-A +A

Rekening-courant en vaste vertegenwoordiger

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De rekening-courant en de vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rekening-courantschuld in de boekhouding is ingeschreven op naam van een vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en niet op naam van de zaakvoerder zelf, is het de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder die de schuldenaar is van deze rekening-courant.

De vaste vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk alsof hij de betrokkenopdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen (artikel 61 §2, lid één van het wetboek van vennootschappen).

De rekening-courant is een boekhoudpost waarop de verrichtingen geboekt worden die tussen de vennootschap en de rekeninghouder plaatsvinden in een bepaalde periode.

Als deel van de boekhouding staat de zaakvoerder in voor het correcte bijhouden van deze rekening. De zaakvoerder of diens vertegenwoordiger kunnen de correctheid van de rekening-courant zoals weergegeven in de boekhouding principieel niet betwisten ten aanzien van derden zoals de curator.

Hof van beroep Antwerpen 19 mei 2016 en JW 2017,357 met noot van Johanna Waelkens., Aansprakelijkheid van vaste vertegenwoordiger van zaakvoerder.
 

Rechtspraak: 

Hof van Beroep te Gent, 7e Kamer – 9 maart 2015, RW 2015-2016, 663

uittreksel:

Een rekening-courant heeft in het vennootschapsgebeuren en in de boekhouding van een vennootschap een bijzondere betekenis. De rekening-courant is een schuld van de vennootschap ofwel een schuldvordering van de vennootschap ten aanzien van een vennoot.

De goedkeuring van een jaarrekening met een dergelijke rekening-courant door de algemene vergadering heeft ten aanzien van de vennoot bijzondere gevolgen. De vennoot is door de rekening-courant zoals goedgekeurd gebonden. Slechts indien de vennoot niet heeft goedgekeurd, kan hij in rechte een betwisting voeren, maar hij is hierbij gehouden aan een termijn van zes maanden waarbinnen hij dient te vorderen (zie art. 198, § 2 W.Venn.).

De opname van een schuldvordering in de jaarrekening heeft een dergelijk stringent gevolg niet. De vennoot ten aanzien van wie een schuldvordering wordt opgenomen in de boekhouding én die deze boekhouding goedkeurt, zal er in beginsel door gebonden zijn. De vennoot die de boekhouding niet goedkeurt, behoudt al zijn rechten wanneer hij in rechte wordt aangesproken, ook al is de termijn van zes maanden (art. 198, § 2 W.Venn.) verlopen. In dat geval is de vennoot immers te beschouwen als een “gewone schuldenaar” en niet als vennoot-schuldenaar van een rekening-courant.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 03/07/2017 - 11:21
Laatst aangepast op: ma, 03/07/2017 - 11:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.