-A +A

Samenwerking met uitgeverijen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

www.elfri.be is een op maat gesneden content tool voor juridische uitgeverijen. Contacteer ons om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

 

Wat kunnen wij aan de uitgeverswereld aanbieden:
 
Licenties op onze website
Onze website telt niet minder dan 6468 bijdragen (cijfer op 03/12/2012 en groeit jaarlijks aan met ongeveer 1.500 bijdragen per jaar. De bijdragen bestaan uit juridische artikels, tips, modellen, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en volgt de actualiteit op de voet..
In het voorbije jaar telden wij als grootste open juridische site van België:
1,96 miljoen bezoeken
1 miljoen unieke bezoekers
3,7 miljoen weergegeven paginas
 
Deze website is aldus een ideale “content” bron voor elke uitgever.
Elke bijdrage is namelijk gekoppeld aan meerdere tientallen alndere bijdragen die in verschillende vorm kunnen samengebracht worden tot boeken, juridische magazines, tijdschriften. Anderzijds kunnen de bijdragen ook deel uitmaken van boeken van uw auteurs, waardoor hun werk wordt vereenvoudigd en vooral versneld.


Wij kunnen hiertoe licenties op maat van de uitgevers verschaffen bestaande uit één, meerdere of alle van de hierna vermelde rechten:


een (on)beperkt recht tot kopierecht van onze site voor opnames in gedrukte versie of e-book (boek of tijdschrift) met voorafgaandelijk nazicht door ons of door uw diensten. Vertrekkend vanuit 1 pagina kan u immers zeer eenvoudig een boek samenstellen of aanvullen via de verschillende links.
Een voorbeeld: zie www.elfri.be/verjaring
Na een algemene uiteenzetting volgen ongeveer 100 bijdragen, een 20 tal bijdragen rechtsleer en een 30 tal sleutelvonnissen. De herschikking van deze bijdragen tot een samenhangend gestructureerd geheel levert in een mum van tijd een waardevol juridisch werk op.
Zie in zelfde zin:
naast meer dan 100 andere voorbeelden.
 
• Een licentierecht tot samenstelling van een tijdschrift aan de hand van de meest actuele onderwerpen die op onze site in de voorbije maand gepubliceerd werden (wij publiceren minstens 5 nieuwe bijdragen per dag)•. Terzake kunnen wij ook voor u een tijdschrift op maandelijkse of tweemaandelijkse basis aldus samenstellen.


• Een licentie  tot het plaatsen van vaste publiciteit op elke pagina van onze site met verwijzing naar uw uitgeverij. (Meer dan 6.000 unieke bezoekers op zoek naar “recht”.


• Een licentie om op elke pagina van onze site een boek tijdelijk in de bijzondere belangstelling te brengen.


• Een licentierecht tot rechtstreekse toegang en gebruik van ons platform waardoor u :


-      
U samenvattingen van boeken of uittreksels van boeken op onze site kan publiceren ter ondersteuning van de verkoop ervan en linken aan een verkooppagina voor uw boeken.

-      
De mogelijkheid om zelf boeken te plaatsen op onze site en deze te linken aan verschillende overige bijdragen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van dit boek en waarbij dit boek dan automatisch op deze pagina’s als link verschijnt. Sinds kort is onze website het juridisch platform waarop juridische boeken worden besteld. Belangrijk hierbij is dat de bezoeker een rechtstreekse link heeft naar de uitgever alwaar het boek rechtstreeks kan worden besteld. Mogelijkheid om fragmenten van boeken of modellen in gedrukte of elektronische vorm te verkopen via onze site.

Enkele voorbeelden:
http://www.elfri.be/rechtsleer/privé-detectives
http://www.elfri.be/rechtsleer/de-ondervraging-analyse-van-een-politietechniek
http://www.elfri.be/rechtsleer/politionele-recherchetechnieken-een-praktijkoverzicht

http://www.elfri.be/rechtsleer/voorlopig-bewind-praktische-handleiding
http://www.elfri.be/rechtsleer/bestendig-handboek-echtscheiding-1
http://www.elfri.be/rechtsleer/strafrecht-en-strafvordering-artikelsgewijze-commentaren
http://www.elfri.be/rechtsleer/handelsagentuur-deel-i-ii
http://www.elfri.be/rechtsleer/actuele-technieken-binnen-en-buitenlandse-handel
http://www.elfri.be/rechtsleer/de-handelsagentuur
http://www.elfri.be/rechtsleer/wet-en-duiding-huur-larcier
http://www.elfri.be/juridische-informatie/uw-rechten-tegenover-de-gerechtsdeurwaarder-en-uw-schuldeisers-het-beslagrecht

 
 
- Een licentie om (on)beperkt op relevante pagina’s van onze site een in de linkerkolom een publicitaire afbeelding van de cover van een boek te plaatsen met korte tekst en link.

- Een licentie om op onze pagina’s commentaren te schrijven die verwijzen naar één van uw publicaties

- Een licentie om de verkoop van uw boeken te optimaliseren via bijzondere door ons ontwikkelde SEO (zoekmachineoptimalisatie via onze site via tools die honderden malen krachtiger zijn dan metatags..

- Een licentie om events en opleidingen op onze site aan te kondigen.

De licenties worden na onderhandelingen op uw maat geschreven


Licentie op de format van onze site

Uw uitgeverij met een site met kracht en vindbaarheid zoals deze van elfri.be.


Aan onze juridische website gaat 8 jaar ontwikkeling vooraf. De site werd zo ontwikkeld waardoor deze een structuur heeft die ook rechtstreeks en onmiddellijk kan gebruikt worden door andere doelgroepen waaronder uitgeverijen.


De grote kracht van de site is de gebruiksvriendelijkheid en vooral de kracht om middels de tools van de site een bijzonder hoge Google score te halen. Wij hebben reeds opgemerkt dat heel wat uitgeverijen matig scoren in Google, wanneer een onderwerp wordt ingegeven als zoekterm gerelateerd aan hun werk. Een degelijke uitgeverssite dient ervoor te kunnen zorgen dat bij ingave van een zoekterm (bv. detectivewetgeving) op de eerste pagina van de zoekresultaten diens boek over deze wetgeving verschijnt.

Hierbij en hiertoe is de format van onze site op maat gemaakt. Vormgeving kan via eigen of aangeleverde templates worden aangepast, doch de onderliggende motor ligt na het bekomen van een licentie tot het gebruik van de format van onze site klaar. Wij kunnen instaan voor een basisopleiding en u kiest uw eigen ICT Web partner voor verder onderhoud, waarbij wij u wel onze partners kunnen aanbevelen.

 
Boeken schrijven als auteur

Formats in voorbereiding:
 
• Handelsagentuur
• Betalingsverkeer
• Verjaring
• Modellenverzameling briefwisseling advocatenpraktij
• Modellenverzameling strafrecht
• Seks en Recht
• Religie en recht
• Topics WCO
• Topics strafrecht
• Topics omgangsregelingen en onderhoudsgelden
• Topics vereffening-verdeling
• Topics verjaring en termijnen
• Topics alcohol en verkeer
• Topics medisch recht
Voor deze werken kunnen wij:

- alleen werken en u een redactioneel afgewerkte tekst verlenen.
- werken samen met door u voorgestelde andere auteurs
- aan uw uitgeverij licenties verlenen op bijdragen op onze site www.elfri.be


Publiciteit van uw uitgaven op elfri.be
 
U zal reeds bemerkt hebben dat wij op onze site uitgebreid aandacht besteden aan juridische publicaties. Wij verzorgen op onze site een bespreking van dit werk met inhoudstafel en bestellink. Bovendien worden deze boeken van uitgevers gelinkt aan al onze relevante bijdragen die een bezoekersaantal kennen van 1.000.000 unieke bezoekers per jaar. Geleidelijk aan wordt onze site het boekenenplatform bij uitstek voor de kopers van juridische werken en voor zij die op zoek zijn naar een juridisch werk.

Naast onze redactionele besprekingen met bestellink kunnen wij uw uitgeverij en haar fonds, dan wel bijzondere boeken extra in de belangstelling plaatsen door publiciteit op alle dan wel specifieke bijdragen op onze site.

 
De redactie of coredactie van een tijdschrift
 
volgens te bespreken modaliteiten waarbij wij geheel of ten dele voor de content kunnen zorgen
 
Integratie en uitwisseling met uw juridische databanken
 
Onze open juridische site wil geen concurrentie zijn voor de betalende waardevolle online diensten van de uitgevers. In feite kunnen zij mekaar perfect aanvullen. De economische werkelijkheid leert evenwel dat gebruikers van juridische databanken in praktijk steevast eerst Elfri.be resulteren en zelfs ten onrechte overwegen om geen abonnement (meer) te nemen op de betalende sites.
Wij kunnen aan deze uitgevers aanbieden dat zij op onze site aanwezig zijn, in die zin dat wanneer een bezoeker op onze site komt, hij onmiddellijk de relevante pagina’s van de betalende sites kort kan zien en hierna tegen betaling volledig kan raadplegen, waarbij zowel abonnementsformules als formules voor eenmalige raadpleging kan worden vooropgesteld.
Maar ook omgekeerd kunnen wij via uw site toegang verlenen tot onze site, in die zin dat u bij uw zoekresultaten in een afsonderlijk venster de resultaten weergeeft van de bijdragen, rechtsleer, rechtspraak, modellen en andere inhoud op elfri.be.
 
Heeft u interesse voor een eventuele samenwerking?
Contacteer ons dan voor een afspraak ter bespreking van de mogelijkheden via
055/31.86.47 of Elfri@€lfri.be
Uw contactpersoon Elfri De Neve

 

Gerelateerd
BijlageGrootte
Google Analytics elfri.be bezoekers verspreid ter wereld.pdf52.16 KB
Google analyse elfri.be aantallen bezoekers december 2010-december2011.pdf10.89 KB
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 03/12/2011 - 13:58
Laatst aangepast op: do, 02/02/2012 - 15:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.