-A +A

Paraconsistente logica

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Paraconsistente logica is logica die tegenstrijdigheden niet verwerpt. 

DIn deze logica geldt de regel ex falso sequitur quod libet niet (dat men uit een tegenspraak elke gewenste uitspraak kan afleiden).

DEze logica is niet bruikbaar om met tegenstrijdige informatie of versies te werken te redeneren..

Een paraconsistente logica verwerpt de "ex falso sequitur quodlibet"-regel (EFSQ). In die zin is een paraconsistente logica dus zwakker dan de klassieke logica; je hebt immers minder redeneerregels tot je beschikking.
De EFSQ-regel kan echter op verschillende manier uit andere regels worden afgeleid, die elk intuïtief waar lijken te zijn. Zo moet in een paraconsistente logica ten minste één van de volgende regels worden verboden:

Disjunctie-introductie:
Disjunctief syllogisme:
Transitiviteit:
Elimineren van dubbele negatie:
Bovendien kan de EFSQ-regel worden afgeleid, als de volgende drie regels aanwezig zijn:
Bewijs uit het ongerijmde:
Verzwakking:
Elimineren van dubbele negatie:
Uit elk van de bovenstaande lijstjes, moet dus ten minste één van de redeneerregels worden verwijderd. Aangezien de "Elimineren van dubbele negatie"-regel in beide lijstjes aanwezig is, lijkt dit een goede kandidaat om te verbieden. Zonder deze regel kunnen uit een tegenspraak echter nog steeds alle negatieve proposities, dat wil zeggen proposities die de waarheid van een andere propositie ontkennen, worden afgeleid.
Verschillende paraconsistente logica's verwijderen verschillende van de boven genoemde regels. Een van de regels die vaak verwijderd worden, is echter hetdisjunctief syllogisme. Deze regel zegt, dat als je weet dat ofwel A ofwel B waar is, en je bovendien weet dat A niet waar is, je dan mag aannemen dat B waar is. Echter, in de paraconsistente logica wordt nu juist mogelijk gemaakt, dat  en tegelijk waar zijn, en daarmee is deze regel intuïtief niet geldig meer.
 
Paraconsistente logica's kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder:
  • Epistemologie. Wat iemand gelooft is niet altijd consistent. Paraconsistente logica's kunnen worden gebruikt om menselijk denken nauwkeuriger te omschrijven.
  • Kunstmatige intelligentie. Beschikbare informatie is niet altijd consistent. Kunstmatig intelligente programma's moeten daarmee om kunnen gaan.

bron Wikipedia

 

Nuttige tips: 

Een premisse is een aanname dat iets waar is. Premissen zijn de basisaannamen van een syllogisme, zoals een redenering in de logica wordt genoemd. Een syllogisme is doorgaans opgebouwd uit een majorpremisse, een minorpremisse en een conclusie

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: zo, 21/08/2016 - 16:55
Laatst aangepast op: zo, 21/08/2016 - 16:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.