-A +A

Russellparadox

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De paradox van Russell is een paradox over verzamelingen waarvan de elementen zelf ook weer verzamelingen zijn. In essentie zegt het dat de "verzameling van alle verzamelingen die zichzelf niet bevatten" een paradox is. Rond 1900 veroorzaakte het een schok in de wereld van de fundamenten van de wiskunde..

"Een kapper in een dorpje heeft op zijn deur scheert alle mensen uit het dorp die zichzelf niet scheren, en verder niemand. Maar wie scheert de kapper?"

Bertrand Russell confounded mathematicians when he published his famous paradox…:

Bertrand Russel

Bij een bewering over objecten kan je het alleen maar hebben over:

• individuele dingen
• ofwel verzamelingen van individuele dingen
• ofwel verzamelingen van verzamelingen van individuele dingen

Bij gebreke hieraaan wordt gedacht in vicieuze cirkels.

Heel wat juridische redeneringen en rechterlijke uitspraken maken nochtans deze fout.

 

Beschrijving van de paradox

Verzamelingen die zichzelf niet resp. wel bevatten

In de paradox gaat het om verzamelingen waarvan de elementen op zichzelf ook verzamelingen zijn.

Een voorbeeld van een dergelijke verzameling is de verzameling BV, bestaande uit bloemenverzamelingen:

BV = {tulpenverzameling, hyacintenverzameling, rozenverzameling, narcissenverzameling, ...}.

Elk element van BV is zelf ook weer een verzameling.

Het blijkt dat BV de volgende eigenschap bezit: .

Met andere woorden: BV is zelf geen element van BV. Immers, een verzameling bestaande uit bloemenverzamelingen is zelf geen bloemenverzameling.

Maar we zouden ook verzamelingen kunnen bedenken die wel zichzelf bevatten, bijvoorbeeld de verzameling van alle verzamelingen.

De Russellverzameling

Er zijn dus verzamelingen die zichzelf bevatten en andere die zichzelf niet bevatten. We bekijken speciaal de verzameling die bestaat uit alle verzamelingen V die niet zichzelf bevatten; deze verzameling heet de Russell-verzameling R:

Ten eerste stellen we vast dat R niet de lege verzameling is, want de bovengenoemde verzameling BV bevat zichzelf niet en is dus een element van R.

Een interessante vraag is nu: "bevat R zichzelf?", dus geldt er dat ?

Stel dat het antwoord 'ja' is. In dat geval moet R voldoen aan de eigenschappen die alle elementen van de verzameling R bezitten en dus geldt dan dat . Maar dan is het antwoord dus geen 'ja', maar 'nee'! Dus een tegenspraak. Dus kan R zichzelf niet bevatten.

Het antwoord op de vraag moet dus 'nee' zijn: 

Dat betekent echter dat R voldoet aan de eigenschap die geldt voor de elementen van R, dus dat , dus dat 'ja' het correcte antwoord op de vraag is. Ook een tegenspraak.

We zien dat geen van de twee mogelijkheden  en  juist is. We hebben dus een verzameling geconstrueerd waarvan het zowel onmogelijk is dat een bepaald object er wel in zit als dat het er niet in zit. Een paradoxale situatie: de paradox van Russell.

Verband met Cantor

De paradox van Russell is sterk verbonden met het diagonaalbewijs van Cantor: Dat had aangetoond dat voor alle verzamelingen de verzameling van alle deelverzamelingen groter is. Stel dat we dit op de verzameling van alle verzamelingen willen toepassen.

Als we de deelverzamelingen hiervan nemen, krijgen we de verzameling van alle verzamelingsverzamelingen. Maar dit is zelf een deelverzameling van de verzameling van alle verzamelingen en hierdoor een paradox. Als we hier het bewijs van Cantor willen toepassen om te bewijzen dat het desondanks groter is, is de Russellverzameling de verzameling waarvan we 'aantonen' dat het niet in de verzameling van alle verzamelingen zit. Men kan de moeilijkheid die volgt uit het begrip 'verzameling van alle verzamelingen' vermijden door een onderscheid te maken tussen klassen en verzamelingen. Een klasse wordt in het bijzonder een verzameling genoemd indien ze zelf element kan zijn van een andere klasse. Aldus is de 'verzameling van alle verzamelingen ' een klasse en geen verzameling.

Oplossing van de paradox

De paradox van Russell toonde aan dat er iets ernstig mis was met de verzamelingenleer zoals die rond de eeuwwisseling (van de 19e op de 20e eeuw) bekend was. Om de paradox van Russell op te lossen, werden de axioma's veranderd. In het bijzonder werd het volgende axioma, dat tot dan toe werd aangenomen, verworpen:

  • Voor elke eigenschap A bestaat de verzameling van alle dingen met eigenschap A

In plaats daarvan kwamen regels zoals:

  • Voor elke verzameling V bestaat de verzameling van alle deelverzamelingen van V
  • Voor elke verzameling V en elke eigenschap A bestaat de verzameling van alle elementen in V met eigenschap A

Deze regels zijn nu opgesteld zodat alle verzamelingen die in de wiskundige praktijk voorkomen door de axioma's gedefinieerd worden, maar paradoxale verzamelingen zoals de verzameling van alle verzamelingen en de Russellverzameling niet.

Varianten van deze paradox

Varianten van de paradox van Russell, die ogenschijnlijk binnen een ander gebied liggen maar in essentie neerkomen op dezelfde paradox, zijn:

  • de catalogusparadox
  • de paradox van de liegende Kretenzer
  • de paradox van Grelling

 

Bron Wikipedia

 

Nuttige tips: 

Een premisse is een aanname dat iets waar is. Premissen zijn de basisaannamen van een syllogisme, zoals een redenering in de logica wordt genoemd. Een syllogisme is doorgaans opgebouwd uit een majorpremisse, een minorpremisse en een conclusie

Gerelateerd
Nog dit: 

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 21/08/2016 - 17:53
Laatst aangepast op: ma, 22/08/2016 - 09:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.