-A +A

Veiligheidscoordinatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Veiligheidscoordinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk ziet de veiligheidscoordinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn.

Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid.

Meer informatie over veiligheidscoördinatie (externe website) vindt u op werk.belgie.be of in de brochure ‘De aanstelling van veiligheids- en gezondheidscoordinatoren ... in het kort’.

Wanneer is een veiligheidscoordinator verplicht?

De veiligheidscoordinator is verplicht op alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar ten minste twee aannemers en/of leveranciers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Meer bepaald op bouwplaatsen waar volgende werken worden uitgevoerd:
- graafwerken;
- grondwerken;
- funderings- en verstevigingwerken;
- waterbouwkundige werken;
- wegenwerken;
- plaatsen van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels);
- bouwwerken;
- montage en demontage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;
- inrichtings- en uitrustingswerken;
- verbouwingswerken;
- vernieuwbouw;
- herstellingswerken;
- ontmantelingswerken;
- sloopwerken;
- instandhoudingswerken;
- onderhouds- schilder- en reinigingswerken;
- saneringwerken;
- afwerkingswerkzaamheden in het kader van één of meer van bovenstaande werken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² en bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Het bouwen of afbreken van bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, torens, pylonen en fabrieksschouwen vallen onder deze laatste categorie.

Wie mag de veiligheidscoordinatie uitvoeren?

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoordinatie steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoordinator met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) moet de veiligheidscoordinator niet gecertificeerd zijn. Wel zijn er vereisten naar specifieke beroepservaring en de genoten basisopleidingen. Bij bouwwerken waar een architect vereist is, mag de veiligheidscoordinatie ook gebeuren door de architect. Is een architect niet vereist, dan mag de veiligheidscoordinatie gebeuren door de aannemer.

LIJST VEILIGHEIDSCOORDINATOREN

Wie stelt de veiligheidscoordinator aan?

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de architect, of indien er geen architect verplicht is, door de aannemer met wie als eerste een overeenkomst wordt gesloten. Wanneer de opdrachtgever echter een werkgever is, mag hij zelf de veiligheidscoordinator aanstellen.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de opdrachtgever.

De persoon die de veiligheidscoordinator aanstelt, moet ook de verplichtingen vervullen die eruit voortvloeien, zoals toezicht houden op de werkzaamheden van de veiligheidscoordinator en ervoor zorgen dat alle parijen hun medewerking verlenen. Deze persoon sluit met de veiligheidscoordinator een schriftelijke overeenkomst af.


De prijs van de veiligheidscoordinatie?

De veiligheidscoordinator wordt betaald door de opdrachtgever, ongeacht door wie hij wordt aangesteld.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid.

Meer info en prijs offertes aanvragen bij regionale veiligheidscoordinatoren? Zoek uw veiligheidscoordinator.


Wat doet een veiligheidscoordinator?

De veiligheidscoordinator stelt een aantal documenten op die hem erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.

In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoordinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp.

Hij maakt alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.

Hij opent een postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan.

Wanneer hij niet de coördinatie tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk doet, draagt hij op het einde van zijn opdracht alle coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.

Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoordinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering.

Hij maakt alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.

In sommige gevallen houdt hij een coordinatiedagboek bij of roept hij een coordinatiestructuur samen.
Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn.

Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken alle geactualiseerde coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) adviseert de veiligheidscoordinator de opdrachtgever tijdens de ontwerpfase over de overeenstemming van de offertes van de verschillende aannemers met het veiligheids- en gezondheidsplan en wijst hem op eventuele gebreken betreffende veiligheid.

Bij grote werven waar de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn of waar het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen, dienst een coordinatiedagboek bijgehouden te worden.

Tijdens de verwezenlijkingfase noteert de veiligheidscoordinator de tekortkomingen van de tussenkomende partijen en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis, en hij noteert ook de opmerkingen van de aannemers.

Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoordinator alle coordinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.

Na afloop van de interventie van de veiligheidscoördinator en dus na afloop van de werken verschaft de veilifgheidscoördinator een postinterventiedossier dat de notaris nodig heeft bij verkoop van het vastgoed verkoopt. Dit n dossier heeft als voordeel dat toekomstige bouwkundige ingrepen beter voorbereid zijn, omdat alle bouwstructuren en bouwmaterialen erin beschreven staan.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/02/2018 - 15:03
Laatst aangepast op: zo, 04/02/2018 - 15:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.