-A +A

UIthongeringsstrategie in het recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het recht wordt duur. Zeer duur. De steeds wisselende wetgeving vergt een voortdurende opleiding en een voordurende aanpassing van de bibliotheek van de advocaat. vergt verregaande specialismen. De BTW heeft de kostprijs voor de gewone burger nog eens verhoogd met 21%. De kostprijs is evenwel hoger gezien een gemiddeld kantoor een full-time bediende zal nodig hebben om vanaf 1 januari 2014 de boekhouding bij te houden. De beroepsprocedures, de tussengeschillen en de expertises maken het recht nog duurder. Volgens de krant "het laatste nieuws" bedraagt het gemiddeld ereloon voor de BTW tussen de 100 en de 400 euro per uur. Vanaf 1 januari dus te vermeerderen met de BTW en de kosten van het beheer van de boekhouding.

Het recht heeft nooi verder van de burger gestaan dan ooit.

Slechte tot zeer slechte minnelijke regelingen zijn te verwachten precies door deze kostprijs.

En dan is er nog de psychologische stress verbonden aan een procedure. Het zijn niet de conclusies, de beroepsakten, de pleidooien en zelfs niet de uitspraak die de grootste psychische last bezorgen. Wel het wachten, het blijven wachten, die immense onzekerheid, het onderzoek. Parket en onderzoksmagistraten durven zelfs smalend zeggen: "het onderzoek is de zwaarste straf".

Wie een proces wil voeren dient derhalve te beschikken over voldoende fianciële middelen. Rechtsbijsatnd biedt in serieuze procedures geen soelaas, gezien deze zelden de volledige kost van een zware procedure dragen of beperkingen in de verdediging.

Wie een procedure dient te voeren dient dus over voldoende geldelijke resevers te beschikken maar vooral over de kracht het geschil jarenlang van zich af te zetten en toe te vertrouwen aan zijn advocaat met wie de dialoog evenwel dient behouden.

Er mag verwacht worden dat door gebrek aan de toegang tot het recht het geweld zal toenemen, vooral in de procedure, waarbij de zwakste partij bij de volledige uitputting van alle rechtsmiddelen zal afhaken, van de ene advocaat naar de andere zal lopen, met de hieraan verbonden kosten, waarbij de nieuwe advocaat steeds opnieuw het dossier zal dienen in te studeren en de vorige advocaat wordt afgedaan als te duur of te traag, terwijl de prijs van de procedure in grote mate bepaald wordt door de tegenpartij evenals de duurtijd van de procedure die mee bepaald wordt door rechtbank en tegenstrever.

Nu reeds zien we dat minder begoede partijen afhaken tijdens de procedure, gaan instaan voor een pro deo verdediging of een eigen verdediging en er aldus een kansloos potje van maken. Procedure vraagt wilskracht, draagkracht, incasseringsvermogen, geduld en geld. De rest in onzin. In een utopische maatschappij is het recht gratis. Maar men heeft van de advocatuur zoveel verwacht waardoor dit onmogelijk is. Wie naar Nederlands voorbeeld droomt van verplichtte pro deo's voor alle advocaten, weet dat dit het ereloon voor alle andere cliënten gaat verviervoudiigen.

Des te meer ligt de weg open voor de advocaat die strategie biedt, die tijdens een eerste consultatie advies, antwoord op vragen, voorstel tot aanpak en kostprijzen kunnen en willen meedelen, waarna de cliënt kan begeleid worden in deze juiste aanpak die zowel de juridische procedurele wijze kan zijn dan een andere even rechtmatige weg met de nodige creativiteit zonder al te hoge kosten. Laat ons eerlijk zijn de gratis eerste lijnsbijsatnd kan hieraan niet voldoen.

En de betere advocaat zal bij procedure ook rekening houden met het vermogen van de tegenstrever en hoever deze in een procedure zal kunnen volgen tot het bittere einde.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 21/07/2013 - 18:47
Laatst aangepast op: zo, 21/07/2013 - 19:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.