-A +A

Uberima fides

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Uberrima fides (ook weergegeven in zijn genitiefvorm uberrimae fidei) is een Latijnse uitdrukking die betekent "de grootste goede trouw" (letterlijk, "met het grootste geloof ').

Aldus staat voor Uberima fides voor een hogere graad dan loutere goede trouw, dan wel voor een doorgedreven actieve voorlichtingsplicht bij het afsluiten van contracten. 

De tegenovergestelde regel is "caveat emptor". lees de "koper moet maar voorzichtig zijn"

De regel Uberrima fides wordt in Common Law beperkt tot de verzekeringscontracten. Dit betekent dat alle partijen bij een verzekeringsovereenkomst moeten handelen in goed vertrouwen. De verzekeraar dient het voorwerp van de verzekering en de uitsluitingen volledig te omschrijven. De verzekerde dient het verzekerd risico en alle nuttige voorgaanden en risico's degelijk te vermelden en te omschrijven. Een verzekeringscontract is een kanscontract. Net als bij alle kanscontracten dient het onzeker element (alia) duidelijk en volledig omschreven. De goede trouw verhindert dat een partij elke omstandigheid die een invloed heeft op het risico zou verzwijgen.

In het Amerikaans verzekeringsrecht wordt het begrip omschreven als "implied covenant of good faith and fair dealing". De schending hiervan als "insurance bad faith".

Naar Belgisch recht refereert Uberrima Fides tot (doorgedreven) goede trouw en voorlichtingsplicht bij contractsluiting.

Een contractuele clusule "Uberirima Fides" kan omschrijven wat evenzeer tot de goede trouw strekt en tot waar de voorlichtingsplicht strekt, met de nodige strafsancties.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 12/08/2015 - 12:30
Laatst aangepast op: wo, 12/08/2015 - 12:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.