-A +A

Vermelding van het dispositief van de wet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het dispositief, corpus of lichaam van de regelgeving is het deel dat de werkelijke regelgeving bevat.

Het dispositief kent geen vaste structuur, maar wel kaak terugkerende patronen

De meest gemene deler bestaat uit: 

• Toepassingsgebied van de regelgeving
• Definities
• De algemene gevolgd door de bijzondere regels vervat in de reglgeving
• De instanties die toezien op de naleving van de regels
• De strafbepalingen
• Wijzigingsbepalingen aan bestaande wetgeving
• Opheffingsbepalingen
• Overgangsbepalingen.
• Tot slot kunnen er ook nog bepalingen worden opgenomen over de inwerkingtreding en de uitvoering van de regelgeving

Het dispositief is het gedeelte van een tekst dat de regels bevat die de rechtsordening wijzigen. Het dispositiefbevat dus de nieuwe rechten en plichten"!'. Naar de vorm begint het dispositief met artikel 1 en eindigt het met het laatste artikel van de tekst.

Het dis positief kan de volgende soorten van bepalingen bevatten:

a) een bepaling die het onderwerp van de tekst bevat;

b) autonome bepalingen die nieuwe regels bevatten zonder bestaande teksten uitdrukkelijk te wijzigen;

c) wijzigingsbepalingen die één of meer bestaande teksten uitdrukkelijk wijzigen, hetzij door bepalingen aan te vullen, hetzij door bepalingen geheel of gedeeltelijk te vervangen of te laten vervallen, hetzij door nieuwe bepalingen toe te voegen;

d) bepalingen die één of meer bestaande teksten geheel laten vervallen, hetzij voor de toekomst ( opheffing), hetzij met terugwerking tot de goedkeuring of uitvaardiging ervan (intrekking);

e) overgangsbepalingen die de overgang van de toepassing van de oude regels naar de nieuwe regels vereenvoudigen;

f) een bepaling waarin staat wanneer de tekst in werking treedt als de steller van de tekst wil afwijken van de toepassing van de algemene regel dat de tekst in werking treedt op de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;

g) een bepaling betreffende het toepassingsgebied in de tijd van de nieuwe regels die uitwerking hebben voordat ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt;
h) als het gaat om een koninklijk besluit of een regeringsbesluit, een bepaling tot aanwijzing van de overheid belast met de uitvoering van het besluit (uitvoeringsartikel of uitvoeringsbepaling).

De hiernavolgende tabel biedt een overzicht van de zes niveaus waarin artikelen kunnen worden gegroepeerd.
Aantal groeperingsniveaus
 
1
Hoofdstuk
2
Hoofdstuk
 
Afdeling
3
Hoofdstuk
 
Afdeling
 
Onderafdeling
4
Titel
 
Hoofdstuk
 
Afdeling
 
Onderafdeling
5
Boek
 
Titel
 
Hoofdstuk
 
Afdeling
 
Onderafdeling
6
Deel
 
Boek
 
Titel
 
Hoofdstuk
 
Afdeling
 
Onderafdeling

 

De verwijzingen in het dispositief:

Dynamisch of statisch verwijzen

"Dynamisch" verwijzen houdt in dat de tekst waarnaar verwezen wordt, van toepassing is, rekening houdend met de eventuele wijzigingen ervan. "Statisch" verwijzen impliceert dat de tekst waarnaar verwezen wordt, van toepassing is, rekening houdend met de inhoud van deze tekst op een welbepaalde datum; de verwijzing naar die tekst heeft dan betrekking op de versie waarin die tekst zich op een gegeven ogenblik bevond zodat eventuele wijzigingen van die tekst geen invloed hebben op de verwijzing.

In principe wordt dynamisch verwezen. Toch wordt soms kan wanneer het nuttig of nodig is door de regelgever statisch verwezen, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de mogelijkheid bestaat dat toekomstige wijzigingen van de tekst waarnaar verwezen wordt strijdig of onbestaanbaar zullen zijn met de regelgeving
.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/03/2018 - 23:43
Laatst aangepast op: do, 29/03/2018 - 20:09

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.