-A +A

Schending van intellectuele rechten , verwarringstichtende daden en google resultaten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Wie gebruik maakt van het internet kan intellectuele rechten schenden en verwarring scheppende foutieve daden stellen, niet alleen door de publicatie zelf maar ook door de aansturing van de zoekmachines die de gebruiker wel degelijk in de hand heeft en waarvoor deze de volledige verantwoordelijkheid draagt, zelfs voor de sporen in Google cach.

Verwijzingen op internet pagina’s en de erin resulterende Google zoekresultaten kunnen wel degelijk schendingen uitmaken van intellectuele rechten en tevens verwarringstichtende daden uitmaken strijdig met de WMPC.
Voor een goed begrip dient heel duidelijk gesteld dat het niet verboden is om in publiciteit de naam van een concurrent te vermelden. Behoudens indien dit omwille van contractuele redenen zou uitgesloten zijn (bv. tussen bedrijven die bepaalde banden hebben of hadden).

Dit dient evenwel zodanig te gebeuren dat geen verwarring mogelijk is. De WMPC laat immers vergelijkende publiciteit toe, waardoor een onderneming het recht heeft zich te vergelijken met een andere onderneming. Dit recht is evenwel niet absoluut. Vooreerst mag er geen verwarring tot stand komen tussen de ene onderneming en de andere onderneming. Zo mag bijvoorbeeld de publiciteit die gemaakt wordt voor een bepaalde tele-operator er niet uitzien als een publiciteit voor een andere tele-operator.

In het ondernemingsleven worden ook vaak overeenkomsten afgesloten waarbij de ene overeenkomst toeleverancier is voor de andere, dan wel een joint venture met de andere onderneming afsluit, dan wel een dienstverleningsovereenkomst, dan wel een agentuursovereenkomst…

In dergelijke overeenkomsten is het vrij gebruikelijk om te stipuleren dat na beëindiging van het contract een bepaalde partij, of beide partijen het recht ontzegt wordt om de naam van de andere nog te vermelden, al dan niet gekoppeld aan conventionele schadevergoedingen.
Deze schadevergoedingen zijn geen boetebedingen die vatbaar zijn voor matiging maar wel conventioneel vastgelegde bedragen per inbreuk. Als het ware verschaffen zij dus het recht op inbreuk, weze het tegen de betaling van de vergoeding of de contractuele voorziene vergoeding. Een zelfde verschil wordt overigens gemaakt tussen de herleidbare boetebedingen en de vaste niet herleidbare verbrekingsbedingen.

Anders gesteld, er bestaat eigenlijk aldus recht om gebruik te maken van de naam van de andere mits het conventioneel vergoedingsbedrag betaald wordt.
Wanneer men de naam van een concurrent of een andere onderneming mag vermelden, betekent dit evenwel niet dat men deze naam zomaar op het internet kan plaatsen. Een en ander is slechts mogelijk mits bijzondere omzichtigheid en bijkomende voorwaarden.

Wanneer men zonder voorzorg al dan niet opzettelijk de naam van een concurrent op zijn eigen website plaatst, impliceert dit namelijk dat de zoekrobots zoals Google zoekresultaten zullen opgeven waarbij de naam van de ene firma vermeld wordt met een bepaalde woordengroep of woord die op de pagina van de andere onderneming niet voorkomt. Hierdoor kan een zoekresultaat ontstaan waarbij de gebruiker als zoeknaam firma X ingeeft en als zoekresultaat (ondermeer) firma Y aantreft.

Een voorbeeld ter illustratie

BVBA X-projects heeft een website met als enige tekst: “BVBA Projects uw beste partner bij commerciële begeleiding. Voor meer informatie tel: : 555.213788. oprichter Suus Labros”

NV Y maakt nu een website met als tekst ondermeer: “NV CP Commerciële Partners, contactadres: … gespecialiseerd in economische projecten. Jarenlange ervaring in de sector. Boekhoudkundige analyses, contactbeheer en consulting. Telefoon, faxgegevens en e-mailgegevens via onderstaande link. Beste prijzen en beste service, contactgegevens, telefoonnummer, contact, prijzen,….” En verder op de pagina: “zaakvoerder en direct contact : Pia Van Pimperzele, rechtstreekse lijn 555-123456. voormalig zaakvoerder van X-projects van januari 2009 tot september 2011.”

Daarnaast heeft mevrouw Pia Van Pimperzele een persoonlijke linkdn waarop zij al haar persoonlijke informatie weergeeft en waarop zij haar volledige carrière schetst ondermeer met haar voormalige functie bij X-projects met zelfs een link naar X-projects.

Op de homepagina van deze firma wordt dan nog eens de naam van mevrouw Pia Van Pimperzele voorzien van de vermelding (curriculum vitae) waarbij een en ander onderstreept is met een link naar de firma NV Projects.
In dit voorbeeld hebben wij de website zeer eenvoudig gehouden als zijnde bestaande uit slechts enkele woorden. In werkelijkheid bestaat een webpagina vaak uit duizenden woorden. Maar alleen al deze korte tekst zal onmiddellijk volgende valse zoekresultaten geven en aldus tot verwarring aanleiding geven.

Volgende zoekopdrachten zullen resulteren in een rechtstreekse en soms unieke verwijzing naar de NV Y, of naar Pia Van Pimperzele haar Linkdn pagina:

Zoekopdacht: “Firma X”
Zoekopdacht: “X”
Zoekopdracht: “BVBA X”
Zoekopdracht: “NV X”
Zoekopdacht: “commerciële partners X”
Zoekopdacht: “commerciële partners BVBA X”
Zoekopdacht: “commerciële partners NV X”
Zoekopdacht: “contactadres BVBA X”
Zoekopdacht: “contactadres NV X”
Zoekopdacht: “contactadres X”
Zoekopdacht: “gespecialiseerd in economische projecten”
Zoekopdacht: “economische projecten X”
Zoekopdacht: “economische projecten BVBA X”
Zoekopdacht: “economische projecten NV X”
Zoekopdacht: “projecten NV X”
Zoekopdacht: “projecten BVBA X”
Zoekopdacht: “projecten X”
Zoekopdracht: “economische sector X”
Zoekopdracht: “economische sector BVBA X”
Zoekopdracht: “economische sector NV X”
Zoekopdracht: “economische analyses X”
Zoekopdracht: “economische NV analyses X”
Zoekopdracht: “economische BVBA analyses X”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische analyses X”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische NV analyses X”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische BVBA analyses X”
Zoekopdracht: “ervaring X”
Zoekopdracht: “ervaring BVBA X”
Zoekopdracht: “ervaring NV X”
Zoekopdracht: “e-mail X”
Zoekopdracht: “e-mail BVBA X”
Zoekopdracht: “e-mail NV X”
Zoekopdracht: “fax X”
Zoekopdracht: “fax BVBA X”
Zoekopdacht: “Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “commerciële partners Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “commerciële partners BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “commerciële partners NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “contactadres BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “contactadres NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “contactadres Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “economische projecten Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “economische projecten BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “economische projecten NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “projecten NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “projecten BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdacht: “projecten Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische sector Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische sector BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische sector NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische NV analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “economische BVBA analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische NV analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “boekhoudkundige economische BVBA analyses Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “ervaring Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “ervaring BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “ervaring NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “e-mail Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “e-mail BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “e-mail NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “fax Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “fax BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “fax NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoon Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoon BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoonnummer NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoonnummer Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoon nummer BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “telefoon nummer NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contactgegevens BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contactgegevens Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contactgegevens NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contact BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contact Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “ contact NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)
Zoekopdracht: “direct contact NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “direct contact BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “direct Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “contact NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “link BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “link Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “link NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “zaakvoerder BVBA Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “zaakvoerder Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
Zoekopdracht: “zaakvoerder NV Suus Labros (maar ook Suus of Labros alleen of Labros Suus)”
BVBA X is gesjareld en commercieel gehacked. Wie naar X, of Suus Labros zoekt met een specifieke vraag komt door deze geschapen verwarring bij Y, of bij Pia Van Pimperzle terecht.

Test de zoekopdrachten even uit en u zal gewoon zien dat u op deze pagina of site terecht komt.

Wij hebben in dit voorbeeld heel wat combinaties overgeslagen. Wij hebben gebruik gemaakt van stukes tekst van enkele woorden en enkele zinnen. In werkelijkheid bestaan sites uit duizenden zoniet honderdduizenden woorden en is de verwarringschappende daad duizenden malen krachtiger.

Het aantal inbreuken beperkt zich niet alleen tot de publicaties, maar ook tot elk zoekresultaat zoals opgeslagen in externe databases.

Recht op CV?

Deze verwarring wordt soms goedgepraat door een vermelding in een CV dat dan gepubliceerd wordt op het internet en waarbij gesteld wordt dat iedereen recht heeft een volledig CV te publiceren. Onzin.

Op de keeper beschouwd en voor zover niet contractueel uitgesloten, kan men in een boek of in een brief (bv. bij een sollicitatie een volledig CV vermelden, maar de publicatie op het wereldwijde geïndexeerde internet is iets gans anders .
Er bestaat geen absoluut recht op een curriculum Vitae en zeker geen recht op publicatie met vermelding van andere bedrijven op het internet waardoor één en ander in verwarring stichtende databases (lees zoekmachines) wordt opgenomen.

Stakingsvordering

Evenmin kan men stellen dat zolang de firma X-projects niet reageert door bijvoorbeeld een stakingsvordering, een en ander als een loutere tolerantie dient aanzien te worden. In de praktijk zal X-projects wellicht ingebrekestellingen sturen.
In de meeste gevallen zal mevrouw Pia Van Pimperzele verstandig genoeg zijn om hier onmiddellijk een einde aan te maken. zeker wanneer er in haar contract dat ze destijds had met X-projects stond dat ze geen gebruik mocht maken van de namen van X-projects of welke verwarringstichtende daad ook mocht stellen.

Vanitas

"Vanitas vanitatum, omnia vanitas 'IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid'.

Maar koppigheid en ijdelheid en vooral een gebrek aan inzicht en erkenning van de eigen fout resulteren meermaals in het blijven vasthouden aan de inbreuk, waarbij aldus de rekening van dag tot dag, lees de latere vordering in vergoeding van dit gebruik fenomenaal kan oplopen.

Wegmoffelen bij nakende procedure

Eens de dagvaarding nakend is het algemene praktijk dat alle verwijzingen op het internet plots verdwijnen en wordt verondersteld dat alle sporen gewist zijn. Elke verstandig denkende onderneming zal hardcopies (schermafdrukken) maken, die als bewijs kunnen gelden en bovendien heeft het internet een olifantengeheugen en kan men met enkele tools bv. de waybackmachine, een site terugzien zoals hij weken, maanden of jaren voordien gepubliceerd werd.

Ich habe es nich gewüsst... Ik heb het niet gedaan Google heeft het gedaan

En dan komt het grote excuus:”Ik heb de verwarring niet gesticht maar wel Google. Nonsens. Elke gebruiker heeft immers de werking van Google in de hand.

Hoe ontstaat nu technisch de verwarring?

Bijna elke internetgebruiker weet dat via spiders zoekmachines alle webpagina’s aflopen en een gigantische database maken van alle mogelijke combinaties van alle mogelijke woorden op de verschillende websites om een en ander aan te bieden als een onmiddellijk consulteerbaar resultaat. Wie een zoekmachine gebruikt, komt dus niet op een supercomputer terecht die razendsnel gaat zoeken op bepaalde websites.

Het zoeken is reeds gebeurd en de pagina is reeds geïndexeerd, lees: opgenomen in een databank op het ogenblik dat er zoekresultaten verschijnen.

Wie voor het eerst een webpagina publiceert heeft het reeds ondervonden. Het duurt enige tijd tot wanneer Google langskomt.

Maar Google en de andere zoekmachines zoals Yahoo en Bing om er slechts twee te noemen indexeren zeker niet alle pagina’s.

Precies om gigantische processen te vermijden als schending van de privacy waarbij het vanzelfsprekend uitdrukkelijk verboden blijft om databanken aan te leggen nopens gegevens van bepaalde personen, heeft Google en de andere zoekmachines aan elke gebruiker de vrijheid gelaten om de zoekmachine al dan niet toe te laten tot de webpagina.
Met de zogenaamde robot.txt file, eigenlijk een stukje code html (lees de taal waarin een webpagina geschreven is) wordt bepaald door de gebruiker zelf of een pagina al dan niet geïndexeerd wordt en of de links al dan niet gevolgd worden.

Wanneer een firma dus het recht heeft om de naam van een andere firma te gebruiken en er geen contractuele beperkingen zijn, kan dus in een vergelijkende reclame wel de naam van een andere firma gebruikt worden mits er voor gezorgd wordt dat deze pagina niet geïndexeerd wordt. Dit kan niet alleen door een correcte instelling van de robot.txt file maar ook door bijvoorbeeld de naam van de concurrent als afbeelding te plaatsen.

Een afbeelding wordt in de regel niet gelezen. Men kan een stukje tekst als afbeelding plaatsen zonder dat dit echt zichtbaar is en men kan tezelfdertijd voor de veiligheid de pagina nog eens beveiligen door in de robot.txt file te plaatsen dat deze pagina niet geïndexeerd wordt in de zoekmachines.

Bij twijfel zal de voorzichtige ondernemer een en ander uittesten nu de ondernemer die het internet gebruikt alleen verantwoordelijk is voor de verwarring die ontstaat door de databanken die tot indexatie overgaan en waarvan hij en hij alleen het beheer in eigen handen heeft (door de sturing die mogelijk is via de robot.txt).

Dat de Google resultaten die via de Google (en andere) zoekmachine werden gegenereerd een verwarringstichtende inbreuk kunnen uitmaken werd impliciet bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 07.06.2011, NJW 260, 04.04.2012, pagina 261 alwaar diende geoordeeld te worden of een dwangsom was verbeurd door resultaten in een zoekmachine, na een verbeurte van een dwangsom door een rechter ten gronde waarbij 1.000,00 euro per dag en per inbreuk werd vastgelegd.

In de zaak ten gronde had de verwarringstichtende ondernemer onmiddellijk na de vastgestelde inbreuken onmiddellijk alle verwijzingen op zijn site verwijderd. Maar de zoekresultaten bleven ongewijzigd verwarring stichten. Niettegenstaande de naam van de concurrent niet meer verscheen op zijn webpagina’s, verschenen die wel nog in de Google zoekresultaten.

Ten gronde was reeds geoordeeld dat de Google zoekresultaten op zichzelf een misbruik uitmaakten. Maar de vraag die zich hier stelde was in hoeverre er van een inbreuk sprake kon zijn wanneer de verwarringstichtende ondernemer, volgens haar stelling al het nodige gedaan had om de verwijzingen op de website te verwijderen.

In deze zaak werd dan ook het advies aan Google zelf gevraagd. Eigenlijk was een en ander niet nodig aangezien al deze informatie open en bloot op het internet staat. Maar de rechtbank en de advocaten nemen wellicht meer genoegen met een rechtstreeks antwoord van Google. Ze hebben geluk dat ze een antwoord gekregen hebben. Het antwoord van Google was hypercorrect. De zoekresultaten blijven behouden op het internet, zelfs na verwijdering van de naam op de desbetreffende verwarringstichtende pagina’s. dit tot het ogenblik dat de spider van Google opnieuw de pagina indexeert. Hier kunnen verschillende maanden over gaan. Het Hof oordeelde in deze zaak dat er van geen inbreuk sprake was zolang er geen informatie in deze zoekresultaten nog was terug te vinden en nu de zogeheten verwarring enkel de verantwoordelijkheid was van Google zelf.

Dit arrest verdient kritiek omdat het getuigt van een gebrekkige kennis van de sturing van de zoekresultaten en de “Google bezoeken”. Ten deze had de gebruiker er perfect kunnen voor zorgen dat de pagina opnieuw geïndexeerd werd. Er zijn tal van technici die in staat zijn een script te schrijven waardoor Google onmiddellijk een pagina opnieuw indexeert. Hieraan is het Hof voorbij gegaan.

Het Hof is er ook aan voorbij gegaan dat de gebruiker ook op een andere manier er voor kan zorgen dat de pagina opnieuw geïndexeerd wordt.

Het volstaat dat hij een soort Google bom legt, met name tientallen nieuwe pagina’s creëert naar zijn eigen webpagina die dagelijks of zeer frequent worden geïndexeerd en waarbij deze pagina’s via de spiderfunctie dan automatisch zijn pagina meer herindexeren wanneer er op deze pagina een link ligt naar de website van de verwarringstichtende onderneming.

Iedereen weet dat Facebook, Twitter, Google Plus, Netlog en tientallen andere sociale websites bijzonder hoog scoren in Google en onmiddellijk geïndexeerd worden. Het volstaat dus om enkele sociale pagina’s aan te maken, hetgeen volledig gratis kan om de cach van Google leeg te krijgen. Wanneer men echt hypercorrect wil zijn, zal mijn de eigen site volledig blokkeren, niet toegankelijk maken of voorzien van een blanco pagina zolang de Google resultaten verwarring kunnen stichten. Ook aan deze overweging is het Hof voorbij gegaan.

Wanneer men dan klikt op een pagina die door een onterechte daad van een verwarringstichtende onderneming werd gecacht door Google, dan komt men niet bij de verwarringstichtende onderneming terecht maar wel op een blanco pagina. Dit hoeft zeker niet definitief te zijn en zal er slechts voor zorgen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is.
Hoe beter de verwarringstichtende onderneming haar huiswerk maakt en de nodige controles uitvoert, hoe eerder zij haar website terug online kan plaatsen. Niets belet natuurlijk om een tijdelijke vermelding op de website te plaatsen zoals bijvoorbeeld: “website niet bereikbaar wegens tijdelijke onderhoudswerken.”

Een andere vraag die zich stelt is welke vergoeding en welke dwangsom er nu precies verschuldigd is voor een inbreuk op zoekmachines en via het internet.

Het voormeld arrest voor het Hof van Beroep te Gent van 07.06.2011, NJW, 260, pag 261 beantwoordt deze vraag door te verwijzen naar de rechter ten gronde die een bedrag voorzag van 1.000,00 euro per dag dat er inbreuk op dit verbod zou gemaakt worden.

Twee elementen zijn hierbij van belang:

• het bedrag ter vergoeding van de inbreuk of ter begroting van de dwangsom. De impact van de verwarringstichtende daad kan enorm zijn en kan dan ook tot enorme vergoedingen aanleiding geven. Dat er geen maximum bepaald wordt op de dwangsom is ook normaal gezien de verwarringstichtende persoon steeds in de gelegenheid is om aan de verwarringstichtende daad een einde te maken. Wanneer men rekent dat voor een normale auteursrechterlijke inbreuk een vergoeding van 2.500 euro in rekening wordt gebracht bij commercieel misbruik, is een bedrag van 1.000 euro zeker niet overdreven. Men kan zich verder de vraag stellen in hoeverre de rechter heeft rekening gehouden heeft met het beperkte bedrag van 1.000 euro enerzijds en de vaststelling dat hij de overtreding per dag heeft bepaald.

De vraag dient gesteld hoeveel inbreuken er begaan zijn bij de publicatie van een verwarringstichtende daad op internet.

Dient een en ander per uur berekend te worden, per seconde, per maand, per pagina, per bezoeker, per contactpersoon, … De rechtbank heeft hier geoordeeld dat de vergoeding per dag en per inbreuk dient bepaald te worden en dat het bedrag van 1.000 euro redelijk en billijk is als dwangsom.(Dit nadat er reeds ten gronde uitspraak was gedaan over inbreuk en schadevergoeding).

Let wel, in dit geval was er geen conventionele bepaling met betrekking tot het gebruik of misbruik van de naam van de ene onderneming door de andere onderneming.

Wanneer partijen in een overeenkomst een hoger bedrag hebben voorzien dan deze 1.000 euro bij een eventueel gebruik van de naam van de andere dient vanzelfsprekend dit hoger bedrag, weze het per dag toegekend.

Het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 07.06.2011 heeft verder nog een bijkomende consequentie. Nu dit vonnis werd uitgesproken in openbare zitting en werd gepubliceerd in een gezaghebbend tijdschrift, mag verondersteld worden dat elke gemiddelde bekwame jurist die begaan is met intellectuele rechten en ICT, kennis heeft van deze uitspraak.

In de noot onder dit arrest wordt gesteld dat de verwarringstichtende onderneming er totaal ten onrechte was vanuit gegaan dat de loutere aanpassing van de site voldoende was om de zoekresultaten te doen verdwijnen. Zij wist niet (althans volgens het Hof) dat gecachte pagina’s nog lang zoekresultaten zou opleveren.

Bij het bepalen van een dwangsom of bij het vastleggen van een overeenkomst (bv. een dading) zullen partijen in hun vordering of hun dadingsovereenkomst bijzondere aandacht hebben voor de blijvende sporen op het internet via de cach en waarbij er aldus duidelijke afspraken worden gemaakt, dan wel gebodsbepalingen worden opgelegd die er voor zorgen dat ook deze verwarring niet mogelijk is. na dit arrest kan geen weldenkende onderneming of advocaat nog stellen dat hij het niet wist en is er dus een verhoogde informatieplicht naar de cliënt toe. En ook deze uitspraak is met tal van zoekwoorden thans terug te vinden via Google… ( zo onder meer op onze open website maar ook op de website Jurisquare en Juridat, naast andere …)

De dag van vandaag gebeuren de meest verwarring stichtende daden door de sociale media, zoals Facebook, Linkdn en andere. Deze sociale websites scoren bijzonder hoog in Google. Zij lijken zelfs uit te nodigen om verbanden en connecties te leggen. Maar al te vaak wordt hiervan misbruik gemaakt waarbij de eenvoudigste, laakbaar en schijnbaar onschuldige daad het zogenaamd liken is, lees dat de concurrent de knop op de bedrijfspagina aanklikt met het opschrift “vind ik leuk” en hiermee is de link reeds gelegd naar het bedrijf van de concurrentie en de verwarring starten.

 

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: di, 10/07/2012 - 21:32
Laatst aangepast op: di, 10/07/2012 - 21:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.