-A +A

RIZIV rechtspraak leidinggevend ambtenaar dienst geneeskundige evaluatie en controle

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Rechtspraak: 

 

De rechtspraak

Artikel 157, § 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bepaalt dat de beslissingen van de Leidend ambtenaar, de Kamers van eerste aanleg en van de Kamers van beroep anoniem worden gepubliceerd op het internetadres van het Riziv.

Deze hiernavermelde beslissingen worden gepubliceerd per jaargang (volgens de datum van uitspraak), met vermelding van de proceduretaal, de instantie die de uitspraak deed (Leidend ambtenaar = LA, Kamer van eerste aanleg = KEA, Kamer van beroep = KVB) en de betrokken zorgverlener (bijvoorbeeld geneesheer, tandarts, …).

Overzicht van de anonieme beslissingen


 

Commentaar: 

bestuurlijke en jurisdictionele instanties bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

 

Het Comité

De dossiers met aanwijzingen van overconsumptie of het overdreven voorschrijven van verstrekkingen worden aan het Comité voorgelegd, waarna het kan beslissen het dossier af te sluiten zonder gevolg, het af te sluiten met een waarschuwing, of opdracht te geven het aanhangig te maken bij de kamer van eerste aanleg.

De Leidend ambtenaar (LA)

Door de Gezondheidswetten van 2006 werd de Leidend ambtenaar bevoegd om kennis te nemen van de vaststellingen die werden gedaan ten laste van zorgverleners die niet uitgevoerde of niet conforme prestaties hebben aangerekend. Hij kan op basis van deze vaststellingen de terugbetaling bevelen van deze onterechte aanrekeningen aan de ziekteverzekering en/of een administratieve geldboete opleggen, al dan niet met uitstel. Drie cumulatieve voorwaarden beperken zijn bevoegdheid: hij behandelt slechts die zaken waar het ten onrechte aangerekende bedrag niet hoger ligt dan 25.000 euro, er mogen geen aanwijzingen zijn van bedrieglijke handelingen, noch mogen er antecedenten zijn binnen de vijf jaar die voorafgingen aan de vaststelling van de inbreuk.

De Kamer van eerste aanleg (KEA)

Dit is een administratief rechtscollege voorgezeten door een magistraat van de rechterlijke orde, bijgestaan door vier leden waarvan er twee de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigen, en twee de beroepscategorie van de verschijnende zorgverlener.

Dit rechtscollege doet uitspraak over de beroepen die werden ingesteld tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar.

Zij doet in eerste aanleg ook uitspraak in alle zaken die niet tot de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoren. Zoals de Leidend ambtenaar kan zij de terugbetaling bevelen van de onterechte aanrekeningen aan de ziekteverzekering en/of een administratieve geldboete opleggen, al dan niet met uitstel.

De Kamer van beroep (KVB)

Dit is eveneens een administratief rechtscollege, met een identieke samenstelling als de Kamer van eerste aanleg, met dit verschil nochtans dat enkel de voorzittende magistraat stemgerechtigd is. De andere leden hebben een adviserende stem.

elfri.be netwerk Adocaat geschillen RIZIV

en vermeende RIZIV Fraude

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: do, 05/05/2011 - 16:37
Laatst aangepast op: za, 29/10/2011 - 20:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.