-A +A

Potpourri VI Bevoegdheid Vrederechter

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De Vrederechter is de rechter die ondermeer kennis neemt van kleine vorderingen. In de voorbije jaren werd het bedrag van die vorderingen steeds opgetrokken. Zo werd dit bedrag thans door Potpourri VI gebracht op 5.000 euro.Art. 27 van de ¨Potourri VI wet:  "In artikel 590, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2014, worden de woorden "2.500 euro" vervangen door de woorden "5.000 euro".

Aldus leest art 590 Gerechtelijk wetboek na Potpourri VI als volgt:

"Artikel 590, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag 2 500 euro 5.000 euro; niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikelen 569 tot 571, 2 572bis, 573, 574 en 578 tot 583."

Deze bepaling staat los van de bepaling van artikel 617 Gerechtelijk wetboek inzake de beroepbaarheid (appellabiliteit) van vonnissen die 2.000 euro bedraagt voor de vonnissen van de vrederechter (bedrag aangepast ingevolge Potpourri VI) en 2.500 euro voor de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en koophandel.

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 15/06/2018 - 20:55
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 20:55

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.