-A +A

Kleine expertise

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De rechter kan een deskundige aanwijzen die aanwezig moet zijn bij een onderzoeksmaatregel die hij heeft bevolen om technische toelichting te verstrekken. De rechter kan eveneens een deskundige aanwijzen om mondeling verslag te doen op de daartoe vastgestelde zitting. De rechter kan deze deskundigen gelasten tijdens hun verhoor stukken over te leggen die dienstig zijn voor de oplossing van het geschil.
De deskundige mag zich van stukken bedienen. Deze stukken worden na de tussenkomst van de deskundige ter griffie neergelegd. De partijen of hun raadslieden kunnen hiervan kennis nemen.]

Van de verklaring van de deskundige wordt procesverbaal opgemaakt.

Het ereloon en de kosten van de deskundige worden door de rechter onmiddellijk begroot onderaan het proces-verbaal met bevel tot tenuitvoerlegging ten laste van de partij of partijen die hij aanwijst en in de verhouding die hij bepaalt. Deze bedragen zullen in de eindbeslissing als gerechtskosten worden begroot.
(zie art. 986 Gerechtelijk wetboek).

Dit soort tussenkomsten gebeurt zeer frequent bij huurgeschillen met betrekking tot de staat van het goed en met betrekking tot geschillen over grenzen van eigendom, waarbij de (vrede)rechter beslist om ter plaatse te gaan samen met een door de (vrede)rechter aangestelde deskundige.

Artikel 986 gerechtelijk wet voorziet dat de rechter zich naar aanleiding van om het even welke onderzoeksmaatregel door een deskundige kan laten bijstaan

Artikel 986 van het gerechtelijk wetboek is, behoudens wat de eedformule betreft, noch van dwingend recht, noch van openbare orde, zodat niets verhindert dat de gerechtsdeskundige na het plaats bezoek een verslag van zijn technische vaststellingen Dit verslag is niet onderworpen aan de bepalingen van het deskundigenonderzoek zoals bepaald in artikel 972-978 van het gerechtelijk wetboek, zodat de deskundige dit verslag niet in voorlezing aan partijen moeten overmaken.

Het recht van verdediging en tegenspraak worden niet geschonden omdat partijen alle nuttige opmerkingen naar aanleiding van het gebruikelijke plaats bezoek dan wel op het andere moment waarop deze de deskundige heeft ontmoet kunnen laten gelden en overigens ook al mogelijke opmerkingen en verweer te gronden voor de rechter kunnen laten gelden.

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen 17 februari 2014 tijdschrift van de vrederechters 2014,11 - 12 493.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 06/09/2017 - 11:19
Laatst aangepast op: wo, 06/09/2017 - 11:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.