-A +A

Studeren met een ruime studiebeurs

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Nieuw fenomeen?

Sinds de laatste jaren duikt in prostitutieland de stundente op. Hun aantal lijkt in opmars. Ze doen het in massagesalons, escortebureaus, hotels en stellen zich voor in het luxesegment van de betaalsekssector. Hierbij worden troeven, zoals, jong, verstandig, knap en klassevol uitgespeeld. Hun prijzen liggen daarom hoger en het fenomeen van betaalsekswerkers die zich voordoen als stundetin is dan ook even bekend als de echte studentin. Ze doen het in de regel niet om jun studies te betalen, komen uit alle sociale klasses en vaak zelfs uit de hogere klasses. Ze doen het voor extra geld en luxe.

Sommigen doen het zelfs op hun eigen kot tot ze vaststellen dat klanten hierdoor hun identiteit en adres kennen, met vaak stalking tot gevolg.

Een deel zal nooit een diploma halen. Maar een ander deel behaalt wel degelijk een diploma. Eens geproefd van het vlug en vaak veel verdiende geld is het in hun latere professioneel leven zeer moeilijk om de klik te maken naar een minder loon voor zwaarder werk. Uit de prostitutie stappen ligt dan vaak moeilijk, niet omwille van dwang maar op basis van eigen beslissingen. Sommigen stoppen, maar doen het na een tijdje weer, Sommigen "stoppen" maar doen het af en toe wel eens terug.

De studentinnen van plezier, zijn bijzonder kwetsbaar, slecht geïnformeerd en lopen vaak de hoogste risico’s.

• Verkeerd ingeschatte anonimiteit
Anonimiteit is voor de stundentin sekswerker essentieel. In de regel wil ze zeker niet dat ouders, medestundenten, latere werkgevers en familieleden op de hoogte zijn. ZIj willen niet als prostiyuee aanzien worden, laat staan levenslang deze stemplel op hun voorhoofd hebben. In hun visie hebben zij tijdelijk een ruilhandel gedreven, genegenheid, aanwezigheid en seksualiteit tegen betaling, als tijdelijke uidagging waarmee zeker wordt gestopt op een bepaald ogenblik en waarbij de pagina op een bepaald ogenblik definitief wordt omgeslagen, meer zelfs dit boek wordt weggegooid zonder enig spoor achter te laten.

Van zodra internet betreden wordt verlies je een stukje privacy en anonimiteit. Het plaatsen van een advertentie op een site, gaat steeds gepaard met een registratie van het IP adres van waaruit de advertentie werd geplaatst. Elk verkeer van en naar een mailbox is traceerbaar naar de PC van waaruit de mail werd verstuurd of waar de mail werd ontvangen.

Zonder foto, geen succes, is een webwerkelijkheid geworden. Sommigen durven het aan om open en (al dan niet bloot) met herkenbaar gezicht een advertentie te plaatsen, meestal onder een andere naam. Vaak gebeurt dit vanuit de overweging, “ach wat kan het me (nog) schelen wat anderen denken”. Maar internet heeft een olifantengeheugen en zelfs het later verwijderen van de advertentie verhindert niet dat er levenslang sporen op het net achterblijven. Zelfs met een nickname heeft men geen anonimiteit, in die zin dat het web over gezichtsherkenningssotware beschikt die gezichten aan personen kan koppelen en dus aan andere websites waarop je ook voorkomt met je echte naam.

De dag van vandaag is bovendien de dag van morgen niet. Heel veel mensen hebben een opvatting dat personen die aan betaalseks doen, inferieure wezens zijn, die voor alles kunnen benaderd worden. Eens herkend worden ze vaak gestalkt, bedreigd, afgeperst, het voorwerp van schimpende opmerkingen en zullen er heel wat deuren en dus ook arbeidskansen voor hen definitief dicht blijven, of dichtgeklapt worden.

Zelfs zonder foto bestaat geen anonimiteit door het IP adres en door het contact met de klant. Hij heeft haar gezicht gezien. Hij kent jmisschien het GSM nummer misschien heeft hij zelfs de identiteitskaart gezien ("hij dient toch zeker te zijn dat de betrokkene meerderjarig is, zoniet riskeert hij zeer zware straf", de nummerplaat kan de klant gezien hebben. En heeft de studentin op kot ontvangen dan is ze natuurlijk haar volledige anonimiteit kwijt.

De klant weet de "paydate" wonen. Met een beetje opzoeking kent hij de naam van de eigenaar van de woning en de identiteit van alle bewoners. Hij komt bijna gegarandeerd onaangekondigd terug, belt, dringt aan, stalkt, belooft, smeekt, perst af, geeft het adres door aan zijn vrienden, kent een geheim, namelijk wat er achter die deur allemaal gebeurt. De klant is "zoveel anders” dan de klant van het klassieke bordeel waar hij dames heeft gezien waar hij geen naam en zeker geen privéadres kan aankleven. Hij ziet de prostitutie in de privéwonig van de seksdienstverlener in bijberoep als een uitzonderlijk privilege en zelfs als een verkeerd ingeschatte blijk van vertrouwen. Hij meent, "neen dit was geen betaalseks maar wel het begin van …."(een mooi avontuur in zijn perceptie en een nachtmerrie in de ogen van de seksdienstverlener). Kortom het huis (of studentenkot) als veilige haven verdwijnt.

Dan maar de identiteit van de bars, massagesalons, escortebureau's?

Ook hier bestaat niet de minste anonimiteit. De wet staat toe dat de politie op elk ogenblik op deze plaatsen binnenvalt. En zij doen dit ook. Zij controleren of iedereen die er werkt wel ingeschreven is, er sociale zekerheid wordt betaald, er geen minderjarigen zijn, er geen illegalen zij, de eventuele gemeentelijke heffingen op ontuchthuizen worden betaald die vaak worden berekend aan de hand van het aantal werkende meisjes. Kortom de identiteit van de personen die in deze huizen of bureau's werken wordt vrijgegeven aan de politionele diensten en geregistreerd. De stempel is aldus voor altijd gemaakt. Bovendien kunnen hierna sociale en fiscale controles volgen bij de stundentin waarbij onomwonden de aangegeven inkomsten als prostitutieinkomsten zullen worden omschreven, het bewijs zal dienen geleverd dat BTW werd betaald en er vermoedelijk bijkomende heffingen zullen komen omdat de aangiftes veel te laag zullen beoordeeld worden. Pardoes is de studentin niet alleen in tientallen gegisters en honderden documenten gekend als prostituee, zij krijgt er als cadeautje nog een pak schulden bovenop.

Zij die prostutie van anderen organiseren als escortebureau, massagesalon, bars, vitrines, zijn in tegenstelling tot de sekswerker zelf, wel strafbaar. Er is weliswaar een soort sepotbeleid maar dit biedt hen geen enkele garantie tegen vervolging. Zij hebben er dus alle belang bij om in het kader van een onderzoek zoveel mogelijk mee te werken en zullen en kunnen de identiteit van hun "personeel" of "zelfstandigen" niet geheim houden. Wordt hun zaak opgerold (gemiddels na een ( tal jaar wordt op enkele uitzonderingen na) opgerold, dan volgen in de regel miljoenenboetes en verbeurdverklaringen waarbij sekswerkers in het kielzog van het escortebedrijf, bar of massagesalon wordt meegezogen. Eigenaardig genoeg is na het oprollen van de zaak deze na enkele weken weer actief. Lees de naam en de locatie, soms een andere uitbater, soms een stroman of strodame. De overheid laat even begaan, een aantal jaar om nadien terug aan de kassa te verschijnen met verbeurdverklaringen en ondertussen hoerentaksen te innen, lees belastingen op ontuchthuizen. Hypocriet, inderdaad, maar zo werkt het reeds duizenden jaren.

De partner van de betaalsekswerker

Sommige betaalsekswerkers hebben een partner. Deze speelt soms chauffeur, houdt in een achterkamertje een oogje in het zeil voor de veiligheid, onderhoudt de contacten cliënten, werkt de site bij. Hoe beschermend dit ook lijkt, het maakt de zaak er bijzonder gecompliceerd door. Ten eerste kan de aanwezige partner in tegenstelling tot de seksdienstverlener wel strafbaar worden gesteld van zodra hij een daad stelt die als organisatie, dan wel hulp aan de prostitutie kan worden aanzien. Aldus is de loutere bescherming door aanwezigheid, het doen van aankopen zoals condoom en glijmiddel, het aannemen van de telefoon, het plaatsen of beantwoorden van telefoons, het vervoeren van de partner naar een plaats waar de prostitutie zal plaats vinden, het ter beschikking stellen van zijn woning, de gemeenschappelijke woning of de door hem(mede) gehuurde woning, reeds strafbaar als een daad van organisatie van prostitutie. De gevolgen zijn desastreus. Voor een eerste maal en mits goede verdediging is de kans groot dat een gevangenisstraf nog net kan vermeden worden. Herhaling is dus zeker uitgesloten en alle activiteiten in die zin zullen dan ook dienen stopgezet.

Maar dit is naast het mogelijk verlies van de burgerrechten niet het ergste. Het spook van de kaalplukwet duikt plotseling op, waarbij er een zeer fictieve berekening zal worden gemaakt van alle vermogensvoordelen en waarbij men er niet voor terugdeinst te veronderstellen dat er meer dan 3 klanten per dag of per nacht werden afgewerkt en waarbij afgedrukte mails als bewijs worden gebruikt inzake tarieven om tot een gigantisch resultaat te komen over de bruto-verdiensten van de laatste vijf jaar. Voeg hieraan de fiscale gevolgen en de gevolgen mbt de sociale zekerheid en het onvermogen is compleet. Een miljoenenschuld hangt plots boven het hoofd met loonbeslagen (als er al geen ontslag is gevolgd), beslag op woning, bankrekeningen, wagen, inboedel tot gevolg… en het werd allemaal "onschuldig" gedaan om wat bij te verdienen.

We hebben ook de passieve partner die niets weet, maar wat als hij het weet en de partner die het ondergaat en er al dan niet mee van profiteert.Quid wanneer de relatie eindigt. Gegarandeerd verdwijnt hiermee ook alle anonimiteit.

Witte ridders

In het wereldje van de betaalseks kennen we de witte ridders. Zij leren de meisjes kennen als klant, spelen soms de verliefde klant, soms de wijze vaderfiguur, soms de beschermende engel. Een deel wil gewoon profiteren van de inkomsten, een ander deel wil het meisje voor hem alleen en wil haar overtuigen om uit de prostitutie te stappen. Een deel denkt oprecht goede bedoelingen te hebben, maar legt zijn luisterend oor niet op zijn drift en onderbewustzijn, zijn machtgevoel, zijn beschermende rol met een aantal bizarre kantjes.Eén ding hebben ze gemeen, ze hebben niet de onderlegdheid of de psychologische kennis om te doen wat ze beweren te willen doen, overtuigen om te stoppen. Enkel de sekswerker zelf kan deze beslissing nemen, eventueel gesteund door een psycholoog en enkel als ze dit echt wil. De witte ridder kan zeker niet in de ziel en de beweegreden van de sekswerker krijgen en wanneer hij toch een blik krijgt op die binnenkant, dat laatste stukje privacy heeft de betaalsekswerker zich zeer kwetsbaar opgesteld.

Naast de moraalridders (die uit "gewetensplicht ten aanzien van de maatschappij de hoererij willen uitoeien), zijn er de ontevreden klanten, of de zeer tevreden klanten die de sekswerker met een cadeautjes willen bedenken (zodat de betaalsekswerker aan hen blijft denken) bestaande uit een kleine tegenprestatie waardoor zij zorgen, middels een al dan niet anonieme brief, dat de sekswerker fiscaal en sociaal geregulariseerd wordt.

Vullen we het rijtje aan met mogelijke aangevers:

- • Buren en huisbazen

- • Ex partners of jaloerse partners

- • Stalkers

- • Afpersers

- • Jaloerse vriendinnen, afgewezen vriendjes, platonisch verliefde nerds, medestudenten           

- • Collega’s uit het professionele milieu die jaloers zijn op de hogere prijzen, en hogere verdiensten die door de studente hun inkomsten zien verliezen of het massagesalon om de hoek die sinds de komst van de studentin bij de concurrentie haar omzet ziet verkleinen en een einde wil maken aan de moordende concurrentie.

De sites en media waarin de seksdiensverlener diensten aanbiedt zijn eveneens een bron van verlies aan anonimiteit. Ook zij nemen de belastingswet en andere wetten niet zo nauw en riskeren vroeg of laat een inval. De amateursekswerker meent dat zij haar echte identiteit nooit bij hen heeft achtergelaten. Fout gedacht. Alle ICT en computermateriaal wordt in beslag genomen, zo ook alle bankgegevens. Er wordt nagegaan wie bij hen heeft ingelogd en vooral wie voor hun diensten heeft betaald voor het plaatsen van advertenties die zouden kunnen wijzen op niet aangegeven prostitutie. Binnen de kortste keren staan ze aan de deur van de betaalsekswerker met huiszoekingsbevel en een raming van de verdoken inkomsten (hetgeen neerkomt op een dubbele belasting), en dan nog eens de sociale boeten en de strafklacht met de verbeurdverklaring.En ook de kranten staan open voor controle van hun adverteies.

 

 

Wetgeving: 

Uittreksel uit het strafwetboek

Art. 380. (Zie NOTA 1 onder TITEL) (Voorheen art. 380bis.) <W 1995-04-13/32, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 05-05-1995> § 1. Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijfentwintigduizend [euro] , wordt gestraft : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie;
2° hij die een huis van ontucht of prostitutie houdt;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.
§ 2. Poging tot de in § 1 bedoelde misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van vijfhonderd [euro] tot vijftigduizend [euro] wordt gestraft het plegen van de in § 1 bedoelde misdrijven wanneer de dader daarbij : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
1° direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang;
2° of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin een persoon verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire administratieve toestand of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.
§ 4. Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] wordt gestraft : <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
1° hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een minderjarige (...), zelfs met zijn toestemming aanwerft, meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie; <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
2° hij die, rechtstreeks of via een tussenpersoon, een huis van ontucht of prostitutie houdt waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen;
3° hij die kamers of enige andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt van een minderjarige met het oog op ontucht of prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4° hij die, op welke manier ook, de ontucht of prostitutie van een minderjarige (...) exploiteert. <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
5° (hij die door de overhandiging, het aanbod of de belofte van een materieel of financieel voordeel ontucht of prostitutie van een minderjarige heeft verkregen.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
§ 5. (De misdrijven bedoeld in § 4 worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] als zij ten aanzien van een minderjarige onder de zestien jaar worden gepleegd.) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
(§ 6. Hij die ontucht of prostitutie van een minderjarige bijwoont, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd [euro] tot tweeduizend [euro].) <W 2000-11-28/35, art. 14, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380bis. <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quater) Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die in een openbare plaats door woorden, gebaren of tekens iemand tot ontucht aanzet. De straf wordt verdubbeld als het misdrijf tegenover een minderjarige wordt gepleegd. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 380ter. <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; ED : 27-03-2001> (Voorheen art. 380quinquies) § 1. Met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met geldboete van tweehonderd [euro] tot tweeduizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, indien die reclame specifiek gericht is op minderjarigen of indien zij gewag maakt van diensten aangeboden door minderjarigen of door personen van wie wordt beweerd dat zij minderjarig zijn, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Indien de in het eerste lid bedoelde reclame tot doel of tot gevolg heeft, direct of indirect, dat prostitutie of ontucht van een minderjarige of zijn exploitatie voor seksuele doeleinden wordt vergemakkelijkt, is de straf drie maanden tot drie jaar gevangenisstraf en geldboete van driehonderd [euro] tot drieduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 2. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro] wordt gestraft hij die op enigerlei wijze, direct of indirect, reclame maakt of doet maken, verdeelt of verspreidt voor een aanbod van diensten van seksuele aard, die worden verleend bij wege van een of ander telecommunicatiemiddel, zelfs indien hij zijn aanbod verheelt onder bedekte bewoordingen. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
§ 3. In alle gevallen die niet zijn omschreven in de §§ 1 en 2, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van honderd [euro] tot duizend [euro], hij die door enig reclamemiddel, zelfs indien hij de aard van zijn aanbod of zijn vraag verheelt onder bedekte bewoordingen, kenbaar maakt dat hij zich aan prostitutie overgeeft, de prostitutie van anderen vergemakkelijkt of wenst in betrekking te komen met iemand die zich aan ontucht overgeeft. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die door enig reclamemiddel aanzet, door de toespeling die erop wordt gemaakt, tot de seksuele exploitatie van minderjarigen of meerderjarigen, of van zulke reclame gebruik maakt naar aanleiding van een aanbod van diensten.

Art. 380quater. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 15, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 380quinquies. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 16, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 381. <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> De misdrijven bedoeld in de artikelen 379 en 380, §§ 3 en 4, worden gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro] en de misdrijven bedoeld in artikel 380, § 5, worden gestraft met opsluiting van zeventien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend [euro] tot honderdduizend [euro], indien ze daden betreffen van deelneming aan de hoofdbedrijvigheid of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft of niet. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 381bis. (afgeschaft bij verandering van nummering) <W 2000-11-28/35, art. 17, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>

Art. 382.<W 2000-11-28/35, art. 18, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> § 1. In de gevallen bedoeld in de artikelen 379 en 380 worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1.
§ 2. De rechtbanken kunnen tegen de personen die wegens een misdrijf bepaald bij artikel 380, §§ 1 tot 3, veroordeeld worden, het verbod uitspreken om gedurende een jaar tot drie jaar een drankgelegenheid, een bureau voor arbeidsbemiddeling, een onderneming van vertoningen, een zaak voor verhuur of verkoop van visuele dragers, een hotel, een bureau voor verhuur van gemeubileerde kamers of appartementen, een reisbureau, een huwelijksbureau, een adoptieinstelling, een instelling waaraan de bewaring van minderjarigen wordt toevertrouwd, een bedrijf dat leerlingen en jeugdgroepen vervoert, een gelegenheid voor ontspanning of vakantie, of een inrichting die lichaamsverzorging of psychologische begeleiding aanbiedt, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van een tussenpersoon, uit te baten of er, in welke hoedanigheid ook, werkzaam te zijn.
In geval van een tweede veroordeling wegens een misdrijf bepaald in artikel 380, §§ 1 tot 3, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
In geval van een veroordeling wegens een misdrijf bepaald bij de artikelen 379 en 380, §§ 4 en 5, kan het verbod voor een termijn van een jaar tot twintig jaar worden uitgesproken.
§ 3. Zonder rekening te houden met de hoedanigheid van natuurlijke persoon of rechtspersoon van de uitbater, eigenaar, huurder of zaakvoerder, kan de rechtbank de sluiting bevelen van de inrichting waar de misdrijven zijn gepleegd, voor een termijn van een maand tot drie jaar.
Wanneer de veroordeelde eigenaar, uitbater, huurder noch zaakvoerder is van de inrichting, kan de sluiting enkel worden bevolen indien de ernst van de concrete omstandigheden dit vereist, en dit voor een termijn van maximaal twee jaar, na dagvaarding van de eigenaar, de uitbater, de huurder of de zaakvoerder op vordering van het openbaar ministerie.
De dagvaarding voor de rechtbank wordt in het hypotheekkantoor van het gebied waar de goederen gelegen zijn, overgeschreven ten verzoeke van de deurwaarder die het exploot heeft opgemaakt.
De dagvaarding vermeldt de kadastrale omschrijving van het betrokken onroerende goed en identificeert de eigenaar ervan in de vorm en volgens de sanctie bepaald in artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913 houdende wijzigingen in de hypotheekwet en in de wet op de gedwongen onteigeningen en regelende de herinrichting van de bewaring der hypotheken.
Iedere in de zaak gewezen beslissing wordt in de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet. De griffier doet de uittreksels en de verklaring dat er geen rechtsmiddelen aangewend zijn aan de hypotheekbewaarder toekomen.
§ 4. Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.
----------
(1)<W 2009-04-14/01, art. 17, 073; Inwerkingtreding : 15-04-2009>

Art. 382bis. <W 2000-11-28/35, art. 20, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Onverminderd de toepassing van artikel 382 kan elke veroordeling wegens feiten bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379 tot 380ter, 381 en 383 tot 387, gepleegd op de persoon van een minderjarige of met zijn deelneming, de ontzetting meebrengen van het recht om, voor een termijn van een jaar tot twintig jaar :
1° in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan onderwijs in een openbare of particuliere instelling die minderjarigen opvangt;
2° deel uit te maken, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging waarvan de activiteit in hoofdzaak op minderjarigen gericht is;
3° een activiteit toegewezen te krijgen die de veroordeelde in een vertrouwens- of een gezagsrelatie tegenover minderjarigen plaatst, als vrijwilliger, als lid van het statutair of contractueel personeel of als lid van de organen van bestuur en beheer, van elke rechtspersoon of feitelijke vereniging.
Artikel 389 is van toepassing op deze bepaling.

 

Gerelateerd
Nog dit: 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 25/02/2012 - 13:57
Laatst aangepast op: zo, 20/03/2016 - 19:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.