-A +A

Potpourri VI wijzigingen EOT

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel ‘Potpourri VI-wet’ genoemd) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2018.

De wet voorziet onder meer in de vereenvoudiging van de EOT (echtscheiding onderlinge toestemming). Het betreft  artt. 29 en 47 t.e.m. 54 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 628 Ger.W., art. 1287 Ger.W., art. 1288 Ger.W., art. 1288bis Ger.W., art. 1289 Ger.W., art. 1289ter Ger.W., art. 1290 Ger.W., art. 1292 Ger.W. en art. 1297 Ger.W.Het element “proeftijd” wordt geschrapt in artikel 1288, eerste lid, 2° en 4° Ger.W. Ook de verplichting om de verblijfplaats te vermelden tijdens de proeftijd is opgeheven, De echtscheding kent geen proeftermijn meer.

In de EOT dienen partijen op te nemen of zij voorzien of verzaken aan een persoonlijk onderhoudsgeld.

Het is ook gedaan met de mogelijkheid voor de partijen om een rechtbank te kiezen. De territoriale bevoegdheid in familiezaken staat vast en kan ook niet voor een EOT gekozen worden.

De Potpourri VI-wet schaft de persoonlijke verschijning van de echtgenoten die nog geen 6 maanden feitelijk gescheiden leven af. Bij elk verzoek tot EOT verloopt de procedure voortaan schriftelijk ongeacht de duur van de feitelijke scheiding (nieuw artikel 1289, §1 Ger.W.). Dat neemt niet weg dat de familierechtbank nog steeds de persoonlijke verschijning kan bevelen zonder dat daarvoor uitzonderlijke omstandigheden vereist zijn, op vraag van de procureur des konings of van een van de partijen of ambtshalve.

De aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden is wel vereist opdat de familierechtbank een of beide echtgenoten kan machtigen om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris (nieuw artikel 1289, § 2 Ger.W.).

De studiedienst van de OVB stelt op haar site een nota ter beschikking over de bepalingen uit de wet die van belang zijn voor de advocatuur, naast een concordantietabel.

Krachtlijnen Potpourri VI aan de hand van de inhoudstafel  van de nota van het OVB

1. Nietigheidsregeling Taalwet Gerechtszaken (art. 5 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 40 Taalwet Gerechtszaken)

2. Nietigheidsleer betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (artt. 7 t.e.m. 10 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 38 Ger.W., art. 40 Ger.W., art. 43 Ger.W. en art. 45 Ger.W. en art. 13 Potpourri VI-wet tot invoering van art. 47bis Ger.W.)

3. Verlenging termijn bij disfunctioneren informaticasysteem OVB (art. 14 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 52 Ger.W.)

4. Bevoegdheid ratione summae van de vrederechter opgetrokken tot 5.000 EUR (art. 27 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 590 Ger.W.)

5. Beroepbaarheid ratione summae van vonnissen van de vrederechter (art. 28 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 617 Ger.W.)

6. Sanctie niet-inschrijving op de rol: ambtshalve schorsing van de rechtspleging (artt. 30 en 44 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 717 Ger.W. en art. 1060 Ger.W.)7. Elektronisch neergelegde conclusies moeten niet ondertekend worden (art. 31 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 743 Ger.W.)

8. Kennisgeving niet ondertekend afschrift binnen vijf dagen na uitspraak, zowel in burgerlijke als in strafzaken (art. 32 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 792 Ger.W.)

9. De procedure van verbetering van beslissingen (artt. 34, 35, 37 en 46 Potpourri VIwet tot wijziging van art. 794 Ger.W., art. 794/1 Ger.W., art. 797 Ger.W. en art. 1138 Ger.W.)

10. Herstelmechanisme onregelmatige akte (art. 40 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 861 Ger.W.)

11. Versoepeling mogelijkheid om in hoger beroep alsnog partijen te betrekken (artt. 41 en 42 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1051 Ger.W. en art. 1053 Ger.W.)

12. Incidenteel beroep moet voortaan ingesteld worden in eerste beroepsconclusie (art. 43 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1054 Ger.W.)

13. Opheffing artikel 1070 Ger.W. (art. 45 Potpourri VI-wet tot opheffing van art. 1070 Ger.W.)

14. Wijzigingen aangaande EOT (artt. 29 en 47 t.e.m. 54 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 628 Ger.W., art. 1287 Ger.W., art. 1288 Ger.W., art. 1288bis Ger.W., art. 1289 Ger.W., art. 1289ter Ger.W., art. 1290 Ger.W., art. 1292 Ger.W. en art. 1297 Ger.W.) 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 23:22
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 23:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.