-A +A

Over vriendschappelijke brieven en dankbetuigingen als bewijs

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Op de werklvloer is de sfeer tussen werkgever en werknemer, Aannemer en onderaannmer vaak collegiaal en kameraadschappelijke, zoals op zich in het kader van een professionele samenwerking tussen mensen die elkaar dagelijks zien trouwens niet ongebruikelijk is. Zoals tussen goede collega’s al eens gebeurt, werd er ook wel informatie uit de persoonlijke levenssfeer uitgewisseld. Iemand die tijdelijk te kampen heeft met huwelijksproblemen, vindt bij een collega al eens een luisterend oor.

Beter een goede buur dan een verre vriend, zegt het spreekwoord. Mensen met een drukke professionele loopbaan, zien hun collega’s meestal veel vaker dan hun vrienden. Dat men dan ook al eens zijn hart lucht bij collega’s, is zeer normaal.

Kameraadschappelijke omgang tussen collega’s, betekent echter nog niet dat een overeenkomst tussen twee contractspartijen in ieder opzicht behoorlijk wordt uit-gevoerd. Soms is het beter vriendelijk te blijven en te trachten iemand op een diplomatische wijze te wijzen op de fouten, teneinde niet op abrupte wijze een verdere samenwerking onmogelijk te maken of teneinde de contractspartij niet te demotiveren.

Iets of iemand kan tegelijkertijd vrijwel onmisbaar én gebrekkig zijn – net zoals een onmisbare steunpilaar of steunbalk in een gebouw of dakgebinte kan zijn aangetast door metaalmoeheid of houtrot, kan ook een persoon in een organisatie een spilfunctie vervullen en tegelijk de spreekwoordelijke rotte appel in de mand zijn.

Zo bieden collega's mekaar vaak een luisterend oor aan voor hun persoonlijke problemen en mailen mekaar soms zelfs na het werk over deze problemen.

Dat er dan ook eens gepraat wordt over huwelijksproblemen in het gezin is dan ook normaal. En de dag van vandaag wordt hierover ook vaak gemaild en gechat. Wat echter niet meer normaal is, is dat men deze informatie gaat begruiken om te chanteren om loonsverhoging te krijgen of andere voordelen. Evenmin is het verantwoord dat men zijn spilfunctie gaat uitbuiten bij dit alles.

En in procedures gebeurt het meer dan eens dat men hele stukkenbundels gaat neerleggen met e-mails die haar in vertrouwen werden verstuurd, met betrekking tot aangelegenheden die deel uitmaak¬ten van de kameraadschappelijke sfeer van de samenwerking. Aldus verbeurt men zijn geloofwaardigheid en loyaal gedrag, kan er sprake zijn van een schending van het beroepsgeheim en maakt men de verdere samenwerking onmogelijk.

Immers, de juridische relevantie van dat soort mails is in werkelijkheid zeer gering.

Zo ook is het perfect mogelijk dat iemand in een kameraadschappelijk moment zeer lovend is over iemand, en verkondigt dat hij de ander op professioneel vlak niet zou kunnen missen e.d.m. – dit is allemaal perfect mogelijk, en sluit ook helemaal niet uit dat de vertrouwde persoon toch ernstige fouten begaan heeft voor, tijdens en na de periode waarin zo’n bericht werd verstuurd.

Bij sommige mensen is het succes gebaseerd op jarenlang hard werken. Voor anderen vergt jarenlang hard werken te veel tijd en inspanning, en tracht men via intriges en listen zich voordelen toe te eigenen waar anderen lang voor gewerkt hebben.

Sommigen van deze intriogantes schilderen zich graag af als slachtoffer, terwijl ze in werkelijkhied het probleem zelf zijn.
 

Gerelateerd
0
Uw beoordeling Geen
Aangemaakt op: za, 27/07/2013 - 19:13
Laatst aangepast op: zo, 01/12/2013 - 06:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.