-A +A

Wet uitgesloten derde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De gehele klassieke logica die bijzonder bruikbaar blijft staat of valt met de wet van de uitgesloten derde. Iets is waar of onwaar, er bestaat geen tussenwerg, (derde optie).

De reductio ad absurdum en ex falsi sequitur quod libet, zijn ondermeer hierop gebaseerd.

De 'uitgesloten derde' is iedere andere denkbare waarheidswaarde dan waar of onwaar..

De wet van de uitgesloten derde wordt ook geheten:
• De wet van het uitgesloten midden,
tertium non datur (Lat., "een derde is niet gegeven"),
De wet betekent houdt in dat iedere uitspraak waar of onwaar is zonder dat er een andere derde mogelijkheid  bestaat of denkbaar is.

Men kan zelfs de volledige klassieke (Aristotelische logica) definiëren als logica die de wet van de uitgesloten derde als axioma aanneemt. 

De regel lijkt kort door de bocht en werd bekritiseerd, meer zelfs er kon bewezen worden dat deze regel bijzonder nuttig is en bruikbaar in een afgesloten context, tijd en ruimte maar zeker niet in elk continuüm.
Aldus ontstonden nieuwe logica's met andere bruikbare wetten die afweken van de Aristotelische logica en de wet van de uitgesloten derde Logica's die niet voldoen aan de wet zijn waaronder het constructivisme en het Intuïtionisme en de de verschillende meerwaardige logica's.
Het bewijs uit het ongerijme vervalt indien de wet van de uitgesloten derde wegvalt.
De regel teritium non datur komt neer op de regel van dubbele negatie-eliminatie in de natuurlijke deductie. Volgens deze regel kan uit een uitspraak van de vorm  ('niet niet ') de uitspraak  worden afgeleid.
Wanneer de wet verkeerd toegepast wordt, kan dit leiden tot de drogreden van het valse dilemma.

 

Nuttige tips: 

Een premisse is een aanname dat iets waar is. Premissen zijn de basisaannamen van een syllogisme, zoals een redenering in de logica wordt genoemd. Een syllogisme is doorgaans opgebouwd uit een majorpremisse, een minorpremisse en een conclusie

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 21/08/2016 - 14:44
Laatst aangepast op: zo, 21/08/2016 - 15:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.