-A +A

Vrijheidsstraf als ultimum remedium

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een vrijheidsstraf, lees gevangenisstraf of celstraf mag slechts als uiterste sanctie als ultieme remedie, als laatste toevlucht bij de straftoemeting worden overwogen door de nadelen en neveneffecten van de gevangenisstraf.

Hierna volgt een overzicht van de neveneffecten van een gevangenisstraf:

Taak van de rechter bij de beoordeling over de straftoemeting

Bij de beoordeling over de strafmaat dient de rechter deze doelstellingen in concreto te toetsten aan de door hem voorgenomen straf en terzelfdertijd de ongewenste neveneffecten van de voorgenomen straf in beschouwing te nemen ten aanzien van de rechtstreeks betrokken personen, dit is de veroordeelde, diens omgeving en gezin en de samenleving.

Gevolgen van de gevangenisstraf

• De gevangenisstraf heeft een stigmatiserend effect.

• Zij bevestigt de veroordeelde in een crimineel “klassebewustzijn”

• Zij rukt families en relaties uiteen en vernietigt aldus sociale netwerken en vangnetten

• Zij heeft een maatschappelijk uitsluitend effect

• Zij werkt vermogensvernietigend;

• Zij verschaft een universele opleiding tot professionele misdadiger

• Zij biedt een netwerk van contacten om na de straf een verdere carrière in de misdaad uit te bouwen

• Zij veroorzaakt een zeker wraakgevoelen minstens onbegrip ten aanzien van de gemeenschap, zeker bij geconcipieerde overbestraffing

• Zij zorgt ervoor dan mensen niet gecorrigeerd worden maar slechter uit de gevangenis komen dan dat ze erin kwamen, met dat verschil dat zij nu geen normale vooruitzichten meer hebben.

• Elke gevangenisstraf levert blijvende detentieschade op.

• Zij verwacht va de misdadiger dat hij na de gevangenisstraf zich conform de regels van de maatschappij (de normale buitenwereld) zal gedragen, maar sluit de ex-gevangene van deze buitenwereld uit, zo ook van de normale legale tewerkstellingsmogelijkheden en vangnetten;

• Dit alles zorgt ervoor dat ex-gedetineerden zich het best voelen bij andere ex-gedetineerden, de enigen die hen lijken te begrijpen maar die hen bevestigen in hun stigma

• De gevangenisstraf is de beste “garantie” op recidive.

• Er zijn er enkelen die uit en door de gevangenis een beter mens komen, zoals er ook 1 apostel was die voorheen belastingcontroleur was.

Uit de vooropgestelde strafdoelstellingen volgt reeds dat de gevangenisstraf de laatst te overwegen straf betreft.

Bij de beoordeling over de strafmaat dient de rechter de door hem voorgenomen straf en de doelstellingen die hij met de straf wenst te bereiken te plaatsen tegenover de ongewenste neveneffecten van de voorgenomen straf ten aanzien van de rechtstreeks betrokken personen, dit is de veroordeelde, diens omgeving en gezin en de samenleving.

Commentaar: 

De universitaire opleiding die leert crimineel gedrag te bestuderen, te begrijpen, te voorkomen, te corrigeren en bestraffen heet "criminologie" en volg je in school criminologie afdeling van de factulteit rechten.

De universitaire opleiding tot gangster heet "detentie" en volg je in een gevangenis als afdeling van een penitentiar centrum.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 25/10/2017 - 14:50
Laatst aangepast op: wo, 25/10/2017 - 14:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.