-A +A

Sub iudice

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Sub iudice of voluit "adhuc sub iudice lis est" (Het geschil ligt tot op heden nog voor de rechter en is nog niet beslist)

Sub iudice of sub judice wil letterlijk zeggen onder vonnis, (onder) hetgeen de rechter nu dient te beoordelen.
Een zaak sub iudice is een zaak die op dit ogenblik hangende is voor de rechtbank zonder dat er reeds uitspraak over werd gewezen.

Van advocaten wordt verwacht dat zij conform hun deontologie zich onthouden van commentaar over een zaak die zij of een confrater sub iudice heeft. Zij kunnen wel commentaar geven voor de aanvang van de zaak (in uitzonderlijke gevallen om de gelijkheid der wapens te garanderen) of na de zaak. Het is evenwel ongebruikelijk dat een advocaat een geschreven noot of (kritische) analyse geeft over een eigen zaak waarin vonnis is tussengekomen, omdat door de verplichte partijdigheid van de advocaat aldus zijn rechtsleer over deze zaak alle wetenschappelijke waarde mist.

UItspraken gedaan voor de behandeling van een zaak door een advocaat kunnen voor een cliënt of een andere partij schadelijk overkomen. Een advocaat kan niet voor de pers zeggen dat een zaak zus of zo verlopen is, dat zijn cliënt schuldig of onschuldig is. Hij weet het niet, hij kan het niet weten. Zeggen dat je iets weet, terwijl je het logisch niet kan weten komt belachelijk over. Een advocaat kan wel stellen: "volgens mijn cliënt..." "volgens de stukken...", en "volgens mijn opinie..."

Bij een strafzaak sub iudice of tijdens de onderzoeksfase dient het geheim van het onderzoek gerespecteerd.

Fatsoenlijke journalistiek onthoudt zich opiniërend te publiceren over strafzaken die nog sub iudice zijn, ‘onder de rechter’ zijn.

Het is ethisch onjuist en respectloos voor de rechtstaat om publiekelijk te trachten de rechter te beïnvloeden. Door insinuaties wordt zijn onafhankelijkheid onder druk gezet. Daarnaast zijn deze conclusies gruwelijk onrecht ten aanzien van beklaagden die reeds door de pers worden veroordeeld, alvorens ze door de rechtbank worden veroordeeld of vrijgesproken.

Het journaille van de rechtbankjournalisten en sensatiezoekers, is moeilijk in te tomen en wordt niet beteugeld al blijft het een blaam voor het zelfbeeld van de zichzelf respecterende journalist.

De betere gerechtsjournalist, slaagt er evenwel in op gewoon verslag te geven van hetgeen ter zitting gebeurt met toelichting over de rechtsregels zonder opinies te geven over schuld en onschuld.

Advocaten, rechtsgeleerden, professoren en studenten onthouden zich helemaal van kritiek of opinie over zaken sub iudice, behoudens voor neutrale technische dan wel duidende toelichting over bestraffing of constitutieve elementen van een misdrijf, de werking van het gerecht of andere toelichtende algemeenheden.

Sub iudice wordt ook gebruikt als uitdrukking of equivalent voor "de alhier voorliggende zaak", "de zaak te dezer", "onderhavige zaak", "de zaak die op de balie ligt", "de zaak die op de banken ligt"

Franse term: 
règlement en fonction de la loi, conformément à la loi
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 03/01/2016 - 19:11
Laatst aangepast op: zo, 03/01/2016 - 19:17

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.