-A +A

Potpourri IV

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie) verscheen op 30 december 2016 in het Belgisch Staatsblad, wordt ook de vierde potpourriwet geheten.

Deze wet kan u consulteren via deze link.

wat is nieuw?

1. Aanpassing aan de nieuwe titulatuur en benamingen van de fiscale administraties (art. 2 PP IV t.w.v. art. 29, tweede en derde lid Sv.)
2. Nieuwe aanvullende mogelijkheden tot bescherming van de anonimiteit van politieambtenaren (art. 3 PP IV t.i.v. art. 75quater Sv., art. 4-15 PP IV t.i.v. Boek I Hoofdstuk VIIquinquies Sv.en 17 PP IV t.w.v. art. 464/2, §4 Sv.)
3. Vereenvoudiging van de vernietiging van illegale akten, vonnissen en arresten (art. 16 PP IV t.w.v.art. 441 Sv.)
4. Oprichting  centraal strafregister van rechtspersonen (art. 19-30 PP IV t.w.v. art. 589-593, 595-596, 598, 624, 628-630, 632 Sv.)
5. Uitbreiding en beperking van de toerekening van de voorlopige hechtenis op de duur van de vrijheidsstraf (art. 31 PP IV t.w.v. art. 30 Sw. en art. 105 PP IV t.w.v. art. 28 wet 13maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis)
6. Schorsing van de verjaring van de strafvordering (art. 32 PP IV t.w.v. art. 24, derde en vierde lid V.T.Sv.)
7. Beperking van de wijze waarop hoger beroep en verzet kan worden ingesteld in de gevangenis (art. 33-37 PP IV t.w.v. opschrift en art. 1-4 wet 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep van gevangenzittende of geïnterneerde personen en art. 52-54 PP
IV t.w.v. art. 2-4 KB nr. 236 van 20 januari 1936 tot vereenvoudiging sommige vormen van strafvordering ten opzichte van gedetineerden) Pagina|6
8. Wijzigingen van de basiswet interne rechtspositie (art. 115-156 PP IV t.w.v. basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden)
9. Wijziging PP III (art. 169-170 PP IV t.wv. art. 130 en 258 PP III)

 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: vr, 13/01/2017 - 12:32
Laatst aangepast op: vr, 13/01/2017 - 12:33

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.