting: 150 euro

Gerechtskosten aan kostprijs

Voorbeeld 5 (procentueel ereloon) Berekening onkosten en erelonen in zaak Ac/B

Voor te schieten gerechtskosten geraamd: 500 euro

Briefwisselingskosten: 9 euro per brief met een maximum van 25 brieven

Kopiekosten: 0,25 euro per kopie met een maximum van 200 kopies

Verplaatsingen: 0,50 euro per km

Ereloon 12,5 % op de werkelijk gerecupereerde sommen

 

Indien u beroep heeft gedaan op een advocaat heeft u recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit is een vergoeding die de verliezende tegenpartij bovenop hoofdsom als bijkomende gerechtskosten an u dient te betalen. Deze som bedraagt tussen de 50 en de 10.000 euro als een tegemoetkoming van de tegenpartij in de kosten van uw advocaat.

U heeft wellicht gehoord over de nieuwe wettelijke mogelijkheid topt verhaalmbaarheid van de erelonen van de advocaat op de verliezende partij. Inderdaad kan u vanaf 1 januari 2008 in belangrijke mate de betaalde erelonen op een verliezende partij verhalen. Inmiddels heeft de wetgever deze problematiek wellicht definitief opgelost door een verhoogd en veralgemeend systeeem van de rechtsplegingsvergoeding, waarbij deze nieuwe rechtsplegingsvergoeding bijkomend verhaal voor de kosten van de advocaat uitsluit.

 

Heeft u het gelijk aan uw kant dan zal in belangrijke mate de verliezende partij betalen.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:17
Laatst aangepast op: do, 06/02/2014 - 19:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.