-A +A

VZW is slechts een administratieve overheid wanneer zij beslissingen kan nemen die derden kan binden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een vereniging zonder winstoogmerk kan enkel als administratieve overheid in de zin van die bepaling worden aangemerkt in zoverre zij beslissingen kan nemen die derden binden (Cass. 28 oktober 2005, Arr.Cass. 2005, nr. 550; Cass. 30 mei 2011, Arr.Cass. 2011, nr. 363), met andere woorden indien zij eenzijdig de eigen verplichtingen tegenover anderen kan bepalen of eenzijdig verplichtingen van die anderen kan vaststellen (Cass. 30 mei 2011, Arr.Cass. 2011, nr. 363).
 

De gunning van een overheidsopdracht is geen beslissing die verplichtingen ten aanzien van derden creëert (RvS, 2 december 2003, nr. 125.889; RvS 28 januari 2011, nr. 210.776; RvS 17 juni 2011, nr. 213.949; RvS 8 augustus 2011, nr. 214.772).

Rechtsbecherming overheidsopdrachten:

zie wet 23 december 2009.

De wettigheidscontrole van een bestuurshandeling, zoalss een gunningsbeslissing door de gewone rechter gelijkwaardig is aan de wettigheidscontrole van dezelfde beslissing door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Samengevat betreft dit de bevoegdheid om de wettigheid van de beslissing na te gaan en niet van de van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de administratie , lees de opportuniteit, omdat dit onverenigbaar is met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de administratie en de rechtscolleges.
 

 

 

Rechtspraak: 

Gimvindus-rechtspraak van het Hof van Cassatie:

Deze rechtspraak stelt dat een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts als een “administratieve overheid” in de zin van art. 14, § 1 RvS-Wet kan worden beschouwd in zoverre hij beslissingen kan nemen die derden binden, m.a.w. indien hij eenzijdig de eigen verplichtingen tegenover anderen kan bepalen of eenzijdig verplichtingen van die anderen kan vaststellen (zie daarover o.a.: S. Somers, “Het begrip administratieve overheid: stand van zaken van a never ending story”, RW 2011-12, 1614-1639

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 16/03/2013 - 11:49
Laatst aangepast op: za, 16/03/2013 - 11:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.