-A +A

Schijnadoptie en adoptiefraude van bejaarde volwassenen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Bij adoptie van meerderjarige senioren dient elke notaris en elke magistraat omzictig te zijn. Vaak is dit een signaal van georganiseerde kaalpukkerij van een verzwakte oudere zonder kinderen door witteboordcriminelen.Criminele adopties van of door bejaarden

Bij de witteboordcriminaliteit lijkt een nieuw vermogensmisdrijf in opmars.

Oudere mensen worden vaak meer benauwd gemaakt van de successierechten dan van de dood zelf. Het zijn vooral oudere mensen zonder kinderen die maar al te vaak worden opgelicht of het slachtoffer zijn van erfenisbejaging.
Zij worden benaderd door zogenaamde vertrouwenspersonen die hun verzonnen problemen willen oplossen van de al torenhoge successierechten die gaan moeten betaald worden op het ogenblik van hun overlijden.
Niemand vertelt hen echter dat zij zelf tijdens hun leven nooit successierechten op hun nalatenschap zullen moeten betalen en dat successierechten niets anders zijn dan de gelden die naar de gemeenschap vloeien, dus naar iedereen, naar alle Belgen en alle ingezetenen.

De financiële bekommernis van ouderen dient zich niet verder uit te strekken tot na hun dood. Natuurlijk moet het mogelijk zijn dat ouderen in alle vrijheid kunnen beslissen of hun nalatenschap het erfrecht zal volgen dan wel zal toebedeeld worden aan een goed doel, een goede vriend, een dichte verwante.
De laatste tijd zien we echter personen opduiken die zich als vertrouwenspersoon voordoen en die aan kinderloze ouderen voorstellen om zich als volwassenen te laten adopteren. Zij beloven aldus de dochter of zoon te worden die de ouderen nooit hadden,, zonder erbij te vertellen dat hierdoor de integrale nalatenschap zal overgaan op de geadopteerde volwassenen. Soms wordt dit voorgesteld als een wijze om minder successierechten te betalen, in de regel wordt echter genegenheid, verzorging en liefde beloofd (die er niet komt). Meer dan eens wordt vastgesteld dat de ouderen die hiervan het slachtoffer worden, in een afhankelijkheidsband worden gebracht dan wel onder zachte dwang tot deze beslissing worden geleid.

Het fenomeen wordt duidelijk wanneer we vaststellen dat bepaalde volwassenen zich reeds meermaals lieten adopteren en zich dus opnieuw lieten adopteren door ouderen wanneer de eerste oudere overleden was.

Ook omgekeerd bestaat een techniek waarbij met list en uit geldzucht, volwassenen ouderen adopteren als hun kinderen, met de belofte voor hen te zullen zorgen als kinderen. Dit zal niet gebeuren bij minder welstellende ouderen, omdat de adoptanten willen vermijden dat zij gehouden zouden kunnen worden tot een onderhoudsplicht. De slachtoffers zijn stuk voor stuk bejaarden zonder kinderen.

En hier wordt het interessant voor de erfenisjager, daar hij zich de ene keer kan laten adopteren om hierna net zoals een kind met weinig successierechten te-erven en anderzijds meerdere ouderen kan adopteren (die wellicht nooit van de adoptant zullen erven gelet op een zeer hoge leeftijd) maar waarbij de-adopdant de erfenis ontvangt na het overlijden van de geadopteerde.

Meermaals werd reeds beklag gedaan over dit soort georkestreerde machinaties die vaak ook de betrokkenheid van een notaris veronderstellen die weinig vragen stelt en gewillig zijn ambt verleent. En aangezien het steeds dezelfde personen zijn die met dezelfde modus operandi optreden, en die door meerderen gekend zijn, stelt zich de vraag waarom hieraan nog geen paal en perk werd gesteld.

Het feit dat dit misbruik van zwakheden gebeurt ten aanzien van vereenzaamde, oudere, kwetsbare, beïnvloedbare ouderen, zal wellicht hiervoor deels verantwoordelijk zijn.

Het lijkt de verantwoordelijkheid van de parketten om na te gaan of er geen bepaalde patronen kunnen teruggevonden worden bij alle adopties van ouderen. De adoptie van volwassenen is legaal, maar wordt illegaal wanneer van deze figuur misbruik wordt gemaakt, waardoor ze op zich een verdachte handeling is.

Deze adopties kunnen ongedaan gemaakt worden, de schuldigen bestraft, de goederen die ze ontvingen of die in de plaats kwamen van de ontvangen gelden verbeurd verklaard, met inbegrip van goederen van onduidelijke oorsprong of verborgen goederen in het buitenland.

Zij gebruiken ronkende titels, stellen zich zeer voornaam op, rijden in klassewagens en dragen klassekledij, maken dure reizen, zijn blufferig en leven op grote voet op kosten van hen die ze uitgebuit hebben.

Onthou dat het niet is omdat ze advocaat, notaris, justitieel medewerker, arts, sociaal assistent, magistraat of vrouw van… zijn, zij hierdoor onaantastbaar zijn, zij hebben hierdoor juist minder macht in plaats van meer macht. Justitie, Loge, Serviceclubs en zelfs God zelf kan en zal hen niet beschermen tegen deze fraude na een aanklacht.

Ouderen die hiervan het slachtoffer zijn kunnen natuurlijk zelf een advocaat raadplegen maar kunnen ook rechtstreeks een schrijven richten aan de Procureur des Konings en hulp vragen bij hun sociale assistenten, aan hun huisdokter, aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen en die deze misbruiken kunnen melden aan het parket, aan de eventuele voorlopige bewindvoerders, of aan een advocaat.

Elke bejaarde helper en elke sociale werker in de bejaardenzorg, elk bejaardentehuis, en elke ernstige notaris dient mee en bewaker te zijn van de vermogensbejegening van derden op sociaal verzwakten en vereenzaamden, waarbij de jacht van witteboordcriminelen voortdurend lijkt open te staan om kwetsbare vermogens in te palmen.

En deze criminelen horen thuis in de gevangenis na een confrontatie met de kaalplukwet.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 20/03/2016 - 17:50
Laatst aangepast op: zo, 20/03/2016 - 17:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.