-A +A

Potpourri VI kennisgeving uitspraak artikel 792 Gerechtelijk wetboek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Ingevolge de Potpourri VI wetgeving leest artikel 792 Gerechtelijk wetboek thans als volgt:

Binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis zendt de griffier bij gewone brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis, aan elke partij, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten.

Binnen vijf dagen te rekenen van de uitspraak van de beslissing geeft de griffier, zowel in burgerlijke als in strafzaken, bij gewone brief kennis van een niet ondertekend afschrift van de beslissing aan elke partij of, in voorkomend geval, aan haar advocaat. Die kennisgeving doet de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet lopen.

In afwijking van het vorige lid, voor de zaken opgesomd in artikel 704, § 2, alsook inzake adoptie brengt de griffier binnen de acht dagen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen.

Op straffe van nietigheid vermeldt deze kennisgeving de rechtsmiddelen, de termijn binnen welke dit verhaal moet worden ingesteld evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van te nemen.

In de gevallen, bepaald in het tweede lid, zendt de griffier een niet-ondertekend afschrift van het vonnis, in voorkomend geval, aan de advocaten van de partijen of aan de afgevaardigden bedoeld in artikel 728, § 3.

Krachtlijnen Potpourri VI aan de hand van de inhoudstafel  van de nota van het OVB

1. Nietigheidsregeling Taalwet Gerechtszaken (art. 5 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 40 Taalwet Gerechtszaken)

2. Nietigheidsleer betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (artt. 7 t.e.m. 10 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 38 Ger.W., art. 40 Ger.W., art. 43 Ger.W. en art. 45 Ger.W. en art. 13 Potpourri VI-wet tot invoering van art. 47bis Ger.W.)

3. Verlenging termijn bij disfunctioneren informaticasysteem OVB (art. 14 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 52 Ger.W.)

4. Bevoegdheid ratione summae van de vrederechter opgetrokken tot 5.000 EUR (art. 27 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 590 Ger.W.)

5. Beroepbaarheid ratione summae van vonnissen van de vrederechter (art. 28 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 617 Ger.W.)

6. Sanctie niet-inschrijving op de rol: ambtshalve schorsing van de rechtspleging (artt. 30 en 44 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 717 Ger.W. en art. 1060 Ger.W.)7. Elektronisch neergelegde conclusies moeten niet ondertekend worden (art. 31 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 743 Ger.W.)

8. Kennisgeving niet ondertekend afschrift binnen vijf dagen na uitspraak, zowel in burgerlijke als in strafzaken (art. 32 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 792 Ger.W.)

9. De procedure van verbetering van beslissingen (artt. 34, 35, 37 en 46 Potpourri VIwet tot wijziging van art. 794 Ger.W., art. 794/1 Ger.W., art. 797 Ger.W. en art. 1138 Ger.W.)

10. Herstelmechanisme onregelmatige akte (art. 40 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 861 Ger.W.)

11. Versoepeling mogelijkheid om in hoger beroep alsnog partijen te betrekken (artt. 41 en 42 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1051 Ger.W. en art. 1053 Ger.W.)

12. Incidenteel beroep moet voortaan ingesteld worden in eerste beroepsconclusie (art. 43 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 1054 Ger.W.)

13. Opheffing artikel 1070 Ger.W. (art. 45 Potpourri VI-wet tot opheffing van art. 1070 Ger.W.)

14. Wijzigingen aangaande EOT (artt. 29 en 47 t.e.m. 54 Potpourri VI-wet tot wijziging van art. 628 Ger.W., art. 1287 Ger.W., art. 1288 Ger.W., art. 1288bis Ger.W., art. 1289 Ger.W., art. 1289ter Ger.W., art. 1290 Ger.W., art. 1292 Ger.W. en art. 1297 Ger.W.) 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 21:46
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 21:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.