-A +A

Pledge-clausule

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De pari-passu clausule of pledge-clausuleis is een bijzondere vorm van een negatieve zekerheidsclausule. De pari passu-verklaring is een oneigenlijke zekerheid die kan verstrekt worden bij kredietverlening waarbij de kredietnemer belooft dat er geen activa als zekerheid voor kredietverlening aan andere financiers zijn verstrekt (dan degene die vermeld werden) en er ook in de toekomst alvorens de schuld zal terugbetaald worden geen nieuwe zekerheden aan derden zullen worden verstrekt of het onderpand van de kredietverlener zou beperkt worden .

Indien deze verbintenis niet zou nagekomen worden voorziet het contract meestal in een recht op kredietopzegging waarbij de onderneming-schuldenaar belooft dat de geldverstrekker met de pari-passu verklaring concurrent crediteur (samenlopende schuldeiser, schuldeiser op gelijke voet) blijft.

Pari-passu is Latijn voor “met gelijke stap” of “op gelijke voet” en ten deze dus "gelijke behandeling"

Een negatieve zekerheidsclausule of "negative pledge (clause)", is een beding waarbij de kredietnemer er zich toe verbindt andere kredietverleners geen zekerheden te verschaffen zolang de lening niet volledig is terugbetaald. In bredere context, beding waarbij een schuldenaar ze zich toe verbindt zijn beschikkingsrecht te beperken (bv. niet vervreemden, niet bezwaren met pand, hupotheek) ten voordele van zijn schuldeiser met tot doel diens positie te versterken.

In de financiële wereld en bij de kredietverlening aan ondernemingen: is de ‘negative pledge’ of ‘negatieve zekerheid’ een clausule bij de kredietverlening, waarbij de kredietnemer er zich toe verbindt geen nieuwe garanties aan andere financiële instellingen, geldschieters, derden of schuldeisers te verlenen, waardoor het onderpand van de kredietverlener zou beperkt worden of deze in samenloop dan wel na andere schuldeisers zou komen te staan.

Franse term: 
clause de pari passu; clause de traitement égal
Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 04/12/2016 - 16:21
Laatst aangepast op: zo, 04/12/2016 - 16:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.