-A +A

Walter van Gerven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Walter Maurice Marie Louis baron Van Gerven (Sint-Niklaas, 11 mei 1935 – Leuven, 8 juli 2015) was een Belgisch advocaat, hoogleraar en advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie.

Hij was één van de grootste Belgische juristen van de 20ste eeuw inzake bijzonder verbintenissen-, handels- en EU-recht

Eerbetoon:

Eerste laureaat van de Prijs Fernand Collin voor Recht (1962).
Laureaat van de Prijs Emile van Dievoet.
Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1977, voorzitter in 1991).
Buitenlands lid van de Nederlandse Academie voor Wetenschappen (1985).
Lid van de Europese Academie voor Wetenschappen (1989).
Vicepresident van de bestuursraad van de European Law Academy in Trier.
In 1993 werd hij in de erfelijke adelstand opgenomen, met de persoonlijke titel van baron. Hij nam als wapenspreuk Met recht en rede.
In 2012 werd hij geridderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde met ranginneming op 8 april 2003.[1]
In 2012 werd hij eredoctor aan de Universiteit van Leiden.
Hij was ook eredoctor van de Universiteit Gent.
Hij was Honorary Bencher of Gray's Inn, Londen.

Publicaties:

Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, Kluwer, 1968, heruitgave 2010.
Het beleid van de rechter, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij; W.E.J. Tjeenk Willink, 1973.
Met recht en rede, Lannoo, Tielt, 1987.
The ECJ's case law as a means of unification of Private Law, in: Fordham International Law Journal, 1997, 680-698 (also published in: European Review of Private Law, 1998, 293-307 and in: A. Hartkamp e.a. (eds.) Towards a European Civil Code, 2nd. ed., 1998, p. 91-104).
Coherence of Community and national laws. Is there a legal basis for a European Civil Code?, in: European Review of Private Law, 1997, vol. 5, 465-469.
Community and National Legislators, Regulators, Judges, Academics and Practitioners: Living together apart?, in: B.S. Markesinis (ed.), Law Making, Law Shaping, Law Funding, Clifford Chance Lectures, Vol. II, Oxford, 1997, 13-35.
The ECJ's Recent case-law in the field of Tort Liability. Towards a European Ius Commune? in: Jansen, Koster en Van Zutphen (eds.), European Ambitions of the National Judiciary, 1997, 91-110 (also published in: N. Reich, R. Heinz-Marnik (eds.), Umweltverfassung und nachhaltige Entwicklung in der Europ.
Mutual Permeation of Public and Private Law at the National and Supranational Level, in: Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1998, vol. 5, 7-24.
From Communitarisation of National Tort Rules to Europeanisation of Community Tort Law: The Invader Invaded in: Auslegung europ.
The Effect of Proportionality on the Actions of Member States of the European Community: National Viewpoints from Continental Europe, in: The Principle of Proportionality in the Laws of Europe, 1999, Hart Publishing, Oxford, p. 37-63.
The invader invaded or the need to uncover general principles common to the laws of the Member States in: M.
Comparative Law in a texture of Communitarization of national law and Europeanization of Community law, in: D. O.
Constitutional conditions for a Public Prosecutor.
Enforcing Community Rights in national courts: the remedies of Compensation, Interim relief and Restitution, in: Internationales Privatrecht im Binnenmarkt: Europ.
Ethical and political responsibility of EU Commissioners, in: C.M.L.R. 37, 2000, 1-6.
Managing the European Union: for better or for worse, in: B.S. Markesinis (ed.), The Clifford Chance Millennium Lectures. Coming together of the Common Law and the Civil Law, Hart Publishing, Oxford, 2000, p. 91-104.
Of Rights, Remedies and Procedures, in: C.M.L.R. 37, 2000, 501-536.
A Common Law for Europe: the Future meeting the Past?, in: European Review for Private Law, 2001, 485-503.
Codifying European private law? Yes, if!, in: European Law Review, 2002, 156-176.
Comparative Law in a European regionally integrated context, in: A. Harding and E.
Substantive Remedies for the private Enforcement of EC Antitrust Rules before National Courts, in: J. Stuyck and H. Gilliams, Modernisation of European Competition law, 2002, Intersentia, Antwerpen, p. 93-136 (in: Leuven CCLE series - Volume 2).
Bringing (Private) Laws Closer to Each Other at the European Level, 2005.
The European Union: a policy of states and peoples, 2005.
De jurist als burger in de samenleving, in: Ethische perspectieven, Leuven, 2005.
Verbintenissenrecht (met Sofie COVEMAEKER), Acco, Leuven, 2010.
 

bijdragen van Walter van Gerven in het Rechtskundig Weekblad 

1. Van Gerven, W., «De Regeling van het «Bewind» in het Ontwerp voor een nieuw Nederlands B.W. (Ontwerp Meijers)», RW 1957-58, 841-854.

2. Van Gerven, W., «Enkele beschouwingen over verkoop met premie», RW 1957-58, 1609-1618.

3. Van Gerven, W., «Over de vordering tot ophouden ingesteld door K.B. nr. 55 van 23 december 1934, de beteugeling van economische delicten en de gemeenrechtelijke vordering tot ophouden», RW 1960-61, 609-632.

4. Van Gerven, W., «Een nieuwe analyse van het begrip «Recht» – De «Juristic Conceptions» theorie», RW 1960-61, 2041-2052.

5. Van Gerven, W., noot onder Gent 10 december 1960, RW 1960-61, 1345-1351.

6. Van Gerven, W., «De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht», RW 1962-63, 777-792.

7. Van Gerven, W., «Over de schorsing van nationale procedures inzake miskenning van exclusiviteitscontracten op grond van Europeesrechtelijke bepalingen», RW 1962-63, 2225-2240.

8. Van Gerven, W., «In welke mate werkt de uitbouw der E.E.G. rechtseenheid in de hand?», RW 1963-64, 1793-1806.

9. Van Gerven, W., «Boekbespreking: Mr. L.J. Brinkshorst en Mr. R.H. Lauwaars, «Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap – Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal – Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van Atoomenergie»», RW 1967-68, 313.

10. Van Gerven, W., «Overzicht van het recht betreffende tussenpersonen in het handelsverkeer», RW 1969-70, 1265-1286.

11. Van Gerven, W., «Pleidooi voor multinationale Europese advokatenkantoren», RW 1969-70, 1953-1956.

12. Van Gerven, W., «De Amerikaanse hoogleraar Hohfeld (+ 1917) en het Belgische Hof van Cassatie over overeenkomsten ter bede», RW 1971-72, 1971-1974.

13. Van Gerven, W., «Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van de onderneming», RW 1976-77, 65-78.

14. Van Gerven, W., «Matiging van verhogingsbedingen», RW 1976-77, 1379-1382.

15. Van Gerven, W., «Overleg binnen de onderneming en (nogmaals) bedrijfsbezetting» (noot onder Arbrb. Hasselt 13 januari 1977), RW 1976-77, 2610-2614.

16. Van Gerven, W., «Variaties op het thema misbruik», RW 1979-80, 2467-2500.

17. Van Gerven, W., «Beginselen van behoorlijk handelen. Rede uitgesproken op 1 oktober 1982 te Gent ter gelegenheid van het zesde lustrum van de Algemene Praktische Rechtsverzameling», RW 1982-83, 961-978.

18. Van Gerven, W., «Herijken van economische wetgeving (over reguleren en dereguleren)», RW 1985-86, 289-308.

19. Van Gerven, W. en Gilliams, H., «Gemeenschapstrouw: goede trouw in EG-verband», RW 1989-90, 1158-1169.

20. Van Gerven, W., «De beginselen «subsidiariteit, evenredigheid en samenwerking» in het Europese Gemeenschapsrecht», RW 1991-92, 1241-1246.

21. Van Gerven, W., «Boekbespreking: A. de Moor-Van Vugt, Maten en gewichten. Het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief», RW 1995-96, 32.

22. Van Gerven, W., «In het verleden ligt de toekomst van een Europees ius commune», RW 1995-96, 1430-1436.

23. Van Gerven, W., «Creatieve rechtspraak», RW 1997-98, 209-223.

24. Van Gerven, W., «De Europese Grondwet teruggefloten. Wat nu?», RW 2005-06, 161-178.

25. Van Gerven, W., «Boekbespreking: G.J.M. Corstens, W.J.M. Davids en M.I. Veldt-Foglia (red.), «Europeanisering van het Nederlands recht»», RW 2005-06, 519-520.

Rechtsleer: 

• W. De Vroe Met recht in vrede. In memoriam Walter van Gerven (1935-2015), RW 2015-2016, 363;
• H. Cousy en W. Devroe, «Met recht en rede, de reden van het recht: interview met Walter van Gerven», Pro Memorie 2004, nr. 6, p. 89-102.
• Liber amicorum W. van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, XXXI-LI., met overzicht van al zijn publicaties

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 30/10/2015 - 16:23
Laatst aangepast op: vr, 30/10/2015 - 16:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.