-A +A

Potpourri VI nieuwe termijn uitgelokt beroep

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Ingevolge Potpourri VI leest art. 1051 en 1053 Gerechtelijk wetboek als volgt:

1051 Gerechtelijk wetboek

Onder voorbehoud van termijnen die worden voorzien in supranationale en internationale bepalingen, is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.Deze termijn loopt eveneens vanaf de dag van die betekening ten aanzien van de partij die het vonnis heeft doen betekenen.

Evenwel, wanneer het hoger beroep slechts tegen bepaalde partijen is gericht, beschikken die partijen over een nieuwe termijn van dezelfde duur om hoger beroep aan te tekenen tegen de andere partijen. Die nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de betekening of, naargelang het geval, de kennisgeving van de eerste akte van hoger beroep.

Heeft een van de partijen aan wie of op wier verzoek het vonnis is betekend, geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn van hoger beroep verlengd overeenkomstig artikel 55.

Het zelfde geldt wanneer één van de partijen aan wie het vonnis ter kennis is gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, in België geen woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats heeft.

1053 Gerechtelijk wetboek:

Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet hoger beroep gericht worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de eiser in hoger beroep.

Deze moet bovendien de andere niet in het beroep komende, niet in beroep gedagvaarde of niet opgeroepen partijen binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van de debatten in de zaak betrekken.

Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt het hoger beroep niet toegelaten.

De beslissing kan worden tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen.

 

Krachtlijnen Potpourri VI aan de hand van de inhoudstafel  van de nota van het OVB

1. Nietigheidsregeling Taalwet Gerechtszaken (art. 5 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 40 Taalwet Gerechtszaken)

2. Nietigheidsleer betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (artt. 7 t.e.m. 10 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 38 Ger.W., art. 40 Ger.W., art. 43 Ger.W. en art. 45 Ger.W. en art. 13 Potpourri VI-wet tot invoering van art. 47bis Ger.W.)

3. Verlenging termijn bij disfunctioneren informaticasysteem OVB (art. 14 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 52 Ger.W.)

4. Bevoegdheid ratione summae van de vrederechter opgetrokken tot 5.000 EUR (art. 27 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 590 Ger.W.)

5. Beroepbaarheid ratione summae van vonnissen van de vrederechter (art. 28 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 617 Ger.W.)

6. Sanctie niet-inschrijving op de rol: ambtshalve schorsing van de rechtspleging (artt. 30 en 44 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 717 Ger.W. en art. 1060 Ger.W.)7. Elektronisch neergelegde conclusies moeten niet ondertekend worden (art. 31 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 743 Ger.W.)

8. Kennisgeving niet ondertekend afschrift binnen vijf dagen na uitspraak, zowel in burgerlijke als in strafzaken (art. 32 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 792 Ger.W.)

9. De procedure van verbetering van beslissingen (artt. 34, 35, 37 en 46 Potpourri VIwet tot wijziging van art. 794 Ger.W., art. 794/1 Ger.W., art. 797 Ger.W. en art. 1138 Ger.W.)

10. Herstelmechanisme onregelmatige akte (art. 40 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 861 Ger.W.)

11. Versoepeling mogelijkheid om in hoger beroep alsnog partijen te betrekken (artt. 41 en 42 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1051 Ger.W. en art. 1053 Ger.W.)

12. Incidenteel beroep moet voortaan ingesteld worden in eerste beroepsconclusie (art. 43 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1054 Ger.W.)

13. Opheffing artikel 1070 Ger.W. (art. 45 Potpourri VI-wet tot opheffing van art. 1070 Ger.W.)

14. Wijzigingen aangaande EOT (artt. 29 en 47 t.e.m. 54 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 628 Ger.W., art. 1287 Ger.W., art. 1288 Ger.W., art. 1288bis Ger.W., art. 1289 Ger.W., art. 1289ter Ger.W., art. 1290 Ger.W., art. 1292 Ger.W. en art. 1297 Ger.W.) 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 22:51
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 22:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.