-A +A

standaardbedingen afdwingbaarheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Opdat de standaardbedingen namelijk geacht kunnen worden deel uit te maken van de contractinhoud, is namelijk niet alleen vereist dat de wederpartij vóór of op het ogenblik van de contractsluiting van deze bedingen kennis heeft genomen of er redelijkerwijze kennis van heeft kunnen nemen, maar moet de wederpartij in de tweede plaats deze bedingen ook aanvaard hebben.

Ter zake van het vereiste van de voorafgaande kennisneming of redelijkerwijze mogelijkheid tot kennisneming van standaardbedingen dient te worden aangenomen dat de tekst van de standaardbedingen in extenso aan de wederpartij moet worden meegedeeld en dat een loutere verwijzing naar de mogelijkheid tot kennisneming van de toepasselijke standaardbedingen niet voldoende is.

Een en ander werd bevestigd in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, 29e Kamer – 26 oktober 2007, R.W2009-2010, 721.

Standaardbedingen vervat in een factuur kunnen enkel worden tegengeworpen aan de handelaar aan wie de factuur werd toegezonden, indien ze overeenstemmen met de standaardbedingen van de overeenkomst.

Zie rb. Kh. Brussel 20/06/2008, RW 2011-2012, 706

De factuur, die uitdrukkelijk of stilzwijgend werd aanvaard, levert ten opzichte van handelaren het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst. Zij wordt geacht de getrouwe weergave te zijn van de overeenkomst die tussen partijen is tot stand komen en zij levert het bewijs op van het bestaan van de overeenkomst en van het voorwerp van de overeenkomst, zoals die uit de bepalingen van de factuur blijken. Aangenomen dient te worden dat deze bewijskracht zich uitstrekt tot al de beschikkingen van de factuur en met name ook tot de algemene voorwaarden die erop werden aangebracht.

Dit beginsel moet echter wijken, indien bewezen wordt – de bewijslast rust op de geadresseerde handelaar – dat de factuurvoorwaarden afwijken van de voorafgaande overeenkomst. Afwijkende factuurvoorwaarden zijn dan ook in beginsel niet tegenwerpelijk aan de geadresseerde, zelfs indien er niet (tijdig) werd geprotesteerd tegen de factuur. Opdat de standaardbedingen geacht kunnen worden deel uit te maken van de contractinhoud, is namelijk niet alleen vereist dat de wederpartij voor of op het ogenblik van de contractsluiting van deze bedingen kennis heeft genomen of er redelijkerwijze kennis van heeft kunnen nemen, maar moet de wederpartij deze bedingen bovendien aanvaard hebben. Standaardbedingen vervat in een factuur kunnen dus enkel worden tegengeworpen indien ze overeenstemmen met de standaardbedingen van de overeenkomst.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: wo, 23/12/2009 - 20:30
Laatst aangepast op: vr, 02/12/2011 - 20:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.