-A +A

Uitbreiding bevoegdheid familierechtbank Potpourri V

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Ingevolge de wet van 6 juli 2017 (Potpourriwet V), in werking getreden op 3 augustus 2017 is de familierechtbank bevoegd voor de nationaliteitsverklaringen in plaats van de rechtbank van eerste aanleg (voorheen).

In zelfde wet werd het begrip staat van personen verduidelijkt (572 Gerechtelijk wetboek) in die zin dat ook de vorderingen aangaande de Belgische nationaliteit en die m.b.t. de erkenning van de status van staatloze worden beschouwd als vorderingen inzake de staat van personen.

art. 632bis Ger.W. werd voorziet in de Potpourri V dat de vorderingen tot erkenning van de status van staatloze gebracht te worden voor de familierechtbank van de zetel van het hof van beroep van het rechtsgebied waar de verzoekende partij zijn woonplaats of verblijfplaats heeft.

De nieuwe bevoegdheid van dde vrederechter en de familierechtbank inzake, leefloon en verplichting tot levensonderhoud (Potpourri V)

Alle vorderingen inzake verplichtingen tot levensonderhoud, met inbegrip van de vorderingen aangaande het leefloon, en de vordering van een OCMW tot terugbetaling van het leefloon ten aanzien van de onderhoudsplichtigen van de persoon die het leefloon heeft genoten, behoren niet langer tot de bevoegdheid van de vrederechter maar wel tot de bevoegdheid van de familierechtbank (artikel 591, 14° Ger.W.).

De terugvorderingen van het leefloon en van de kosten van maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van de persoon die het leefloon zelf heeft genoten, behoren niet langer tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank maar wordt voortaan een bijzondere bevoegdheid van de vrederechter worden.

 

Rechtsleer: 

• S. Brouwers, De invoering van een Familie- en Jeugdrechtbank, Actualie wetgeving, RABG 2014/4, 268

• K. Devolder, De invoering van een familie- en jeugdrechtbank, commentaar bij de wet van 30 juli 2013, T.Fam. 2014/6, 128

• A. Bekkers en P. Senaeve, Het overgangsrecht van de wet van 30 juli 2013 (tot invoering van een famie- en jeugdrechtbank (WFJrb) voor zaken die op 1 september 2014 hangende zijn, T. Fam. 2014/6, 148.

• Nicolas Jadouil, wees gezeten, tijdschriftfamilie 2017/01, pagina 2 (kritische analyse na twee jaar familierechtbank)

• zie ook: Leonie Callens, Anderhalf jaar nieuwe familie- en jeugdrechtbanken: Een evaluatie op basis van kwalitatief onderzoek in de afdeling Gent

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 31/12/2017 - 09:15
Laatst aangepast op: zo, 31/12/2017 - 09:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.