-A +A

Verkavelingsvergunning

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Verkavelen betekent  het verdelen of herverdelen van een perceel grond in een aantal kleinere percelen met de bedoeling deze in te richten als bouwgronden.

Hiertoe is een verkavelingsvergunning nodig. Die kan aangevraagd worden  bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.

In een aantal gevallen gaat een verkaveling ook gepaard met het aanleggen van nieuwe wegen of het verbeteren van bestaande wegen. Er bestaat ook mogelijkheid om een bestaande verkavelingsvergunning te wijzigen. Hiervoor moet een aanvraag tot wijziging van verkavelingsvergunning worden ingediend..

 

 

Samenstelling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning

De aanvraagformulieren voor een verkavelingsvergunning is te verkrijgen  bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeordening.be.

Behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning

De behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning of een wijziging van verkavelingsvergunning vertoont gelijkenis met deze voor een stedenbouwkundige vergunning. Alleen bedraagt de beslissingstermijn voor het college van burgemeester en schepenen bij een verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning 150 dagen in plaats van 75 of 105 dagen bij een stedenbouwkundige vergunning. Heel wat gemeenten zijn niet ontvoogd ontvoogd voor de behandeling van verkavelingsvergunningen. Dat wil zeggen dat ze voor heel wat vergunningen verplicht advies moet aanvragen bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van de Vlaamse overheid. Een overzicht van de volledige behandelingsprocedure  van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning is te vinden op www.ruimtelijkeordening.be.

Prijs

De verkavelingsvergunning is in principe gratis. Enkel als er een openbaar onderzoek nodig is, dan betaalt de aanvrager de kosten van de aangetekende zendingen.

Verval van een verkavelingsvergunning

 

De niet-bebouwde delen van verkavelingen van voor 22 december 1977 worden verondersteld vervallen te zijn, tenzij de verkavelaar of de eigenaar binnen de 90 dagen na de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening aangifte deed. Voor nieuwe verkavelingen bestaat een vervalregeling waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verkavelingen met en zonder wegenaanleg.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 01/07/2011 - 20:36
Laatst aangepast op: vr, 01/07/2011 - 20:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.