-A +A

Kan het versturen van een pornografische foto op het werk leiden tot ontslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

 

Is het versturen van pornografische foto’s via e-mail een dringende reden tot ontslag ?
Een ontslag wegens dringende redenen veronderstelt dat elke verdere professionele samenwerking in het kader van het arbeidscontract onmogelijk is geworden door de gestelde feiten.
Wat door de ene als een grap wordt aanzien, wordt door een andere als schokkend aanzien. In heel wat ondernemingen is het versturen van mails inhoudende mopjes of met ingesloten fotografische bestanden met seksuele lading schering en inslag. Met succes kan dan ook het verweer worden aangehaald dat de appreciatie van de feiten dient te gebeuren op grond van abstracte normen en niet op grond van de subjectieve norm van de ontslaggever of de benadeelde partij.
Bij de beoordeling van dergelijke feiten kan onder meer van belang zijn :
-          het éénmalig karakter of het herhaald karakter van de feiten;
-          de bedrijfscultuur;
-          de omvang van het fenomeen binnen het bedrijf;
-          de bedoeling van de verzender;
-          de al dan niet afwezigheid van de intentie afbreuk te doen aan de waardigheid en de seksuele integriteit;
-          de instructies van de bedrijfsleiding en de vermeldingen van de wijze waarop e-mail en internet mag en niet mag aangewend worden in het arbeidsreglement.
Zie terzake : arbeidsrechtbank Dendermonde (afdeling Aalst) 15/11/2004; RABG 2005/2,139.
Zie ook arbeidsrechtbank Nijvel 06/02/1998; JTT 2001,132.
Wanneer u als werknemer geconfronteerd wordt met klachten wegens pesterijen of met een (dreiging) tot ontslag wegens dringende redenen, doet u er goed aan om zo vlug mogelijk uw verweer op te bouwen o.m. op grond van deze voormelde elementen.
Wanneer u als werkgever vaststelt dat uw bedrijfscommunicatiemiddelen gebruikt worden voor privé doeleinden en/of voor het verzenden van pornografisch materiaal of boodschappen met seksuele lading, adviseren wij u de nodige protocollen schriftelijk vast te leggen tussen u en uw werknemers, waarin duidelijk een beleid wordt vastgelegd op welke wijze het internet en het intranet kan gebruikt worden en op welke wijze niet. Het is hierbij noodzakelijk om expliciet verbodsbepalingen en beperkingen in te lassen en aan te duiden welke inbreuken terzake aanleiding kunnen geven tot een ontslag wegens dringende redenen.
Indien u een intern controlesysteem wenst op te bouwen rond het gebruik van e-mail en internet, dient u zeer goed te beseffen dat dit enkel mogelijk is middels een duidelijke informatie van de ondernemingsraad en de individuele werknemers.
Aldus bereikt u :
-          het vermijden van klachten wegens pesterijen en aantasting van de seksuele integriteit;
-          beperken van schadelijke invloed op uw bedrijfsimago;
-          vermijden van uw infrastructuur gebruikt wordt voor zaken strijdig met de goede zeden;
-          vermijden dat werknemers hun tijd onnuttig besteden;
-          het veilig stellen van uw geldelijke belangen;
-          de veiligheid van uw communicatiesysteem met oog op virussen en ander ongedierte;
 
 
 
zi
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: di, 27/10/2009 - 07:34
Laatst aangepast op: vr, 23/09/2011 - 10:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.