-A +A

Protocolakkoorden op de verschillende rechtbanken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Een protocol is een niet bindende afspraak teneinde communicatie en goede werking na te streven en waarbij partijen bij het protocol er zich toe verbinden deze regels als communicatie, hoffelijkheid, gedragsregel, ceremonieel of ethisch principe te erkennen zonder dat ze hiertoe kunnen verplicht worden en waarbij op de niet-naleving geen sanctie staat.

Communicatieprotocol

Binnen de telecommunicatie is een communicatieprotocol een set van regels en afspraken voor de representatie van data, signalering, authenticatie en foutdetectie, nodig voor het verzenden van informatie over een communicatiemedium. De communicatieprotocollen voor digitale computernetwerken hebben vele eigenschappen bedoeld om er voor te zorgen dat er betrouwbare data-uitwisseling kan plaatsvinden over een onbetrouwbaar communicatiekanaal of medium. Een communicatieprotocol is eigenlijk het volgen van bepaalde regels, zodat een systeem goed kan communiceren en daardoor informatie uit kan wisselen. Deze regels worden in een norm of standaard vastgelegd.
Een communicatieprotocol voor netwerkcomponenten wordt een netwerkprotocol genoemd.

Computerprotocol

Een computerprotocol bevat regels en afspraken die men vastlegt zodat computers vlot met elkaar kunnen communiceren (zie Communicatieprotocollen).

Wetenschapsprotocol

Wetenschapsprotocollen beschrijven welke stappen gevolgd moeten worden om tot hetzelfde resultaat te komen. Bijvoorbeeld in de chemie, wanneer je welke stoffen moet toevoegen voor een polymerase-kettingreactie.

Gedragsprotocol

Biologisch protocol, waarbij gebruikgemaakt wordt van een ethogram. Aan de hand van het ethogram wordt gedurende 6 minuten hetzelfde dier geobserveerd als waarvan het ethogram is gemaakt. In het ethogram kun je dan invullen welke gedragshandelingen het dier wanneer uitvoert.
Bijvoorbeeld: 0.46min; BL.
Wanneer er nu in het ethogram gekeken wordt wat BL betekent, zal (afhankelijk van de maker) worden gelezen: blaffen; BL; de hond blaft. Zo kun je zien waarom een dier, waarschijnlijk een hond, blaft.

Ceremonieel protocol

Aan een vorstelijk hof zijn er geschreven en ongeschreven regels die vaststellen wat er gezegd, gedaan en gedragen wordt. Deze gedragsregels worden het ceremonieel protocol of hofceremonieel genoemd.

Ethisch protocol

Van Dale woordenboek zegt: Praktische filosofie die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is. En voegt daar nog o.a. de woorden moraalfilosofie en zedenleer aan toe. Volgens het etymologisch woordenboek van het Nederlands gaat het woord ethiek uiteindelijk terug naar het Oud-Griekse ethikós (betreffende het karakter, zedelijk).{4.s.l.m}.

Verdragsprotocol

Bijlagen bij een verdrag, die het verdrag op onderdelen inhoudelijk regelen. Voorbeeld: Protocol 20 bij de Herziene Rijnvaartakte, de Akte van Mannheim, regelt: Definitieve wijzigingen van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (artt. 23.03, eerste lid, 23.09, onderdeel 1.1, onder g en h).

(bron Wikipedia)

Protocolakkoorden tussen de rechtbanken en de balies 

Protocolakkoorden tussen de rechtbanken en de balies n de relevante factoren van de rechtspleging die zijn normatief bedoelde richtlijnen (zonder verbindend karakter, zonder sanctie bij niet naleving en zonder wettelijke basis) aan de advocaten en magistraten gegeven over het praktisch verloop van de rechtspleging in het algemeen.

Protocolakkoorrden tussen de balies en de verzekeringsmaatschappijen

Zijn evenzeer niet afdwingbare hoffelijkheidsregels zonder enige wettelijke basis.

Algemeen

Protocollen worden door enkelen opgelegd vanuit hun perceptie van hoffelijkheid, goede werking efficiëntie, betrouwbaarheid, zonder dat dit soort afspraken democratisch tot stand zijn gekomen door bevoegde overheden of door een voldoende meerderheid dan wel middels een echte representatieve vertegenwoordiging werden goedgekeurd. In een modern geëvolueerd rechtstelsel is er plaats voor afdwinbare normen, naast ethiek die vreemd blijft van het recht en geen mengvormen tussen recht en ethiek. Protocollen dien dus vermeden te worden en ofwel tot werkhypotheses, werkafspraken van zaak tot zaak, algemeen bindende norm, ac

Protocolakkoorden tussen de rechtbanken en de actoren van de procedure, kunnen gedefinieerd worden als een gedragsrichtlijn tussen de rechtbank en de relevante actoren van de rechtspleging die normatief bedoelde richtlijnen aan de advocaten en magistraten geeft over het praktisch verloop van de rechtspleging in het algemeen (definitie van B. Allemeersch en Els Vandensande, de juridische aard van protocolakkoorden in het Belgisch procesrecht, rechtskundig weekblad 2013-2014, pagina 407.

Deze protocolakkoorden hebben echter geen juridische basis.

Zij verschillen van rechtbank tot rechtbank, niettegenstaande heel wat protocolakkoorden bepaalde overeenstemming met mekaar hebben.

Het grootste probleem met de protocolakkoorden, is dat het voor de rechtsonderhorigen en voor de advocaten zo goed als onmogelijk is om voor elke rechtbank waarvoor gepleit wordt de protocolakkoorden te kennen, dit bij gebrek aan duidelijke en eenvormige publicatie en kennisgeving ervan.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: ma, 23/12/2013 - 00:08
Laatst aangepast op: ma, 23/12/2013 - 01:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.