-A +A

Probatio diabolica

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Probatio diabolica: Het duivelsbewijs. Bewijs van een negatief feit, ook de onmogelijkheid tot bewijs van een negatief feite, ook bewijs van het tegendeel, ook omgekeerde bewijslast, ook een onmogelijk bewijs, of een onmogelijke bewijslast.

Probatio diabolica: De afwezigheid van een bewijs, levert geen bewijs. Het bewijs dat iets bestaat kan geleverd worden, maar het bewijs dat iets niet bestaat kan niet geleverd worden.

De duivelsproef gaat origineel als volgt: "er zijn aanwijzingen dat de duivel bestaat; er zijn geen bewijzen dat de duivel niet bestaat. gevolg: de duivel bestaat. Dit bewjs is een logische fout. Ander voorbeeld, er zijn aanwijzingen dat UFO's bestaan, het tegendeel kan niet bewezen, dus UFO's bestaan. Een mogelijkheid in afwezigheid van het bewijs van de onmogelijkheid wordt voor waar aanzien. Zo me"rkwaardig is dit niet wanneer we weten dat probatio afgeleid is van probare, dat zowel zeker bewijs als eventualiteit betekent.

Het duivelsbewijs staat synoniem voor een oneerlijke bewijsvoering die in de praktijk nochthans wordt toegepast in strafzaken en die door een advocaat dient ontkracht. Er wordt bewijs gevonden van de mogelijheid van schuld en in afwezigheid van het bewijs van de onmogelijkheid wordt meerdere beklaagde schuldig geacht.

Ook in de godsdienst wordt geloof gelijkgesteld met waarheid, ook al is deze niet niet verifieerbaar.

Probatio: (zelfstandig naamwoord): test, onderzoek, examen, goedkeuring, voorstelling, bewijs
Probo: adjectief: eerlijk, goed, rechtschapen, goedgekeurd, met rigiede moraal, voorzien van een stevige ethiek
Probo: werkwoord: 1° persoon enkelvoud van "probare" ik keur goed, ik beveel, ik test, ik onderzoek, ik demonstreer, ik bewijs
probus voorwaardelijke wijze van probare: goed, rechtschapen, nobel
Probare: werkwoord infinitief: goedkeuren, bevelen, testen, onderzoeken, demonstreren, bewijzen. 
Probator (zelfstanbdig naamwoord) Hij die test, onderzoekt, goedkeurt, voorstelt, bewijst
Probatus, (Passief onvoltooid, tegenwoordig deelwoord van probo) goedgekeurd, onderzocht, bewezen...Probatus est: het is goedgekeurd, getest, bewezen...
Probitas (zelfstandig naamwoord): eerlijkheid, oprechtheid
Prohabilis (adjectief): vermoedelijk, waarschijnlijk, aan te raden, beminnnelijk, te rechtvaardigen, verantwoord.
Probabiliter (bijwoord), en probabilis (adjectief) vermoedelijk, plausibel, geloofwaardig, te rechtvaardigen.

Probare in de zin van tentoonstellen vinden we terug in het latijn "prostitutio" hetgeen betekent tentoonstellen, waarvan veel later het woord "prostitutie "werd afgeleid. Volgens een andere visie is de etymologie Pro (vooruit) + statuere (bepalen, instellen, vaststellen, inrichten)

Etymologie: van het Indo-Europees *pro-bhwo ‎(“vooraan zijn”), van *pro- ‎(“vooraan”), verlengd met *per ‎(“door, maar ook vooruit”) + *bʰew-, *bʰuH- "zijn, to be."

Probe (Engels) toestel, instrument of voertuig om te onderzoeken
Proof (Engels) ook hier zowel test als bewijs [the proof of the pudding is in the eating] versus [mathematical proof]
Prouver (Frans) bewijzen
To probe: diepgravend onderzoeken
Proberen (Nederlands) betrachten, inspanning leveren tot zie ook de Nederlandse woorden "proef" en natuurlijk "probatie" 

Probare, probatio en hun afgeleiden worden zowel gebruikt voor bewijsvoering, (nobel) onderzoek, test, als voor het bewijs zelf.

Nuttige tips: 

Charles Baudelaire: "De mooiste list van de duivel is ons te laten geloven dat hij (niet) bestaat."

Indien de duivel bestaat en God bestaat, moeten we ons geen zorgen maken, want God is goed en almachtig, de duivel heeft de strijd der engelen verloren en werd voor door aartsengel Michael overwonnen en tot in de eeuwigheid geketend (althans dat zegt de Kerk en haar heilige geschriften).

Gerelateerd
Nog dit: 

Devil's dvocate (geïnspireerd op Faust (1997) quote:

John Milton: "Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does He do, I swear for His own amusement, his own private, cosmic gag reel, He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. Free will. It's like butterfly wings: once touched, they never get off the ground. No, I only set the stage.

You pull your own strings.... Vanity, definitely my favorite sin.... I have been watching. Couldn't help myself. Watching, waiting, holding my breath. But I'm no puppeteer, Kevin. I don't make things happen. Doesn't work like that....

The law, my boy, puts us into everything. It's the ultimate backstage pass. It's the new priesthood, baby. Did you know there are more students in law school than lawyers walking the Earth?

You sharpen the human appetite to the point where it can split atoms with its desire; you build egos the size of cathedrals; fiber-optically connect the world to every eager impulse; grease even the dullest dreams with these dollar-green, gold-plated fantasies, until every human becomes an aspiring emperor, becomes his own God... and where can you go from there?

As we're scrambling from one deal to the next, who's got his eye on the planet? As the air thickens, the water sours, even bees' honey takes on the metallic taste of radioactivity... and it just keeps coming, faster and faster. There's no chance to think, to prepare; it's buy futures, sell futures... when there is no future. We got a runaway train, boy.

Every one of them is getting ready to fistfuck God's ex-planet, lick their fingers clean, as they reach out toward their pristine, cybernetic keyboards to tote up their fucking billable hours. And then it hits home. You got to pay your own.

'Better to reign in Hell than serve in Heaven', is that it?

Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man's been inspired to have. I cared about what he wanted and I never judged him. Why? Because I never rejected him. In spite of all his imperfections, I'm a fan of man! I'm a humanist. Maybe the last humanist.


Duivelsverzen

De duivelsverzen zijn volgens de Islam de verzen die Mohammed in eerst zou hebben uitgesproken, maar die later zouden zijn vervangen.

Volgens de overlevering was het in die tijd dat Mohammad een duivelse openbaring ontving waarbij goddelijke status werd verleend aan drie heidense godinnen, die vereerd werden door een politiek belangrijke heidense stam wiens steun hij graag wilde winnen. Toen hij deze openbaring bekend maakte, aldus nog steeds de legende, stemden de heidenen in met toetreding tot de islam en zijn leger werd daarmee aanzienlijk versterkt.

Maar toen ontving Mohammad een andere boodschap, waaruit bleek dat deze verzen "op zijn tong waren gelegd" door Iblis. Daarop zou vervolgens naskh zijn toegepast.

Voor islamitische gelovigen, is het onmogelijk onmogelijk te achterhalen welke verzen in de Koran door GabrIel, Allah of de duivel werden ingefluisterd. Terwijl anderen deze stelling dan weer als ketters aanzien en zelfs twijfelen of er verzen door de duivel werden ingefluisterd.

De profeet kreeg immers niet onmiddellijk de boodschap van Allah middels de engel Gabriël.  De profeet kreeg een eerdere boodschap van Iblis, de duivel. Zij zouden gevolgd zijn op ayat 19 en 20 van Soera De Ster van de Koran. Hierin is sprake van al-Laat, al-'Oezza en Manaat, drie godinnen die door de bewoners van Mekka werden vereerd.

Op basis van Soera al-Haaqqah 44-47 en al-Hidjr 9 achten veel moslims deze gebeurtenis als gefabriceerd.
Bij intruductie van een nieuwe geloofsleer wordt bijna steeds de duivel of duivels tevooschijn gehaald die overeenstemt of overeenstemmen met de aanbeden figuren in de vroegere cultus die gediaboliseerd wordt. 

Omdat heel wat burgers het oude geloof nog aanhangen krijgt de duivel de eigenschap om misleidend op te treden, alsof hij de waarheid vertelt.

Ter bescherming van het Christelijk geloof tegen verval werd de figuur van de antichrist bedacht, vanuit de gedachte dat wanneer het geloof van de Kerk in gevaar zou komen door een nieuwe leer, er reeds van in de beginne werd vastgelegd dat dit de antichrist en dus een personificatie van de duivel zou zijn.


De teksten en de overlevering

De profeet:

19 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى
a-fa-ra'aitumu l-Lâta wal-°Uzzâ
Hoe ziet gij al-Laat en al-'Oezza
20 وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
wa-Manâta th-thâlitha l-ukhrâ
en Manaat, de derde, de andere?
Hierop zou hem door de duivel het volgende (duivels)vers zijn ingefluisterd:
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى
tilka l-gharânîqu l-°ula wa-inna shafâ°atahunna la-turtaja
Dit zijn de hoogverheven 'gharânîqu' en men mag op hun voorspraak hopen
Van dit duivelsvers zijn twee afwijkende varianten bekend:
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتضى
tilka l-gharânîqu l-°ula wa-inna shafâ°atahunna la-turtadha
Dit zijn de hoogverheven 'gharânîqu' en hun voorspraak is God aangenaam
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترجى مثلهـن لأ ينسى
tilka l-gharânîqu l-°ula wa-inna shafâ°atuhunna turjâ mithluhunna lâ yunsâ
Dit zijn de hoogverheven 'gharânîqu' en op hun voorspraak mag men hopen. Iemand gelijk hen zal niet worden vergeten

De overlevering over de duivelsverzen wordt zowel vermeld door Ibn Ishaaq in zijn biografie over Mohammed als profeet, althans in de versie van Tabari in zijn geschiedwerk (at-Tãrīkh, i, 1192–95) als in het korancommentaar van de laatstgenoemde (bij vers 22:52):

Toen de Profeet zag dat het volk van Mekka hem de rug toekeerde en zijn van God ontvangen boodschap hen koud liet, verlangde de profeet naar een boodschap van God, waardoor hij zich kon verzoenen met de Mekkanen. Hij hoopte dat de hindernis die tussen hem en de Mekkanen stond zo kon worden weggenomen.

Daarop daalde Soera De Ster neder. Nadat hem de ayat Hoe ziet gij al-Laat en al-'Uzza en Manaat, de derde, de andere? had bereikt, legde Satan op de tong van Mohammed: Dit zijn de hoogverheven 'gharânîqu' en men mag op hun voorspraak hopen.

Met 'gharânîqu' werden volgens de traditie Numidische kraanvogels bedoeld, die op grote hoogte vliegen. Het gaat hier om een hapax legomenon, een woord dat slechts eenmaal in de Koran wordt genoemd. Maar zwaan is ook een mooie vertaling.

De overlevering gaat verder:

Toen de Qoeraisj, leden van de leidende familie in Mekka, dit hoorden, waren zij dolgelukkig over de manier waarop de Profeet over hun godinnen sprak. Ook de gelovigen waren van mening dat deze boodschap van de Profeet werkelijk het woord van God was. Het nieuws bereikte ook de volgelingen van de profeet die eerder naar Abessinië waren gevlucht. Zij begonnen zich gereed te maken voor de terugkeer.

Hierop kwam Gabriël bij Mohammed en zei dat hij woorden had gesproken die niet van God afkomstig waren. De Profeet werd zeer verdrietig en bang voor God.

Als troost liet God hem weten dat alle profeten vóór hem ook wensen en verlangens hadden, die vervolgens door de duivel op hun tong werden gelegd. Daarom werd de volgende ayat uit Soera De Bedevaart nedergezonden:
(52) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(wa-mâ arsalnâ min qablika min rasûlin wa lâ nabbiyin idhâ tamannâ alqâ sh-shaitânu fî umnîyatihî fa-yansakhu llâhu mâ yulqî sh-shaitânu thumma yuhkimu llâhu âyâtihî wa-llâhu alayhim hakîmun)

En vóór jou hebben Wij geen enkele Boodschapper of Profeet gestuurd, zonder dat hem, wanneer hij iets wenste, dit door de duivel werd ingefluisterd. Maar God maakt alles ongedaan wat de duivel influistert en God legt al Zijn verzen vast. God is alwetend en wijs.
Zo kon God weer ongedaan maken wat de duivel had gezegd over de godinnen van Mekka. Dit gebeurde in het vervolg van Sura De Ster:

21 أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى
(a-lakum udh-dhakaru wa-lahu l-unthâ)
Zijn voor jullie de mannen en voor Hem de vrouwen?

22 تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى
(tilka idhâ qismatun dhîzâ)
Dat zou een oneerlijke verdeling zijn

23 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى
(in hiya illâ asmâ'un sammaitumûhâ antum wa-âbâ'ukum mâ anzala llâhu bihâ min sulţânin in yattabi°ûna illâ z-zanna wa-mâ tahuwâ l-anfusu wa laqad jâ'ahum min rabbihim ul-hadâ)

Het zijn alleen maar namen die jullie hebben verzonnen, jullie en jullie vaderen. God heeft daarvoor geen bewijs nedergezonden. Zij volgen niets dan vermoedens en dat wat hun zielen begeren, terwijl toch de rechte leiding van hun Heer tot hen gekomen is
Hierop zeiden de Qoeraisj dat Mohammed spijt had van wat hij over de godinnen had gezegd, hij dat daarom had veranderd en met iets anders was gekomen.

De juridische onderliggende betekenis blijft bijzonder waardevol. De waarheid van vandaag is de leugen van gisteren, de waarheid van gisteren was vandaag nog een leugen. Zekerheden zijn niet tastbaar en informatie wordt vaak opzettelijk gekleurd. Een these is geen waarheid, de synthese is een stap dichter bin de waarde, maar verwordt tot een nieuwe these die een nieuwe antithese oproept.

0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 02/08/2015 - 19:44
Laatst aangepast op: zo, 02/08/2015 - 21:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.