-A +A

Rechtzekerheidsbeginsel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Het rechtzekerheidsbeginsel houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid, zodat de door de overheid gewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd. Dit begisel is evenwel niet absoluut en kunnen niet leiden tot onwettige handelingen, zelfs indien deze in het verleden werden aanvaard.

 

Cass.10 maart 2016, RW 2016-2017, 537

AR nr. F.14.0105.N

A.B. en N.V. t/ Belgische Staat, minister van Financiën

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 25 juni 2013.

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

Tweede middel

3. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn bindend voor de belastingadministratie. Zij omvatten het recht op rechtszekerheid, dat inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid, zodat de door de overheid gewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd.

Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is evenwel geen onbeperkt recht en moet onder omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel dat de rechtszekerheid en de gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen.

De verwachtingen van de burger mogen niet gegrond zijn op een onwettige praktijk en het recht op rechtszekerheid kan aldus niet worden ingeroepen indien dit leidt tot een beleid dat tegen de wettelijke bepalingen ingaat.

4. De appelrechters die oordelen dat de toepassing van art. 32, tweede lid WIB92, dat de voordelen van alle aard verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid als bezoldigingen van de bedrijfsleider bepaalt, een juridische kwestie is en dat het feit dat de administratie in vorige aanslagjaren deze kosten als aftrekbare beroepskosten aanvaard zou hebben, bij de eisers geen gewettigd vertrouwen gewekt kan hebben dat deze kosten ook voor elk daaropvolgend jaar aftrekbaar zouden zijn, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 09/01/2017 - 14:35
Laatst aangepast op: ma, 09/01/2017 - 14:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.